Antalya
06.12.2019
A
GENEL , ÇEVRE , YAŞAM
Patara ve Fırnaz'da betonlaşmaya izin yok
Patara ve Fırnaz'da betonlaşmaya izin yok

Mahkeme, Kaş Gelemiş, Patara, Yeşilköy, Fırnaz Koyu’nu yapılaşmaya açan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kararına karşı yürütmeyi durdurdu

Kaş Gelemiş, Patara, Yeşilköy, Fırnaz Koyu ve Çevresi Doğal Sit Alanı'nda sit koruma alanlarını küçülterek bölgeyi yapılaşmaya açan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararına karşı Peyzaj Mimarları Odası, Mimarlar Odası Antalya Şubesi ve Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği 'nin açtığı davada mahkeme yürütmeyi  durdurma kararı verdi.

HUKUKA AYKIRI

"Kesin korunacak hassas alan" olan Gelemiş, Patara, Yeşilköy, Fırnaz Koyu ve Çevresi Doğal Sit Alanı'nı 1. dereceden,  bölgeyi yapılaşmaya açacak "sürdürülebilir koruma kullanma alanı" demek olan 2. ve 3. dereceye  düşüren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararında yürütmeyi durduran Antalya 4. İdare Mahkemesi'nin karar gerekçesinde,"Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte öngörülen usul işletilmeksizin ihale usulü ile bir şirkete hazırlattırılan raporun yetersiz olduğu kanaatine varıldığına; alanın dahil edildiği kategoriye tanınan kapsamda yapılaşmaya açılmasına ilişkin bir işlem olması nedeniyle hukuka aykırı olduğuna" dikkat çekildi.

TELAFİSİ GÜÇ ZARARLAR DOĞABİLECEK

"Hukuka aykırı olduğu saptanmasına rağmen uygulamanın sürdürülmesi, tüm eylem ve işlemleri hukuka uygunluk karinesine dayanan Hukuk Devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacak, dava konusu kararın uygulanması bölgenin doğal sit alanı vasfı ve devamlılığına geri dönülemeyecek şekilde zarar vermek suretiyle  telafisi güç zarara neden olacaktır. Zira işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmemesi halinde, hukuka aykırı bulunan işlemin etki alanına bağlı olarak doğal sit alanı açısından oluşacak zarar, işlemin uygulanmasına devam olunmasıyla artacağından, yargılamanın sonunda verilecek iptal kararı ile önceki halin iadesi zorlaşacaktır" denilen Antalya 4. İdare Mahkemesi karırında, "Hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanunun 27'nci maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere, oybirliğiyle  karar verildiği" belirtildi.  Mustafa KOÇ

 

 

 

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: