Antalya
26.04.2018
A
ARŞİV , GÜNCEL
Dijital teknoloji enerji verimliliği dostu
Dijital teknoloji enerji verimliliği dostu

  Makine Mühendisleri Odası tarafından Türkiye’nin Enerji Görünümü Raporu yayınladı. Rapora göre, dijital teknolojiye geçiş enerji tüketimini %20’nin üzerinde azaltıyor Haber: Işık TUNÇEL   Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) Makine Mühendisleri Odası 2018 yılı Türkiye’nin Enerji Görünümü Raporu’nu yayınladı. Raporda, özellikle sanayide ve hanelerde, ekipmanlar ve kontrol merkezleri arasında bağlantıyı sağlayan dijital teknoloji kullanımıyla enerji tüketiminde önemli oranda tasarrufun gerçekleşeceği vurgulanıyor.   5 MİLYAR HANE KULLANIYOR   Dijital teknolojinin yaygınlaşmasıyla, enerji verimliliğinde tap oranlara ulaşacağına dikkat çekilen raporda; bağlantı cihazlarının sektörel piyasasının hızla büyüdüğü 2016 sonu itibariyle cihaz bağlantılı hane sayısının 4 milyar; 2017’de ise 1 milyar cihazın daha ilave edildiği açıklanıyor. Raporda, “ev enerji yönetimi” adı verilen bu sistemle, özellikle aydınlatma, elektrikli cihazlar ve ev otomasyonu olmak üzere üç kategoride enerji verimliliği sağlamanın mümkün olduğu da belirtiliyor. Hane için çok verimli olan sistemlerin yalnızca “standby” enerji kullanımının dahi yılda %20 verimlilik artıracağına da dikkat çekiliyor.   2012-2016 yılları arasında enerji verimliliği adına yılda %22 büyüme ile gerçek zamanlı elektrik kullanımını izleyen akıllı sayaç sayısının 570 milyona ulaşıldığına da değinilen raporda; düşük maliyetli sensörlerin takılması ve bu sensörlerin bağlantı cihazlarına ilave edilmesiyle sistemlerin çalışma fonksiyonlarının dijital teknolojiyle uzaktan kontrol edildiği de belirtiliyor.   İNOVASYON UMUT VERİYOR   MMO, Dünya enerji kullanımının %68’inden fazlasının verimlilik politikaları kapsamında olmadığına işaret ederek, teknolojik inovasyonun, verimlilikte ilerleme için yeni olanaklar yarattığını vurguluyor. Rapor da ayrıca dijital teknolojinin, enerji sektöründe önemli bir etkiye sahip olmaya başlamasının enerji verimliliği inovasyonu için de umut verdiği vurgulanıyor.   İŞTE MMO’NUN 2018 ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖNERİLERİ:

 • Enerji verimliliği çalışmaları için görevlendirilmiş olan YEGM’nin organizasyon yapısının
güçlendirilmesi,
 • Enerjiyi yoğun tüketen sanayi sektörlerine, geleceğin altyapısına yatırım yapması için uzun vadeli değişmez politikalar konusunda güven verilmesi,
 • Mevzuatın etkin uygulanmasının, önündeki engeller kaldırılarak ve bürokratik yükler azaltılarak sağlanması,
 • Mali desteklerin yeniden ve tüm sektörleri ve özellikle halkı ve KOBİ’leri destekleyecek şekilde yeniden düzenlenmesi ve yaygınlaştırılması,
 • Türkiye’de son yıllarda çok yoğun olarak kullanılan uluslararası fonların, vatandaşın ve
sanayicinin daha avantajlı şekilde kullanabileceği şekilde koordine edilmesi,
 • Gönüllü Anlaşma prosedürlerinin basitleştirilmesi ve hızlandırılması, enerji yoğunluğu azaltma taahhüdü yerine daha kolay hesaplanabilir sayısal enerji tasarrufuna yönelik bir destek modeli uygulamasına geçilmesi,
 • Tüm finansman programlarının enerji verimliliği politikalarına etkisinin değerlendirilmesi,
 • Sanayi sektörüne yönelik finansman programlarının daha etkin uygulanması için süreç analizi yapılması ve paydaş görüşleri ile başvuru ve uygulama prosedürlerinin kolaylaştırılması,
 • Enerji verimliliği hizmet piyasasının etkin olarak yaygınlaşması için bürokratik engeller azaltırken bu alanda faaliyet gösteren yetkilendirilmiş firmaların gerçek anlamda profesyonel
sorumluluklarını yüklenmelerinin sağlanması, yetkinliklerinin arttırılması için kuluçka yönteminin izlenmesi,
 • KOSGEB tarafından verilen enerji verimliliği desteklerinin daha etkin kullanılabilmesi için
eğitimler verilmesi, uygulama örneklerinin tanıtılması ve görünürlüklerinin artırılması,
 • KOBİ’lere yönelik enerji verimliliği için yeni finansman modelleri geliştirilmesi, enerji verimliliği kapasitelerinin yükseltilerek enerji verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılması,
 • OSB’lerde, endüstriyel simbiyoz kavramının tanıtılması ve uygulamaların artırılması,
 • Mevcut binaların ısıtma ve soğutma sistemlerine enerji verimliliği açısından periyodik kontrol zorunluluğu getirilmesi,
 • Bina Enerji Kimlik Belgelerinin, bina işletime geçtikten sonra gerçek tüketimler dikkate alınarak doğrulamalarının yapılması, bir doğrulama ve kontrol mekanizmasının oluşturulması,
 • Isı kullanan büyük endüstriyel tesislerde ve binalarda, kojenerasyon ve mikro kojenerasyon
sistemlerinin yaygınlaştırılması, maliyet ve enerji tasarrufuna etkilerinin kamuoyu ile paylaşılması,
 • Bölgesel ısıtma ile ilgili örnek projelerin yapılması ve gerekli mevzuatın hazırlanması,
 • Eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yaygınlaştırılması ve süreklilik kazandırılması, yeni kanal sosyal medyanın etkin olarak kullanılması, üniversitelerin ders programında daha kapsamlı yer alması,
 • Yaz saati uygulamasının enerji tasarrufuna etkisinin, somut verilere dayalı şekilde bilimsel
yöntemlerle incelenmesi ve ekonomik faydanın yanı sıra gün ışığından faydalanmanın sosyo-psikolojik ve sosyoekonomik etkilerinin de dikkate alınarak kazanç ve kayıpların yeniden değerlendirilmesi,
 • Belediyelerin enerji verimliliği kapasitelerinin geliştirilmesi, yenilenebilir enerji destekli hibrit projelerin belediye binalarında ve yapılarında uygulanması, sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılması,
 • Dijital teknolojinin enerji verimliliği politikalarına adaptasyonu için iş modellerinin geliştirilmesi,
 • Elektrik enerjisi üreticilerine, belli bir oranda enerji verimliliği sağlama yükümlüğünün getirilmesi,
 • Desteklenecek projelerde yerli malzeme ve ekipman kullanımının teşvik edilmesine yönelik bir mekanizma oluşturulması önerilmektedir.
 

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: