Antalya
14.03.2019
A
SAĞLIK
Tıp Bayramı 100 yaşında
Tıp Bayramı 100 yaşında

14 Mart Tıp Bayramı'nın 100. Yıl Etkinlikleri kapsamında Antalya Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) tarafından düzenlenen basın toplantısında, "100 yıldır100 yıldır ülkemize, mesleğimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz" denildi

 

Tıp Bayramı dolayısıyla Antalya Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) tarafından ortak basın açıklaması yapıldı.  Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin, "Mesleğin sorunlarını dile getirmek için 17 Mart 2019 Pazar günü yapacağımız Büyük Hekim Yürüyüşünde meslektaşlarımızı, tüm sağlık çalışanlarını ve halkımızı el ele olmaya çağırıyoruz" dedi. Sağlık sorunlarıyla ilgili karamsar bir tablo çizen Nursel Şahin, "Üniversite Hastanelerimiz başta olmak üzere hastanelerimizin borç batağında olduğu bir gerçektir. Temel tıbbi malzemeler, ilaçlar, teknolojik yenilenmeler çoğu zaman alınamamakta veya bulunmamaktadır. Bazı ameliyatların durma noktasında olduğu gerçeği ortadadır. Kamuoyunda çok sık duyduğu gibi hayati önemi olan ilaçlar ya ücretinin yüksekliğinden, ya ödeme kapsamından çıkarılmasından, ya da ithal edilmemesinden ve çoğunlukla da ödeme politikalarındaki yanlışlıklardan ulaşılamaz hale gelmiştir. Bu gerçeklik kamu otoritesinin sağlık hakkından ne derecede elini çektiğinin göstergesidir. Rakamların da açıkça gösterdiği gibi SGK tarafından hiç de gerek olmadığı halde katılım payı alınmaya devam etmektedir. En temel haklar olan sağlık ve eğitimin alınır satılır ticari bir meta olduğu gerçeği gizlenemez durumdadır" ifadelerine yer verdi.

 

SAĞLIKTA YASASI ACİLEN ÇIKARILMALI


"Toplumun kanayan yarası şiddet ortamımızın gerçeklerinden biridir. Tüm fiziksel, sözel saldırılara ve en acı boyutuyla ölümlere karşı tahammülümüz kalmamıştır. An geçmiyor ki yem bir şiddet haberi gelmesin" diyen Nursel Şahin,  "Çıkartılan yasa her birimizin yaşam hakkını tehdit eden niteliktedir. Şiddeti bırakın ortadan kaldırmayı azaltmak için bile hiçbir yeni düzenleme getirmemiştir. Öncelikle eğitim ve gerçek anlamda caydırıcı yasalar hayata geçirilmeli; TTB'nin hazırladığı 'Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı' acilen yasalaşmalıdır" diye konuştu.

GERÇEKLERİ PAYLAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ
"Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Tabip Odaları, kuruldukları günden bu yana savaşa karşı, barıştan yana tutum almıştır. Sadece ve sadece meslek ilkelerimiz gereği 'Savaş bir halk sağlığı sorunudur' dedikleri için TTB yöneticilerimiz gözaltına alınmış, savaş gerçeği ve yaratacağı yıkımlar gizlenmeye çalışılmıştır" diyen Nursel Şahin, şöyle konuştu: "Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odaları demokratik değerlere, aydınlanmaya, laikliğe sahip çıkmaya, yoksuldan, eşitlik ve özgürlüklerin yana olmaya devam edecektir. Tüm toplumun eşit, nitelikli, ulaşılabilir, kamu kaynaklarından karşılanan sağlık hakkı talepleri ile kenetlendiğimizi ifade etmek istiyoruz. Dün olduğu gibi bugün de sağlığa ilişkin gerçekleri, çözüm önerilerimizi; sağlık çalışanlarıyla, kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz."

 

BÜYÜK HEKİM YÜRÜYÜŞÜ'NDE EL ELE OLALIM


"İyi hekimlik değerlerimizin ancak demokratik, laik, eşitlikçi, bağımsız, özgür bir ortamda ve barış ikliminde yaratılabileceğine inanıyoruz. Bağımsızlık ve demokrasi İçin, temel hak. özgürlüklerimiz, çalışma ve özlük haklarımız ve emeğimizin karşılığını almak için sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğimizi tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz" diyen Şahin, "Tüm bu gerçeklikler nedeniyle 17 Mart 2019 Pazar günü '100 yıldır ülkemize, mesleğimize, geleceğimize sahip çıkıyoruz' haykırışıyla yapacağımız 'Büyük Hekim Yürüyüşü'nde meslektaşlarımızı, tüm sağlık çalışanlarını ve halkımızı el ek olmaya çağırıyoruz" dedi.   Mustafa KOÇ

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: