Antalya
18.05.2022
A
GÜNDEM , SİVİL TOPLUM
Mimarlar Odası’ndan 100 binlik plana dava
Mimarlar Odası’ndan  100 binlik plana dava

Mimarlar Odası, Antalya-Burdur-Isparta Planlama bölgesi 1/100 bin ölçekli çevre düzeni planı değişikliği kararını yargıya taşıdı. Dava konuları arasında turizm tesis alanı olarak yapılaşmaya açılması planlanan caretta caretta yaşam alanları ve yapılaşmaya açılan tarım alanları var.

 

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 08 Şubat 2022 tarihinde onaylanan Antalya-Burdur-Isparta Planlama bölgesi 1/100 bin ölçekli çevre düzeni planı davalık oldu. TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi, 15 Şubat 2022 tarihinde askıya çıkarılan 1/100 bin ölçekli çevre düzeni planı değişikliği kararının bazı planlama alanları yönünden kısmi iptali ile yürütmenin durdurulması talebiyle Antalya Nöbetçi İdare Mahkemesi kanalıyla Danıştay’a dava açtı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aleyhinde açılan dava kapsamında Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan Fırnaz Koyu, Antalya merkez batı bölgesi, Aksu Çayı kıyısı, Kundu Sakızbucak orman alanı, Manavgat ve Gazipaşa gibi yerler  bulunuyor. Planlanan bölge içerisinde Kaş Patara ve Gazipaşa’da deniz kaplumbağaları yuvalama alanı ve Akdeniz foku yaşam alanları da yer alıyor. Dava dilekçesinde bu bölgelerin turizm tesis alanı olarak yapılaşmaya açılması halinde nesli tükenmekte olan bu türlere büyük zarar vereceği vurgulandı.

 

İPTAL TALEBİNİN GEREKÇELERİ

Dava dilekçesinde planlama esasları yönünden şu değerlendirmeler yapıldı: “Çevre Düzeni Planı kararları alınırken, 40-50 yıl sonrası nüfus yoğunluğu, ulaşım gibi hedefler belirlenerek karar oluşturulur. Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100 bin ölçekli çevre düzeni planının  ‘Amaç ve İlkeler’ başlıklı bölümünde, planlamanın 2025 yılı hedef alınarak yapıldığı belirtilmektedir. 3 yıl sonrası, çok kısa bir süredir ve planın gelecekteki hedefine ulaşması mümkün değildir. Çok kısa bir süre sonra yeniden plan değişikliği yapılması gündeme gelecektir ki buda planlama esaslarına uygun değildir. Plan değişikliği kararları ile sahil bandı gerisindeki verimli tarım arazileri, turizm amaçlı yapılaşmaya açılmıştır. Plan incelendiğinde tüm sahiller, Aksu Çayı kıyısı, Manavgat ve Gazipaşa’da sahil kesimlerinin arkasında bulunan sulanabilir verimli tarım alanlarının, turizm tesis alanına dönüştürülerek yapılaşmaya açıldığı görülecektir. Bu plan kararı, kendi içerisindeki tarım ilkeleri ile çelişmektedir. Sahil gerisindeki verimli tarım arazilerinin, turizm alanına dönüştürülmesi Anayasa’ya ve kanunlara da aykırıdır. Dava konusu plan ile kıyılardaki doğal ve kültürel değerlerin, sulanabilir verimli tarım topraklarının, arkeolojik ve doğal sit alanların, orman ve zeytinlik alanları, deniz kaplumbağası üreme alanlarının zarar görmesi ve yok olması kaçınılmaz olacaktır. Dava konusu yapılan bölgeler için öncesinde açılan dava ve yargı kararları olmasına rağmen dava konusu plan kararı ile önceki yargı kararlarına aykırı olarak uygulama getirilmiştir.” HABER MERKEZİ 

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: