Antalya
02.07.2018
A
GÜNCEL , YAŞAM
Doğal oluşumlarda maden üretmeyin
Doğal oluşumlarda maden üretmeyin
 

TEMA Vakfı, yeni hükümetten ormanlık alanlarda yapılan madencilik faaliyetlerinde, ormanların ekosistem için sağladığı yararlar göz ardı edilmeden bir planlama yapmalarını talep etti.

Haber: Işık TUNÇEL

 

TEMA Vakfı, 24 Haziran seçimleri öncesi hazırladığı EkoSiyaset isimli raporunda, yeni kurulacak hükümetten madencilik ve enerji konusunda yürütülen politikaları daha planlı hale getirmelerini talep etti. TEMA Vakfı, kamuoyu ile paylaştığı raporunda; toprak başta olmak üzere doğal varlıklar, iklim, enerji, madencilik ve çevre politikalarını inceledi. Çalışmasında başlıca sorunlara dikkat çeken doğa savunucuları, çözüm önerilerini de özetleyerek özellikle madencilik faaliyetlerinin mutlaka etkin bir planlama ile ülkenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak çevreye azami duyarlılık gösterilerek yürütülmesi gerektiğini belirtti. Üstün kamu yararı öncelikli hale getirilerek özellikle ormanlık alanlarda yapılan madencilik faaliyetlerinde ormanların ekosistem için sağladığı yararlar göz ardı edilmemesi vurgulandı.

 

KORUMA ALANLARI KAPATILMALI

Raporda, madencilik politikası ile ilgili şu önerilerin altı çizildi: “Taş, çakıl, hazır beton ve asfalt yapımında kullanılan ve her yerde bol miktarda bulunan doğal oluşumların maden sayılması ve kolaylıkla üretim izni verilmesi ormanları, içinde yaşayan canlıları ve sunduğu ekosistem hizmetlerini değersiz kılmaktadır. Ormanlarla beraber korunan alanlarda bile madencilik çalışmalarına izin verilmesine olanak veren yasal düzenlemeler, hiç kuşkusuz doğal ekosistem bütünlüğünün bozulmasına, parçalanmasına ve biyolojik çeşitliliğin azalmasına yol açacaktır”.

 

ZEHİRLİ ATIKLAR ÜRETİLİYOR

Maden Kanunu ve Milli Parklar Kanunu’nun yeniden düzenlenmesi gerektiği ifade edilen EkoSiyaset isimli raporda, doğa koruma alanlarının madencilik çalışmalarına kapatılması gerektiği de vurgulandı. Çözüm önerileri olarak şu ifadelere yer verildi: “6831 sayılı Orman Kanunu'nun 16. Maddesi yeniden düzenlenerek orman alanlarında madencilik faaliyetlerine ancak zaruri hallerde izin veren mevzuat düzenlemeleri yapılmalıdır. Geri dönüşü olmayan ve siyanür havuzları gibi uzun süreli zehirli atıklar üreten madencilik faaliyetlerinin ekosistem ve gelecek nesiller üzerinde yaratacağı geri dönülmez maliyetler göz önünde bulundurulmalıdır. Tüm tarafların doğrudan katılımlarını sağlamayan ve planlandıkları yörede kabul görmeyen maden arama ve çıkarma faaliyetleri toplumsal ihtilaflara neden olacak ve ülkemiz için faydadan çok zarar getirecektir”.

 

YENİ SANTRALLER YERİNE YENİLENEBİLİR

Raporda ayrıca, değerli tarımsal bölgelerde elektrik üretme amaçlı kömür ocakları ve termik santraller yerine, enerji verimliliği ve tasarrufu ile enerji yoğunluğunun düşürülmesine yönelik strateji ve eylemlerin uygulamaya koyulması talep ediliyor. Türkiye’nin yüzde 27 oranında enerji verimliliği ve tasarrufu potansiyeline sahip olduğu da belirtilen raporda, tarım alanlarına planlanan kömür santrallerinin üreteceği elektriğin çok daha fazlasının verimlilik ve tasarruf önlemleri ile geri kazanılabileceği de vurgulanıyor.  

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: