Antalya
05.08.2020
A
POLİTİKA
Vekillerin 2 yıllık karnesi
Vekillerin 2 yıllık karnesi

IMC Araştırma Şirketi, 24 Haziran 2018’den bugüne kadar TBMM’de bulunan Antalya milletvekilleri ve bağlı oldukları partilerin çalışmalarını derleyerek rapor halinde yayınladı. Rapora göre, TBMM yasama ve denetleme faaliyetlerinde en üretken parti CHP, en üretken vekil ise Feridun Bahşi oldu.

 

27. dönem Antalya milletvekilleri ve bağlı oldukları partilerin TBMM’de yasama ve denetleme faaliyetlerinin masaya yatırıldığı “Vekilperformans – 2020” başlıklı rapor, 31 Temmuz 2020 tarihine kadar TBMM’nin internet sitesindeki veriler derlenerek hazırlandı. Raporda TBMM’de yapılan yasama ve denetleme etkinlikleri tanımlandıktan sonra, Antalya milletvekilleri genel, parti bazlı değerlendirme ve vekil bazlı değerlendirme yer alıyor.

ANTALYA MİLLETVEKİLLERİ GENEL DEĞERLENDİRMESİ

Rapora göre Antalya milletvekilleri, 27. Dönemde kendi imzaları ile toplam 52 kanun teklifi sunmuşlar. Sunulan bu kanun tekliflerinin 4’ü kanunlaşmış, geri kalan 48 teklif “komisyonda” beklemeye devam ediyor. 4 kanun teklifinin 3’ü AK Parti, 1’i de CHP milletvekilleri tarafından verilmiş. Yine aynı dönemde Antalya milletvekilleri toplam 549 yazılı soru önergesi vermiş. Raporda önemli bir detay, AK Parti adına verilen soru önergelerinin tamamının Tuba Çokal Vural’a ait olması.

KANUN TEKLİFLERİNDE AK PARTİ, SORU ÖNERGESİNDE CHP

Raporda, konu başlıklarına göre üretkenlik sıralaması değişirken, toplamda en üretken parti olarak CHP öne çıkıyor. En fazla soru önergesi (339) ve en fazla araştırma önergesi veren parti CHP olurken, en fazla kanun teklifi de (23) İyi Parti tarafından verilmiş. AK Parti milletvekilleri, başka milletvekilleri tarafından verilen kanun tekliflerine atılan imzada en fazla sayıya (88) ulaşmışlar.

MECLİS KÜRSÜSÜNÜ EN FAZLA İYİ PARTİ KULLANMIŞ

İyi Parti, TBMM Genel Kurulunda söz alarak konuşma hakkını en fazla kullanan (148) parti olmuş. Kürsü kullanımında İyi Parti’yi CHP (125) izliyor. Ardından AK Parti (67) ve HDP gelirken (46), MHP 14 defa konuşma hakkını kullanmış.

VEKİL BAZLI DEĞERLENDİRME

Raporda vekil bazlı değerlenmede İyi Parti Milletvekili Feridun Bahşi öne çıkıyor. Bahşi, en fazla kanun teklifi (20) ve en fazla meclis araştırma önergesi (14) veren vekil olarak öne çıkıyor. Kanun teklifi başlığında Bahşi’yi Aydın Özer ve Çetin Osman Budak (8) izlerken, meclis araştırma önergesinde de Bahşi’nin ardından Tuba Çokal Vural (12) ve Rafet Zeybek (10) geliyor. En fazla yazılı soru önergesi veren (102) vekil ise AK Parti’li Tuba Çokal Vural. Vural’ı CHP’li Aydın Özer ve Rafet Zeybek izliyor (101).  

MUHALEFETTEN TEK KANUN AYDIN ÖZER’DEN

Muhalefet milletvekillerinin verdikleri kanun tekliflerinden bir tek Aydın Özer’in “yağlı güreşçilere aylık bağlanması” teklifi kanunlaşıyor. Teklifini TBMM’ye sunan Özer, teklifin komisyonda 45 gün beklemesinin ardından, TBMM iç tüzüğünün 37. Maddesini işleterek teklifin doğrudan genel kurula inmesini sağlıyor ve mecliste bulunan tüm partilerin desteğini alarak teklifini kanunlaştırıyor.

TUBA ÇOKAL VURAL FRENE BASMIŞ

Raporda bir diğer ilginç nokta, İyi Parti’den TBMM’ne seçilen Tuba Çokal Vural’ın, 11 Mart 2020 tarihinde AK Parti’ye geçtikten sonra çalışmalarını durdurmuş olması. 11 Mart 2020 tarihine kadar TBMM’nin en parlak Antalya milletvekillerinden olan Vural, son imzasını 9 Mart 2020 tarihinde verdiği soru önergesinde atmış. Vural’ın bu tarihten sonra bir imzası görülmüyor. Geçmiş dönem çalışmaları, halihazırda mensubu bulunduğu AK Parti hanesine yazıldığı için, Vural sayesinde AK Parti’nin rakamsal değerleri yükseliyor.

MUHALEFET KANUN TEKLİFLERİ ‘KOMİSYONDA’

Rapora göre TBMM’ye sunulan 52 kanun teklifinin 49’u muhalefetten gelmiş. Bu kanun tekliflerinin 2’si genel kurula inebilmiş. Bu iki kanun teklifi de Aydın Özer’den gelmiş. İki kanun teklifinden biri kabul edilirken, diğeri reddedilmiş. Geri kalan 47 kanun teklifi ilgili komisyonlarda beklemeye devam ediyor.

YAZILI SORU ÖNERGELERİNDE ‘ANTALYA’

Yazılı soru önergelerinde hem sayısal hem de yüzdelik olarak ‘Antalya’ ile ilgili en fazla soru önergesi veren vekil, CHP’li Aydın Özer. Aydın Özerin verdiği 101 soru önergesinin 48’i Antalya ile ilgili. Özer’i, yüzdelik olarak yine CHP’li Cavit Arı izliyor. Arı’nın 63 soru önergesinin 28’i Antalya konulu. Sayısal olarak da Aydın Özer’in arkasından CHP’li Rafet Zeybek geliyor (34). Vekillerin verdikleri soru önergeleri ve soru önergeleri içerisinde Antalya konusunun yüzdelik dilimleri şöyle:

Parti

Milletvekili

Soru Önergesi

Antalya

Yüzde

CHP

Aydın Özer

101

48

47,52

CHP

Cavit Arı

63

28

44,44

CHP

Rafet Zeybek

101

34

33,66

CHP

Çetin Osman Budak

74

23

31,08

İyi Parti

Hasan Subaşı

33

8

24,24

İyi Parti

Feridun Bahşi

75

12

16,00

HDP

Kemal Bülbül

48

5

10,42

AKP

Tuba Vural Çokal

102

9

8,82

 

 

 Engin Korkmaz 

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: