Antalya
19.07.2021
A
ARŞİV , POLİTİKA
Kadriye ve Belek sahili halka kaldı
Kadriye ve Belek sahili halka kaldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Belek ve Kadriye sahillerinde 1383 metre halk plajı alanını 540 metreye düşürerek, artan kısmı  beş yıldızlı otel ve tatil köyü alanı olarak tahsis etmek üzere planlama yapmıştı. Ancak Antalya Mimarlar Odası ile 32 vatandaşın açtığı dava sonucu, 5. İdare Mahkemesi bu planların yürütmesini durdurdu. Sahiller halka kaldı.

Serik ilçesine bağlı Belek ve Kadriye mahalleleri, en çok tercih edilen turizm merkezleri arasında yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın her iki bölgede bulunan halk plajlarında yaptığı uygulama, kamuoyuna halk plajlarının yeniden düzenlemesi gibi lanse edildi. Algı yönetimi konusunda çok iyi bir örnek olabilecek bu uygulamada gerçek amaç, toplamda 1383 metre uzunluğa sahip her iki halk plajı sahil bandının 540 metreye düşürülerek, alanda yeni turistik tesis alanı yaratmaktı.

TURİZME AÇILACAKTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın geçen yıl ocak ayında yapmış olduğu çevre düzeni ve imar planı düzenlemeleri ile Kadriye mahallesinde; 579 adada bulunan  ‘Günübirlik alan ve golf ve konaklama alanı’ olan kullanımları, “Günübirlik tesis alanı, turizm tesis alanı ve teknik alt yapı alanına’ dönüştürüldü.

YÜRÜTMESİ DURDURULDU

Yani Belek ve Kadriye sahilinin önemli kısmı turizme açılacaktı. Antalya Mimarlar Odası ile 32 vatandaşın açtığı davada 5. İdare Mahkemesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın uygun gördüğü planların yürütmesini durdurdu. Böylece sahiller halka kalmış oldu.

Mahkemenin, iptal kararında şu hususlara dikkat çekildi:

“Halkın doğrudan yararlanabileceği kıyı alanlarında Günübirlik Tesis Alanlarının küçültülmesine ve kıyı sahil şeridinin daraltılmasına yönelik düzenlemenin, kamu yararı ve planlama ilkelerine aykırı olduğu

Plan değişikliklerinin yapılaşma yoğunluğunu arttıracağı, bu suretle oluşacak; içme kullanma suyu, kanalizasyon, arıtma vb. altyapı tesislerine ilişkin yeni yükler ortaya çıkacağı kesin olmasına rağmen, bu hususta Kentsel Teknik Altyapı Etki Değerlendirmesi Raporu, Analizinin hazırlanmadığı,

Kıyı mevzuatına göre yapılaşmaya izin verilmeyen ilk 50 metrelik bölüm ile Emsal’ in 0.20’yi geçemeyeceği ikinci 50 metrelik bölümün de emsal hesabına dahil olacağı, bu alanlarda kullanılmayan emsal hakkının sahil şeridinin gerisinde kullanılması gerekmektedir. 

Emsal =0.30 olarak verilen emsal değerinin sahil şeridi dışındaki bölümde çok daha yoğun bir yapılaşma ortaya çıkaracağı, bu durumun Kıyı Kanunu 5.Maddesinde yer alan ilkelere aykırı olduğu

Plan açıklama raporunda gerekli ve yeterli açıklamalara yer verilmediği, plan değişikliğini gerektirecek zorunluluk durumunun, teknik ve nesnel gerekçelerin net bir şekilde ortaya koyulmadığı

Halkın kıyılardan doğrudan yaralanmasının engellenmesine yol açabilecek nitelikte alansal küçülmeye ve cephe düşürmeye yol açacak düzenlemeler görüldüğü,Kurum görüşlerinin yer almadığı”

HALKIN ANAYASAL HAKKI

Mahkeme kararını kamuoyu ile paylaşan Antalya Mimar Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada ise, “Mimarlar Odası Antalya Şubesi olarak; Antalya 5. İdare Mahkemesi’nin almış olduğu kararın; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın uygun gördüğü planlamanın Kadriye Sahili’nde halkın, anayasal hakkı olan halk plajının elinden alınmasının önüne geçtiğini, tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz.Kamuoyunu yanıltmaya dönük imar uygulamalarının ve halkın anayasal hakkı olan sahillerin kullanımının rant projeleriyle halkın elinden alınmasının karşısında olacağımızı, Belek sahilimizde de hukuki süreci yakından takip ederek mücadelemize yılmadan devam edeceğimizi bildiririz” denildi. Engin KORKMAZ

 

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: