Antalya
28.11.2022
A
GÜNDEM , SİVİL TOPLUM
Kadınlar ses yükseltti
Kadınlar ses yükseltti

Antalya Kadın Platformu üyeleri, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’ etkinlikleri kapsamında, Aydın Kanza Parkı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Katılımın yüksek olduğu eylemde, "Hayatımızdan vazgeçmiyoruz." sloganı yükseldi

Antalya Kadın Platformu, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde yaşam hakkını savunmak için Aydın Kanza Parkı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Katılımın yüksek olduğu eyleme, vatandaşlar balkonlardan alkışla destek verdi. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan açıklamada ise ülkede kadınlara verilen değer vurgulandı. Açıklamada, "Şiddetin, yoksulluğun olmadığı eşit ve adil bir yaşam istiyoruz. Biz kadınlar ve LGBTİ+’lar bugün dünyanın dört bir yanında eşitsizliği, yoksulluğu, savaşları ve şiddeti üreten erkek egemen kapitalizme karşı isyanımızı meydanlara taşımak,  kadın dayanışmasının sınırları aşan gücüyle buluşmak ve itirazlarımızı hep birlikte daha fazla duyurmak için yine alanlardayız. Mevcut anayasayı uygulamayan, toplumda kutuplaşmayı körükleyen, eşit ve laiklik ilkelerine ve kendisi gibi düşünmeyenlere savaş açan, ülkeyi siyasi ve ekonomik buhrana sürükleyen hükümet anayasayı değiştiremez. Anayasa değişikliğine kararlılıkla karşı çıkıyor ve hayır diyoruz." denildi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VURGUSU

Açıklamanın devamında, "Ülkemizde kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve kadın cinayetleri; iktidar, Diyanet İşleri Başkanlığı ve vakıf cemaat gibi gerici odakların eril düşünceleri ile her yıl katlanarak artıyor. İktidarın kadın düşmanı politikaları, devletin şiddeti önleyecek mekanizmaları harekete geçirmemesi, erkek egemen yargı kararları, kriz ve pandeminin kadın emeği sömürüsü açısından fırsata dönüştürülmesi ve artan yoksulluk sonucu kadınlar evde, işte, sokakta, kampüste her yerde şiddetin türlü biçimlerine maruz kalıyor. Şiddetin, kadın katliamının, tecavüz ve tacizlerin artarak sürdüğü, kadına karşı tüm şiddet biçimlerinin sıradanlaştırıldığı, LGBTİ+’ların sistematik olarak hedef gösterildiği, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yaşamın her alanında yeniden üretildiği bir ortamda, İstanbul sözleşmenin kaldırılmasına karşı iptal istemini reddetmek tüm bu suçlara zemin hazırlamak demektir. Danıştay kararı alenen erkek egemen sistemin tüm mekanizmaları ile korunacağının beyanıdır. Cezasızlık politikasıyla faillere ortaklık eden, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının iptali talebini reddeden eril yargı bu şiddetin, istismarın ve cinayetlerin suç ortağıdır" denildi.

MOBBİNG VE TACİZ ARTIYOR

"Çocuk yaşta zorla evlendirilerek istismara uğrayan kız çocuklarının eğitim hakları, gelecekleri, yaşamları ellerinden alınıyor" sözlerine yer verilen açıklamada, "Bu durumu her fırsatta meşru kılmaya çalışan İktidar her yıl istismarcıları aklayan yasayı meclisten geçirmenin yolunu arıyor. Bizler istismarcıların aklanmasına ve bu yasaların meclisten geçmesine asla müsaade etmeyeceğiz. İşyerlerinde mobbing ve taciz artıyor. Büyüyen işsizlik, artan yoksulluk kadına yönelik şiddeti tırmandırıyor. Kadınları giderek daha fazla oranda güvencesiz ve niteliksiz işlere mahkûm eden, bakım yüklerini arttıran, şiddeti derinleştiren, kadınları çaresizleştiren bu sömürü düzenini kabul etmiyoruz. “ILO 190 İş Yaşamında Şiddet ve Taciz Sözleşmesi'nin” imzalanmasını istiyoruz. Biz kadınlar barış içinde bir yaşam istiyoruz. Göçmen kadın ve çocukların haklarının tanınmasını istiyoruz. Eşit işe eşit ücret, güvenceli iş ve güvenli ortamlarda yaşamak istiyoruz" denildi.

HER TÜRLÜ BASKIYA KARŞI İSYANDAYIZ

Açıklamanın sonunda, "Kadınları erkeğe, sermayeye ve devlete daha da bağımlı hale getirmek için her türlü krizi fırsata çevirmenin hesabını yapanlara karşı sesimizi yükseltmek hesap sormak için isyandayız. Emeğimiz, bedenimiz ve kimliğimiz üzerindeki binlerce yıllık erkek egemen sömürü düzenine karşı isyandayız. Sermayeye, ranta, savaşa aktarılan bütçeye karşı toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe hakkımıza sahip çıkmak için isyandayız. Fetvalarıyla ne giyeceğimizi, ne söyleyeceğimizi, nasıl yaşayacağımızı, erkeğe biat ve itaat etmemizi dayatarak bize sınır çizenlere karşı isyandayız. İstanbul Sözleşmesinin fesih kararına karşı İstanbul Sözleşmesi uygulansın demek için isyandayız.          Her türlü yasağa ve baskıya karşı eşitlik ve özgürlük için isyandayız. Her gün erkek devlet şiddetiyle katledilen kadınlar için isyandayız. İşsizliğe, yoksulluğa, güvencesizliğe, gericiliğe, tacize, tecavüze, istismara, kadın katliamlarına karşı isyandayız" sözlerine yer verildi. Engin KORKMAZ

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: