Antalya
27.06.2020
A
ÇEVRE
Kaş’ta kişiye özel imar rantına belediyeden açıklama
Kaş’ta kişiye özel imar rantına belediyeden açıklama

Hem iktidara yakın kişilerin hem de eski ana muhalefet lideri Baykal’ın arazisinin de yer aldığı iki özel parselin imara açılmasına yönelik tepkilerin ardından AKP’li Kaş Belediyesi açıklama yaptı.

 

Haber: Yusuf Yavuz

Antalya’nın Kaş ilçesinde bulunan doğal sit alanı statüsündeki Çukurbağ Yarımadası’nda özel mülk olan iki ayrı parsel yeni hazırlanan imar planı ile ‘eko-turizm’ vasfı verilerek imara açıldı. Hazırlanan plan ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca da onaylanarak 9 Haziran’da askıya çıkarıldı. İmara açılan iki parselden biri, ilçe merkezine yakın bölgede yer alan 119 bin metrekarelik arazi. Zeytinlik vasfı yasaya aykırı biçimde değiştirilerek imara açılan bu arazi, iktidara yakın iş adamlarınca satın alınmış, ardından ise İstanbul Üsküdar merkezli bir ambalaj firmasına devredilmişti. İmara açılan 50 bin metrekarelik diğer özel mülk ise, eski CHP lideri ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın da 16 bin metrekarelik hissesi bulunan bir parsel. Yarımadanın batı ucunda, geçtiğimiz ay yanan araziye birkaç yüz metre mesafede yer alan bu parsel de zeytinlik vasfında. Konuyu gündeme getiren haberimizin ardından bir açıklama yapan AKP’li Kaş Belediyesi, algı oluşturulmaya çalışıldığını öne sürerek imar planını Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının da onayladığını kaydetti. Kaş Belediyesi’nin açıklamasında eko-turizm vasfıyla imara açılan iki büyük parsele değinilmezken, yanan arazinin ise doğal park olarak kaldığı bilgisine yer verildi.

Geçtiğimiz ay villa ve lüks otellerle kaplı bölgede çıkan yangınla gündeme gelen Kaş-Çukurbağ Yarımadası ile Limanağzı bölgesini kapsayan 1/25 bin ölçekli Nazım İmar Planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanarak 9 Haziran’da askıya çıkarıldı. İmar planına göre doğal sit alanı statüsündeki Çukurbağ Yarımadası’nda yapılaşmadan korunmuş iki ayrı bölge adeta kişilere özel biçimde imara açıldı. ‘Eko-Turizm’ vasfı verilerek imara açılan bu iki parselden biri yarımadanın doğusunda yer alan 119 bin metrekarelik zeytinli tarla niteliğindeki arazi.

ZEYTİNLİK ARAZİNİN ÖNCE VASFI DEĞİŞTİRİLDİ SONRA İMARA AÇILDI

İnceboğaz Mevkii’nde yer alan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığı ile tanınan Cihan Kamer ile Hasan Doğan ailesinin 2007 yılında satın aldıkları bu arazi, ‘bakanlıklar düzeyinde’ yürütülen özel bir çalışma ile adım adım imara açılması için hazırlandı. İmara açılmasının önündeki engellerden biri olan arazinin ‘zeytinlik’ vasfı ilgili yasalara aykırı biçimde değiştirildi ve ‘tarla’ olarak tapuya kaydettirildi. Daha sonra ise İstanbul Üsküdar (Kısıklı) merkezli bir ambalaj firmasına devredildiği öne sürülen söz konusu arazi, en son hazırlanan planla imara açılan iki parselden biri oldu.

PLAN RAPORU: ‘ÖZEL MÜLKİYETE KONU İKİ BÖLGEYE EKOTURİZM KARARI GETİRİLDİ’

Yeni hazırlanan 1/25 binlik Nazım İmar Planı’na ilişkin açıklama raporunda, “Özel mülkiyete konu iki farklı bölgeye eko-turizm kararı getirilmiştir. Yarımadanın kalan bölümlerinde ise mülkiyeti orman olan bölgeler ‘orman’ olarak işaretlenmiştir. Kalan bölümler ise ‘doğal karakteri korunacak alanlar’ olarak düzenlenmiştir” ifadelerine yer veriliyor.

Bu, Çukurbağ Yarımadası’nda atadan kalma arazileri bulunan yerel halkın mülklerinin yeşil dokusunun, imara açılan özel mülklere inşa edilecek lüks konutların rantını yükseltecek bir peyzaj örtüsü oluşturacağı anlamına geliyor.

İMARA AÇILAN İKİNCİ ÖZEL PARSELDE DENİZ BAYKAL’IN HİSSESİ VAR

Yarımadada imara açılan ikinci özel mülk ise, eski CHP lideri ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın da 16 bin 656 metrekarelik hissesinin bulunduğu parsel. Daha önce 49 ada, 19 parsel olarak tapuya kayıtlı olan arazide sınır düzeltme işlemi yapılarak 6 Eylül 2018’de 209 ada, 20 parsel olarak tapuya kaydedilmiş. Söz konusu parselin 16 bin metrekarelik diğer bir hissesi ise Deniz Baykal’ın baldızının olduğu olan Selçuk Akıltopu’na ait.

AGC’YE AİT YANAN ARAZİ ESKİ PLANDAKİ GİBİ DOĞAL ALAN KALDI

Yeni imar planında geçtiğimiz ay çıkan yangınla gündeme gelen ve mülkiyeti Ankara Gazeteciler Cemiyeti’ne (AGC) ait olan zeytinlik vasıflı arazi ise geçmişte yarımadanın yapılaşan bölgesi için çıkarılan alt ölçekli planda yer aldığı şekliyle “doğal karakteri korunacak alan” olarak ayrılan yerler arasında kaldı.

KAŞ BELEDİYESİ: ‘ALGI OPERASYONU OLUŞTURULMAK İSTENİYOR’

Ancak AKP’li Kaş Belediyesi, konuyla ilgili haberimizin ardından kamuoyunda yarımadada iki özel parselin imara açılmasına yönelik ortaya çıkan tepkilerin ardından bir açıklama yaparak “algı operasyonu” oluşturulmak istendiğini savundu. Kaş Belediyesi’nin açıklamasında, yarımadada özel mülke ait iki parselin imara açılmasına ilişkin hiçbir bilgiye yer verilmemesi ise dikkat çekti.

KAŞ BELEDİYESİ’NİN ÇUKURBAĞ YARIMADASI AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

“Bugün itibari (25 Haziran 2019) ile bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında haber olarak yer alan ve üzerinde algı operasyonu oluşturulmaya çalışılan Kaş ilçesi Çukurbağ Yarımadası ve Limanağzı Bölgesi Doğal Sit Alanları 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı” Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yaptırılmış olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğünce 09/07/2019 tarihinde onaylanmıştır. Onaylanan plan Eylül 2019 tarihinde 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır. Şu an askıda olan plan daha önce onaylanan itiraz süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu askıya çıkmıştır. Onaylanmış olan söz konusu plana ilişkin Belediyemiz görüşlerini resmi yazı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirmiştir. Planın yapımı Antalya Büyükşehir Belediyesine onayı ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. Geçtiğimiz ay Çukurbağ yarımadasında yanan bölge; Çevre Düzeni Planında ‘Doğal Karakteri Korunacak Alan’ olarak tanımlanmıştır. Bu alan korunmaktadır, imara açılmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

GAZETECİ MESLEK ÖRGÜTÜNÜN YARIMADADA NEDEN ARAZİLERİ VAR

Çukurbağ Yarımadası’nın batı ucunda 1971’de 183 dönüm arazi satın alan AGC, 1974’de söz konusu arazi için ‘tapu düzeltme’ davası açmış, bu davanın ardından cemiyetin arazisinin yüzölçümü yaklaşık 6 kat büyütülerek 1121 dönüme çıkartılmıştı. Ardından ise 1979’da parsellere ayrılan bu arazinin bir kısmı satılmış, bir kısmı da cemiyete kalmıştı. 1980’li yıllarda imara açılan yarımadanın bu bölümü bugün kötü bir betonlaşmaya kurban edilmiş durumda. AGC, daha önce doğal alan ve park olarak kamuya terk edilmesi zorunlu olan arazilerini yeniden imara açtırmak istiyordu. Arazilerinden “fazla zayiat” yapıldığını öne sürerek 110 bin metrekarelik daha imar talebinde bulunan AGC, bu uğurda uzun yıllardır girişimlerini sürdürüyordu. Geçtiğimiz ay yanan parseller, daha önceki yıllarda doğal karakteri korunacak alan olarak kamuya terk edilen araziler arasında yer alıyordu. Yeni düzenleme yapılarak onaylanan Nazım İmar Planında, AGC’nin imara açtırmak istediği ‘doğal park’ ya da yeşil alan niteliğindeki arazilerle ilgili taleplerin kabul görmediği anlaşılıyor.

 

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: