Antalya
16.03.2019
A

TEMEL TEDAVİ TEKNİKLERİ
Akıcılığı kontrol (Controlled of fluency):
Spontan akıcılığın sürekliliğini sağlayabilmedir. Bunun için farklı yollar deneme; örneğin heceleri uzatarak akıcılığı sağlama gibi… yöntemler kullanılabilir.
Kabul edilebilir kekemelik (Accepted of Stuttering):
Konuşmada görülebilir değişme, şiddetli kekeleme olmadan, akıcılık bozukluğu olmasına rağmen rahat hissedebilme ve konuşabilmedir.
Akıcılığın Boyutları
a) Devamlılık (Continuity):
Starkweather’ a göre düz, akıcı konuşmaya karşı, konuşmadaki ritimsizliği kırmak ve bunu kapsamlı hale getirmektir. Terapi hedefi sıklıkla terapi sonuna kadar kelime veya hece tekrarını, uzatmayı ve blokların sıklığını azaltmaya yöneliktir.
b) Oran/ Yüzde (Rate):
Akıcı konuşmanın oranının, takılmalı, ritimsiz konuşmanın oranından daha çok olmasıdır. Ritimsizliğin yok olmasıdır.
c) Ritim (Rhythm):
Kekemelik yaşayan bireyin konuşma sesinin stressiz,rahat ve normal tona yakın olmasıdır.
Shaping tekniğinde; bu monoton ses, yavaş ve hece uzatarak konuşma şeklindedir.
Modifikasyon tekniğinde; konuşma ve iletişim kalitesini artırma yönündedir.
d) Efor, Çaba (Effort):
Starkweather eforu şöyle açıklamaktadır; fiziksel ve mental zorlanma, çaba harcama durumudur. Bizce mental efor daha fazla önem taşımaktadır. Bunda normallik; spontan akıcı konuşmayı zorlanmadan yapabilmektir. Bu sesleri sürekli normal çıkarmaya çalışmaktan daha fazla önem taşımaktadır.


KEKEMELİK PROBLEMİ YAŞAYAN ÇOCUKLARDA AİLE REHBERLİĞİ


⦁    Çocuğun konuşmasındaki takılma ve tekrarlamaları sorun edilmemelidir.
⦁    Konuşma çocuk açısından ödüllendirici hale getirilmelidir.
⦁    Aile, çocuğa iyi bir dinleyici olmak için elinden geleni yapmalıdır.
⦁    Konuşmanın, aile ve çocuğun kişisel bir paylaşımı olması için, aile elinden geleni yapmalıdır.
Aileler Kekemelik Problemi Yaşayan Bireye Nasıl Yardımcı Olabilir?
Ebeveynlerin konuşması çocuğu her zaman etkiler. Bu yüzden de ailelerin çocuklarını uyarmakdan ziyade; kendi davranışları ile model olmaları daha etkili olacaktır. Bu nedenle: Ebeveynler sürekli endişelenmemelidir. Ailenin rahat ve sakin olması çocuğu da etkileyecek ve rahatlatacaktır.
 
Ebeveynlerin Kekemelik Problemi Yaşayan Çocuklarıyla Konuşurken, Şunlara Dikkat Etmeleri Yararlı Olabilir
Konuşurken zaman zaman duraklamalıdır,
Yavaş konuşulmalıdır,
Kısa -basit cümleler kurulmalıdır,
Çocuğun ilgisi olan konularda konuşulmalıdır.
1- Konuşurken aralarda kısa duraklamalar yapma
2- Yavaş Konuşma
3- Konuşması hakkında konuşma
Sürekli endişelenerek çocuğun konuşma gelişimini yavaşlatmak yerine, kendinizin ve çocuğunuzun konuşmasını yavaşlatmanız daha önemlidir. Ayrıca kekemeliğin bütünsel bir süreç olduğu unutulmamalıdır.
Genel Olarak Ailelerin Yapmaması Gerekenler;
Bazen hiçbir şey yapmamakta yararlı olabilir. Aileler aşağıdaki davranışları yapmamaya özen göstermelidir:
Konuşmayı düzeltmek, çocuğu ve konuşmasını sürekli eleştirmek,
Ailenin diğer üyelerinin alaycı olması,
“Rahatla”, “Yavaş konuş” şeklinde konuşmaya müdahale etmek,
“Kısa cümleler kur!” gibi uyarılarda bulunulmak yerine; uygun model olunmalıdır.
Mutlaka Uzman yardımı alınmalıdır.
(Devam Edecek)
Esenlikler Dilerim.

 

Paylaş
ETİKETLER:
Yok