Antalya
10.05.2021
A
ARŞİV , EKONOMİ
MMO’dan soğuk hava depolarına güneş paneli önerisi
MMO’dan soğuk hava depolarına güneş paneli önerisi

MMO Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, Antalya’da yaygın olan zirai üretim ve soğuk hava depoculuğunda fotovoltaik sistemlerin yatırımcıya hem enerji verimliliği konusunda hem de üretilen enerjinin şebekeye satılması konusunda önemli avantajlar sağladığını ifade etti.

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, özellikle Elmalı ve Döşemealtı ilçelerinde yapılan 2 ayrı teknik ve analizlerin bunu doğruladığının altını çizerek, fotovoltaik sistem diye adlandırılan güneş panelleri ile elektrik üretiminin 6 ila 8 yıl gibi bir sürede kendisini amorti ettiğini, depolamanın yapılmadığı aylarda da üretilen enerjinin şebekeye satılması suretiyle yatırımcılara büyük bir avantaj sağladığını söyledi.

‘Soğuk Hava Depoları Enerjiyi Yoğun Kullanan Yapılardır’

Prof. Dr. İbrahim Atmaca, taze meyve ve sebzelerin hasadından sonra bozulmadan korunması amacıyla en çok kullanılan tekniğin soğukta depolama olduğunu belirterek, ‘Bu işlem için de yaygın olarak basit ve modern yapılı soğuk hava depoları kullanılmaktadır. Soğuk hava deposu içerisinde bulunan ürün, bu ürünün muhafaza süresi ve sıcaklığı, deponun yapısı, kullanılan soğutma sisteminin verimi ve iklim koşullarıgibi birçok faktör soğuk hava deposunun elektrik enerjisi sarfiyatını değiştirse de bu yapıların elektrik enerjisinin yoğun kullanıldığı yapılar olduğu bilinmektedir. Enerjinin bu denli yoğun kullanıldığı bu yapıların geniş çatı alanları da düşünüldüğünde güneş panelleri ile çatılarda üretilebilecek elektrik enerjisinin, yüksek kullanım oranının bir kısmının karşılanabileceği açıktır’ dedi.

‘Yasalar Üretimi Destekliyor’

Günümüzde güneş panelleri ile çatıda güneş enerjisi santrallerinin kurulabildiğini aktaran Başkan Atmaca,‘Akü ile depolamaya ihtiyaç duyulmaksızın çift yönlü sayaç ile mahsuplaşma yoluyla tüketimlerin bir kısmı binaların çatısında üretilebilmekte, mevcut yasalarımız da bunu desteklemektedir. Yoğun elektrik enerjisi kullanımı olan soğuk hava depoları çatısına kurulabilecek güneş paneli sistemi ile de hem tüketimin bir kısmını karşılamak mümkün olabilecek, depolamanın yapılmadığı aylarda da çatıda üretilen enerjinin şebekeye satılması suretiyle yatırımcıya avantaj sağlayacaktır’ diye konuştu.

‘Elmalı ve Döşemealtı’ndaki Analizler Doğruluyor!’

Antalya ve Isparta ile çevresinin yoğun zirai üretim alanı olduğunu ve haliyle de soğuk hava depoculuğun yaygın olduğunu söyleyen Başkan Atmaca, ‘Depo çatılarına uygulanacak güneş panelleri ile elektrik üretiminin hem arz güvenliği hem de enerji verimliliği açısından önemli olacağı açıktır. Bu tür uygulamalara yönelik Elmalı ve Döşemealtı ilçelerinde yapılan 2 ayrı teknik ve ekonomik analiz de bunu doğrulamaktadır. Döşemealtı ilçesinde 250 ton nar kapasitesi için yapılan analizler, deponun elektrik enerjisi tüketiminin 17.500 – 36.000kWh/ay arasında değiştiğini ve toplam tüketimin yaklaşık 260.000kWh olduğunu göstermiştir. Çatıya uygulanabilecek 216 adet fotovoltaik panel ile yıllık toplam yaklaşık 84.000kWh elektrik üretiminin de mümkün olduğu tespit edilmiştir. Böylelikle güneş panelleri ile 7 aylık soğuk depolama sırasında ihtiyaç duyulan elektrik enerjisinin yaklaşık %15.5 oranında karşılanmasının mümkün olduğu görülmüştür. Soğuk depolama yapılmayan 5 ay boyunca fotovoltaik sistem tarafından üretilen yaklaşık 44.000kWh elektriğin satıldığı düşünüldüğünde fotovoltaik sistemin amortisman süresinin yaklaşık 8 yıl olacağı tahmin edilmektedir ki oldukça makul bir süredir.

Nemin daha düşük olduğu Elmalı ilçesi için yapılan analizler de de benzer ve verimli sonuçlar dikkat çekicidir. 600 ton armudun ağustos – ocak ayları arasında depolayabilecek bir soğuk depo çatısına kurulacak 343 adet güneş paneli sistemi ile depo elektrik tüketiminin %6,5’inin karşılanabileceği öngörülmektedir. Bu güneş panelleri ile yıllık elektrik enerjisi üretiminin yaklaşık 136.000kWh olabileceği tahmin edilmektedir. Güneş panelleri ile üretilen elektrik enerjisinden elde edilebilecek kazancın yaklaşık yılda 81.000 TL olabileceği hesaplanmıştır.Sistemin geri ödeme süresi de 6 yıl gibi oldukça cazip bir süredir’ ifadelerini kullandı.

‘Geri Ödeme Süreleri Cazip!’

Analizlerden de görüleceği üzere Antalya, ilçeleri ve hatta Göller Yöresinde yaygın olarak kullanılan soğuk hava depolarının çatılarına kurulacak güneş panelleri ile enerji verimliliği sağlamanın mümkün olduğunun altını çizen MMO Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, ‘Geri ödeme sürelerinin kısa oluşunun yatırımcı için cazip olacağı düşünülmektedir. Günümüzde güneş panellerinde artan çeşitlilik ve verim artışı ile bu geri ödeme sürelerinin daha da kısalabileceği gerçeği de gözden kaçmamalıdır’ diyerek sözlerini noktaladı.

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: