Antalya
21.10.2017
A
GÜNCEL , POLİTİKA , RÖPORTAJ
Hizmetin Sağcısı Solcusu Olmaz
Hizmetin Sağcısı Solcusu Olmaz

       

CHP’li Mustafa Akaydın döneminde Güneşev olarak açılan projenin öncülerinden Erdem Armen, Güneşev’in ‘Mavi Ev’e dönüştürülmesini yanlış bir karar olarak değerlendirdi Antalyaspor Kavşağı yanına Mustafa Akaydın döneminde yapılan Güneşev, 2014’te göreve gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından "Mavi Ev" adıyla Alzheimer Hasta ve Hasta Yakını Merkezi'ne dönüştürüldü. Dönemin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Temiz Enerji Koordinatörü olarak Güneşev projesine öncülük eden Erdem Armen, Güneşev'in Mavi Ev'e dönüştürülmesi için, "Kim yaparsa yapsın kent için yararlı her türlü yatırıma sahip çıkılması gereken bir dönemde, başkası yaptı, onu yıkıp ya da değiştirip yeni bir yatırım yaptım gibi sunayım anlayışı doğru değildir" dedi. "Farklı görüşlerde de olsak Antalya için yapılacaklarda farklılık olmaz" diyen Erdem Armen, "Asfalt nasıl herkese lazım bir yatırımsa, Güneşev de hem kente, hem de ülkeye lazım ve örnek bir yatırımdır. Asfaltın nasıl ki sağcısı solcusu olmazsa; Güneşev'in de sağcısı solcusu olmaz" diye konuştu. "Belediyelerin popülist politikalar uygulama hakları yoktur. Bir önceki dönemde yapılmış kent yararına tesisleri sırf onlar yaptı diye yok etme hakkı ise hiç yoktur" diyen Armen, "Kent yararına yapılan her şey hepimizindir" ifadelerine yer verdi. Güneşev projesinin ‘Mavi Ev’ projesine dönüştürülmesine tepki gösterenlerden biri de siz oldunuz. Tepkinizin gerekçeleri hakkında neler söyleyeceksiniz? Konuya girmeden önce Güneşev’le ilgili bazı bilgileri vermem gerekir. 2014 yılında Büyükşehir Belediyesi'nde yönetim değişikliği yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olan Menderes Türel 2014 Eylül ayı sonunda Güneşev’e kilit vurdu. Bu tesisten en az 40 bin kişi eğitim almıştı. Yerel ve ulusal televizyon kanallarında defalarca haber olan, BBC ve CNN gibi uluslararası yayınların ilgisini çekmeyi başaran Güneşev, bu yayınlar aracılığıyla Antalya'yı turizmin yanı sıra, temiz enerji çalışmalarıyla da dünya gündemine taşıyan bir tesisti. Diğer faydaları dışında, kentin pozitif tanıtımına bu kadar, üstelik bedava katkı koyan bu tesis kapatılmalı mıydı? Biz de onu soracaktık. Kapatılmalı mıydı? Tüm dünyada belediyelerin yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiği, ülkemizde ise Enerji Bakanlığı’nın belediyelerden sürekli enerji tasarrufu isterken sokak ve park aydınlatma bedellerinin de belediyelerin sırtına yıkılmaya çalışıldığı bir dönemde Güneşev’in kapatılması kent adına hem ekonomik bir kayıp, hem de bir prestij kaybıdır. Faal olduğu dönemde 12 farklı fuara, 50’den fazla kongre, konferans ve benzeri etkinliklere  katılarak bildiriler sunmuş bir kuruluşun kapatılması, ulusal ve uluslararası fuar ve konferanslarda Antalya’nın temsilinin yok edilmesi ve  kent imajının kayba uğraması anlamı taşımaktadır. Güneşev’in kapatılmasıyla güneşin topraksız tarım ile genel tarımda daha etkili kullanılmasına yönelik imkânlar da büyük ölçüde ortadan kaldırılmıştır. Güneşev'in ürettiği elektrik ortadan kalktığı için belediyenin parasal olarak da kaybı olmaktadır. Alzheimer Hasta ve Yakınları Buluşma Merkezi önemli bir proje değil mi? Alzheimer Hasta ve Yakınları Buluşma Merkezi elbette alkışlanacak nitelikte bir proje. Hiç kimse buna itiraz edemez. Ancak yeri burası değil. Büyükşehir'in Alzheimer için daha yeşil, daha gürültüsüz bir yerde, daha kullanışlı tesis yaratma imkanı varken Güneşev gibi kent ve ülke için yararlılığı tartışılamayacak bir tesisi kapatması tam anlamıyla yadırganacak bir durumdur. Ulusal arenada 3 ödül, uluslararası arenada da 2 ödül alan Güneşev’i kapatacaksın, tesise birkaç kötü ve ruhsatı olmayan kaçak ilaveler de yaparak adını değiştireceksin ve bu senin yaptığın bir eser olacak. Ulusal düzeyde bir ödül alınca da başarı olarak gösterip yere göğe sığdıramayacaksın. Bu doğru bir belediyecilik anlayışı değil. Belediyelerin popülist politikalar uygulama hakları yoktur. Bir önceki dönemde yapılmış kent yararına tesisleri sırf onlar yaptı diye yok etme hakkı ise hiç yoktur. Kent yararına yapılan her şey hepimizindir. Güneşev konusundaki duyarlılığınızın özel bir nedeni var mı? Güneşev projesi şahsımın fikridir. Bu sebeple yapılışında ve sonrasındaki faaliyetleri esnasında ciddi katkılarım olmuştur. Tesisin biran önce yetişebilmesi ve Antalya’ya katkı sağlayabilmesi adına, gece saatlerinde karanlıkta dökülen temel betonlarına çizmelerimi giyerek katılmışlığım vardır. Bugüne dek bunlardan hiç bahsetmedim. Bahsetmeyi sevmem de. Ancak bu anlayış karşısında ucundan da olsa değinmek  ihtiyacı hissettim. Kolay değildir 37 sponsorla bir araya gelerek projeyi tartışmak ve zaman dilimlerine uygun olarak da onların katkılarını alarak inşaatı tamamlamak. Şimdi tüm bu gerçekler ortada yokmuş gibi, Mavi Ev’i yeni bir yapılanma gibi kamuoyuna sunmak, bu işleri başaranların emeklerine saygısızlıktır. Oraya Güneşev yapılacağı için sponsor olanların güzel duygularını istismardır. Hizmet sunumu açısından da kolaycılıktır. Doğru yaklaşım ne olmalı? Kim yaparsa yapsın kent için yararlı her türlü yatırıma sahip çıkılması gereken bir dönemde, başkası yaptı, onu yıkıp ya da değiştirip yeni bir yatırım yaptım gibi sunayım anlayışı doğru değildir. Farklı görüşlerde de olsak Antalya için yapılacaklarda farklılık olmaz. Antalya’ya hizmet, insanları mutlu kılma uğraşı kutsaldır. Asfalt nasıl herkese lazım bir yatırımsa, Güneşev de hem kente, hem de ülkeye lazım ve örnek bir yatırımdır. Asfaltın nasıl ki sağcısı solcusu olmazsa; Güneşev'in de sağcısı solcusu olmaz. Türel’in Dağ Nahiyesi’nde hizmete soktuğu bir güneş enerjisi projesi var.  Yeni projelerin de yolda olduğunu söylüyor. Güneşev'in işlevini bu projeler yerine getirir diye düşünüp Güneşev'i kapatmış olabilir mi? Dağbeli'ndeki santrali gidip gördüm. Takdirle karşıladığım bu projeler de göstermektedir ki, Sayın Türel’in de güneş enerjisine karşı bir sevgisi ve inancı mevcuttur. Hem güneş enerjisine inanacak ve hem de bu konuda kente ve ülkeye büyük faydalar getirecek Güneşev’i yok edeceksin. Bunun anlamı, Antalya’da gerçekleri, doğruları değil, hissiyatı ön plana alan bir belediyecilik anlayışının hakim olduğudur.  Bu durum kenti geliştiren bir anlayış olmayıp Sayın Türel’e hiç yakışmamaktadır. Bu tür kişisel davranışlar  kente fayda getirmez, sebep olanlara da yeni seçimler kazandırmaz. Güneşev konumu itibariyle özellikle korunması gerekirdi. Sizin sözlerinizi böyle mi anlamamız gerekir? Güneşev'in açılımı "Antalya Güneşev ve Ekolojik Eğitim Merkezi"dir. Güneşev, adından da anlaşılacağı gibi asıl olarak kentin göbeğinde yer alan bir ekolojik eğitim merkezi.  Güneş enerjisinden elektrik üretiminin yaygınlaştırılması konusunda fark yaratan bir merkez.  Özellikle güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kendi evinde, işyerinde kullanmaları için halkın bilinçlendirilmesi, bu yatırımlara özendirilmesi, bu konudaki farkındalığın artırılması amacıyla kurulmuştur. Günısı sistemini örnek verelim. Günısı kullanımında Avrupa’da birinci, dünyada Çin’den sonra ikinci olduğumuz unutulmamalıdır. Bizim halkımız genellikle duyduğuna değil gördüğüne inanır. Güneşev, günısı konusunda olduğu gibi, güneş enerjisi kullanımının da yaygınlaşmasına öncülük edecek bir tesisti. Güneşev'in işlevi bir tesis, bir eğitim merkezi olmakla da sınırlı değildi. Diğer işlevleri için neler söylenebilir? Güneşev aynı zamanda ısı pompalarıyla yeraltı suyuyla soğutma, güneş bahçeleri aracılığıyla güneş ile direkt ısıtma, yağmur sularını toplayarak yararlanma, gri suları arıtarak sulamada kullanma, susuz bitkiler ürettiği çatı bahçeleriyle hem güzellik hem izolasyon sağlama, aşağıdaki dereden güneş enerjisiyle sulama suyu çekme, güneş enerjisi ile ısıtılan serasında topraksız tarım yapma gibi hizmetler üreten örnek bir ekolojik tesisti. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Güneşev halka açıktı. İlgi çok yüksekti. Ziyaretçilerle dolup taşıyordu. 42 kişilik bir toplantı salonu vardı. Burada kreş çocukları dahil, ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine slaytlı konferanslar veriliyor, onların güneş ve elektriğe karşı ilgileri arttırılarak ülkenin geleceğine katkı konuyordu. Yalnız çocuklar mı?  Bu toplantılar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları personelleri ve en önemlisi olarak ta halkla da yapılıyordu. Dilerim bu yanlıştan dönülür, Güneşev öncekinden daha da geliştirilmiş bir hale getirilerek tekrar eski işlevine dönüştürülür. Alzheimer Hasta ve Yakınları Buluşma Merkezi için de; daha yeşil, serin ve kullanışlı yeni  bir yer bulunur.        

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: