Antalya
27.01.2023
A
GÜNDEM , POLİTİKA
MHP'li vekilden övgü
MHP'li vekilden övgü

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, 1985 yılından bugüne değin başarıyla uygulanmakta olan serbest bölge modelinin zafiyete uğramaması adına, doğal gaz altyapının işleticiler tarafından yapılması uygulamasına devam edilmesinin serbest bölgelerin açısından önemli bir düzenleme olacağını ifade etti. İhracata dönük yatırım ve üretimi teşvik etmek amacıyla kurulan serbest bölgelerin; organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri benzeri planlı yatırım alanları olduğunu ifade edem MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Antalya Serbest Bölgesinin başarısına dikkat çekerek "Bir örnek verecek olursak; Antalya Serbest Bölgesi ülkemizin ilk kurulan serbest bölgelerden biri olma özelliği taşımakta olup, 14 Kasım 1987 tarihinde faaliyete başlamış ve günümüze kadar 6 milyar 476 milyon 669 bin 803 dolar ihracat yapmış olup, bu rakam sadece 2022 yılında ise 528 milyon 685 bin 630 dolar seviyesinde olmuştur" dedi. TBMM Genel Kurulunda görüşülmekte olan “Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği İle Odalar Ve Borsalar Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin” tümü üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz alan Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan şunları söyledi:

SERBEST BOLGELERİN ÖNEMİ

"Malumunuz olduğu üzere, serbest bölgeler hazır alt yapı imkânları, muhtelif yatırım ve faaliyet teşvikleri ile 35 yıllık uygulama tecrübesi ışığında, ülkemize yatırım çekilmesi ve özellikle ülkemiz ihracatının artırılması noktasında önemli politika araçlarından biridir. Ülkemizde aktif olarak faaliyet gösteren 19 serbest bölgede, 530’u yabancı olmak üzere 2.050 firma faaliyet göstermekte ve 90 binin üzerinde çalışana istihdam sağlanmaktadır. 2022 yılı sonu itibariyle serbest bölgelerin yurt dışına ihracatı, bir önceki yıla göre %17 oranında artarak 11,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bir örnek verecek olursak; Antalya Serbest Bölgesi ülkemizin ilk kurulan Serbest Bölgelerden biri olma özelliği taşımakta olup, 14 Kasım 1987 tarihinde faaliyete başlamış ve günümüze kadar 6 milyar 476 milyon 669 bin 803 dolar ihracat yapmış olup, bu rakam sadece 2022 yılında ise 528 milyon 685 bin 630 dolar seviyesinde olmuştur.İhracata dönük yatırım ve üretimi teşvik etmek amacıyla kurulan serbest bölgeler; organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri benzeri planlı yatırım alanlarıdır"

 

ALT YAPI MALİYETLERİ DÜŞECEK

"Doğal gaz, elektrik, su, haberleşme, yol, sosyal tesisler gibi altyapı yatırımlarının tek elden ve süratle yapıldığı serbest bölgelerde, altyapı maliyetlerinin mümkün olan en asgari seviyeye indirilmesi amaçlanmaktadır. Organize Sanayi Bölgeleri ve Endüstri Bölgelerindeki altyapılar da bu yaklaşım çerçevesinde, OSB tüzel kişiliği veya endüstri bölgesi yönetici şirketi tarafından yapılmaktadır.Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nda bölge içi doğal gaz şebekesi yatırımı ile bölge içinde doğal gaz satışının OSB tüzel kişiliği sorumluluğunda olduğu; OSB’nin izni olmaksızın doğal gazın başka bir kaynaktan satın alınmayacağına ilişkin düzenlenme bulunmaktadır. 20 Ekim 2022 tarihli ve 7419 sayılı Kanun ile Endüstri Bölgeleri Kanununa eklenen hüküm ile aynı yetki ve sorumlulukların, Endüstri Bölgeleri’nde yönetici şirketin uhdesinde olduğu düzenlenmiştir. Buna karşın, Ticaret Bakanlığı ile akdettikleri işletme sözleşmeleri gereğince, bölge dışında bağlantı hattı ve bölge içi doğal gaz şebekesi yatırımı yaparak, bölge girişinde dağıtım şirketinden satın aldığı doğal gazı bölge kullanıcılarına ulaştıran serbest bölge işleticilerinin bu faaliyetlerine ilişkin bir düzenleme Serbest Bölgeler Kanunu’nda mevcut değildir." Haber merkezi

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: