Antalya
11.09.2019
A
GÜNDEM , GÜNCEL
Kumluca'da pestisit kullanımı araştırılsın
Kumluca'da pestisit kullanımı araştırılsın

Akademisyen Şık, zehirli tarım ilaçları olarak bilinen  pestisitin Türkiye’de  en çok kullanıldığı illerin başında Antalya’nın geldiğini, Antalya’da ise başı Kumluca’nın çektiğini belirterek bu konuda araştırma yapılmasını talep etti

 

Zehirli tarım ilaçları (pestisit) kullanımıyla ilgili araştırma ve uyarılarıyla tanınan Gıda Mühendisi - Akademisyen Bülent Şık, dikkatleri Antalya ve Kumluca'ya çekti. Türkiye'de kullanılan tarım ilacının yüzde 10'unu kullanan Antalya'nın pestisit kullanımında ilk sırada yer aldığını; Antalya’da da en fazla pestisit kullanılan bölgenin Kumluca olduğunu hatırlatan Bülent Şık, pestisit kullanımıyla ilgili Kumluca ilçesi odağında  bilimsel araştırma yapılmasını önerdi.  "Aslında araştırma bölgesinde yaşayan insanların (özellikle de tarımsal üretim ile birebir iştigal eden çiftçiler ve tarım işçilerinin) idrar örneklerinde pestisit maruziyetini gösteren bazı kimyasal maddelerin (örneğin dialkil fosfat bileşiklerinin) varlığının araştırılması çalışması bile epeyce fikir verici olacaktır" diyen Bülent Şık, yapılacak araştırmanın, "Kumluca’da üretilen gıda ürünlerinde, toprakta ve su varlıklarında ne düzeyde pestisit kalıntısı olduğunu belirlemeye yönelik bir saha çalışması yapılması. Araştırma bölgesinde yaşayan bölge sakinlerinde, çiftçilerde ve tarım işçilerinde pestisit maruziyeti ile bazı hastalıkların görülme sıklığı (lenf kanseri, prostat ve göğüs kanseri, kısırlık, sperm azalması, hormonal sistem bozuklukları gibi) arasındaki bağlantıların araştırılması. Araştırma bölgesinde yaşayan çocuklarda pestisit maruziyeti ile bazı hastalıkların görülme sıklığı (lenf kanseri, erken ergenlik, obezite, cinsiyet gelişim bozuklukları, hiperaktivite gibi) arasındaki bağlantıların araştırılması" ekseninde yapılması gerektiğini vurguladı.

EN ÇOK ZARAR GÖRENLER

Çiftçilerin kendilerinin yedikleri gıda ürünlerinde pestisit kullanmadığının, güvenli gıdaları kendilerine ayırdıklarının söylendiğini; ancak bunun doğru olmadığını belirten Şık, "Pestisitlerin yol açtığı sağlık zararlarından en fazla çiftçiler ve tarım işçileri etkilenir. Bu bütün dünyada böyledir" diye konuştu. En fazla pestisit kullanılan illerden biri olan Antalya’nın tarımsal arazi büyüklüğünün 360 bin hektar olduğunu, Antalya’da 2018 yılında yaklaşık 6 bin ton pestisit kullanıldığını ifade eden Şık, "Yapılacak kaba bir hesaplama bile hektar başına 16 kilogram pestisit kullanıldığını gösterir ki bu çok yüksek bir rakamdır. Bu yüksekliğin çiftçiler, tarımsal alanlarda çalışanlar, tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgelerde yaşayanlar, tüketiciler ve ekosistemdeki arılar ve kuşlar başta olmak üzere diğer canlı türleri için ciddi bir risk oluşturduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 65 KAYIP' KANITLANMADI

"Pestisitler kullanılmadığında tarımsal üretimde kimilerine göre yüzde 65 oranına varan kayıplar olacağı dile getiriliyor. Ama bu kayıp oranının kim tarafından, ne zaman ve hangi çalışmalarla belirlendiği meçhuldür. Ülkemizde pestisit kullanımından vazgeçildiğinde hangi bölgede, hangi gıda ürününde ve ne oranda bir kayıp olacağı konusunda kapsamlı çalışmalar yapılmamıştır. Ekolojik prensiplere dayalı zararlı kontrol yöntemleri uygulanarak pestisit kullanımı azaltıldığında ya da sonlandırıldığında ürün kaybı ne olur sorusunun da bir yanıtı yoktur" diyen Bülent Şık, şöyle konuştu: "Ürün kaybı yaşamadan aksine verimlilik artışı sağlayarak pestisit kullanımını ciddi oranda azaltmış ülkeler vardır. Endonezya 250 bin çiftçi ailesini aktif bir şekilde maddi destek ve zararlılarla bütüncül mücadele yöntemlerinin çiftçilere aktarılmasını sağlayan ciddi bir eğitim çalışması ile pestisit kullanımını 1986-1992 yılları arasında yüzde 62 oranında azaltmayı ve aynı dönemde ürün verimliliğinde  yüzde 10 oranında artış sağlamayı başarmıştır. İsveç 1980’li yılların ortalarında başladığı bir pestisit kullanımını azaltma projesi ile herhangi bir ürün kaybı yaşamadan 1981-1985 yıllarına kıyasla 1991-1995 yılları aralığında pestisit kullanılmasını yüzde 63 oranında azaltmayı başarmış bir ülkedir."

DANİMARKA ÖRNEĞİ

Şık, pestisit kullanımını azaltma projelerine Danimarka örneğini de ekleyerek şunları söyledi: "Danimarka’da 1980’li yılların ortalarında başlayan ancak 2000’li yıllardan itibaren hız kazanan bir pestisit kullanımını azaltma projesi yürütülmektedir. Projede pestisit kullanım sıklığını azaltıcı önlemler, yeraltı ve yerüstü sularının kirletilmesini önlemek için su varlıklarının olduğu bölgelerde pestisit kullanımının yasaklanması (pestisitten arınık bölge belirleme, pesticide free zone), çok tehlikeli olarak nitelenen pestisitlerin kullanımını yasaklama, pestisit vergisi ve çiftçi eğitimi gibi çeşitli yöntemler ciddi bir kamu politikası olarak yıllardan beri uygulanmaktadır. Uygulanan proje henüz bitmemesine rağmen 1990-1993 yılları arasında 3,1 olan tarımda pestisit kullanma sıklığı 2001-2003 yılları arasında 2,1’e düşürülmüştür. Şu an 2017-2021 yıllarını kapsayan üçüncü safhada olan projede yeraltı su varlıklarındaki pestisit kirliliğinin kontrol altına alınabildiği ve gıdalardaki pestisit kalıntılarının da azaltıldığı belirtilmektedir."   Mustafa KOÇ

 

 

 

 

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: