Antalya
06.03.2023
A
GÜNDEM , EKONOMİ
Sigorta şirketleri fırsatçılık yapıyor
Sigorta şirketleri  fırsatçılık yapıyor

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, “Afeti fırsata çevirmek isteyen sigorta şirketleri var. Bazı şirketler depremden dolayı poliçe düzenlemekten kaçınıyor veya fiyatlarını arttırıyor” dedi

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, dolaylı olarak etkilenen illerde sigorta şirketlerinin “deprem olabilir” ihtimali ile teminat vermek istemediğini söyleyerek, “Kanun çok açık ve net. Kanunda bir mal ve hizmeti satmaktan kaçınamayacakları açıkça belirtiliyor” dedi. Gündüz, “Afeti fırsata çevirmek isteyen sigorta şirketleri ile ilgili ihbarlar alıyoruz. Depremden dolayı poliçe düzenlemekten kaçınan, fiyatlarını arttıran, kentsel dönüşüm, bina yenileme veya site yapımlarında sigorta düzenlemekten kaçınan firmaları görüyoruz. Sigorta şirketlerinin böyle bir hakkı yok. Bu konu ile ilgili yasal zorunluluk 6502 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunda açık bir şekilde yer alıyor” dedi.

MUHAKKAK GEREKÇESİ İSTENMELİDİR

Tüketici Kanununda satıştan kaçma ile ilgili hükümlerin açıkça belirtildiğini söyleyen Neşet Gündüz, şirketlerin haklı bir gerekçe sunamayacaklarını dile getirdi. Gündüz, “Örneğin Kayseri’de, Antalya’da, Konya’da deprem yok. Buralarda deprem riski var diye KASKO yapmama gibi bir tercih olamaz. Eviniz, aracınız veya binanız sigorta yapılmak istenmiyorsa şirketten muhakkak gerekçesi yazılı olarak istenmelidir. Süreç bu şekilde belgelenirse zararı firma karşılamak zorunda kalabilir. Satıştan kaçınmak gibi bir hak yok. 6502 sayılı yasada 1. Ve 6. Maddede vitrinde, rafta, elektronik ortamda veya açıkça görülebilir herhangi bir yerde teşhir edilen malın satılık olmadığı belirtilen bir ibareye yer verilmedikçe satıştan kaçınılamaz deniyor” diye konuştu.

FAHİŞ ARTIŞLARI ŞİKAYET EDİN

Sigorta şirketinin asli görevleri risklere yönelik güvence sağlamak olduğunun altını çizen Neşet Gündüz sözlerini şöyle sürdürdü: “Hizmet sağlamakta haklı bir sebep olmaksızın kaçınılamaz. Sigorta şirketleri size yüzlerce gerekçe sunabilir satıştan kaçınabilir. Sigorta şirketlerinin asli görevleri arasında risklere yönelik sigorta yapmaktır. Sigortanın şirketi 100 bin lira nasıl 500 bin liralık riskin altına girebilir diye soruluyor. 6502 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanununda 83.maddenin 1.fıkrasında bu kanunda hüküm bulunmayan hâllerde genel hükümler uygulanır, 2.fıkrasında taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu işlemler ile ilgili diğer kanunlarda düzenleme olması, bu işlemin tüketici işlemi sayılmasını ve bu Kanunun görev ve yetkiye ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez” deniyor.Herkes haklarını yerine getirirken, herkes yükümlülüklerini yerine getirirken, dürüstlük ilke ve kurallarına uymak zorundadır. Bunu Medeni Kanunun 2,3,4. Maddeleri söylüyor. Afeti bahane edip, poliçe fiyatlarını fahiş oranda arttıranları Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret İl Müdürlükleri veya CİMER’eşikayette bulunabilirsiniz”

SİGORTA RİSKİ PAYLAŞILABİLİR

Kentsel dönüşümünde deprem sonrası kentlerde hızla uygulanması gerektiğini belirten Gündüz, inşaatın başlangıcından bitimine kadarki sürece yönelik de bina tamamlama sigortasının yapılmasının zorunlu olduğunun altını çizdi. Başkan Gündüz, “Kentsel dönüşümde inşaatların tamamlanmaması ve vatandaşların mağduriyetlerinin artması nedeniyle kamu otoritesince 16 Mart 2015 tarihinde ilgili yasa yürürlüğe girerek kentsel dönüşümde bina tamamlama sigortası yaptırılması zorunlu kılınmıştır. Elbetteki sadece kentsel dönüşüm projelerinde değil, diğer inşaat yapım işlerinde bina tamamlama sigortası yapılmalıdır. Sigortanın çalışma mantığı, ortak risk altındaki kişilerin veya kurumların maddi güçlerini birleştirip yardımlaşmasıdır. Sigorta şirketi benzer riskleri taşıyan kişileri veya kurumları bulup hasarın giderilmesini sağlar. Sigorta şirketi de söz konusu riski reasüröre aktarır. Reasürör de riskini başka sigorta şirketine devreder. Bu sayede risk paylaştırılarak etkisi azaltılabiliyor. Benim sermayem 100 bin lira 500 bin lira bu riski alamam sigorta da yapmam diye bir tercih söz konusu değildir. Risk paylaşımı var olduğu sürece sigorta şirketi riski paylaşmak zorundadır, bundan kaçamazlar” şeklinde konuştu. Murat ŞENTÜRK 

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: