Antalya
10.02.2018
A

Hiperaktivite Otizmden etkilenmiş çocukların çoğunda aşırı hareketlilik ve dikkat dağınıklığı görülmektedir. Daha çok küçük yaşlarda başlayan bu durum bazı çocuklarda uzun süre devam edebilmektedir. Bazen de hiperaktivite belli durumlarda ve ortamlarda gözlenmektedir. Örneğin çocuk evde çok sakinken markette aşırı hareketlilik gösterebilir. Saldırganlık Şiddetli davranış problemleri, alışılmamış saldırgan davranışlar otizmden etkilenmiş çocukların bazılarında görülebilir. Genelde aile bireylerine vurma, saç çekme şeklinde davranışlar gösterirler. Saldırgan davranışların anlamlı bir nedeni yoktur. Saldırgan davranışların bir kısmı yineleyici hareketler şeklinde, bir kısmı ise sevgi ve ilginin yanlış ifadeleri olarak gelişebilir. Saldırgan davranışlar sürekli ise ve giderek şiddeti artıyorsa ilaç tedavisi gerekebilmektedir. Öfke Nöbetleri Küçük yaşlarda daha sık görülmektedir. Çocuğun istediğinin yapılmaması, istemediği bir şeyin oluşması ya da kendi düzeninin bozulması sonucu olur. Öfke nöbetleri, nedensiz ya da yetişkinler için çok önemsiz görünen (perdenin düzgün çekilmemesi veya alınan bir eşyanın yerine konulmaması gibi) bir olaydan dolayı çıkar. Bazen düzenli olarak günün belli saatlerinde ortaya çıkabilir ve bu öfke nöbeti bir saat kadar sürebilir. Öfke nöbetleri sırasında çocuk kendini yere atabilir, bağırıp-çağırabilir, kapıları çarpabilir, camları kırabilir. Öfke nöbetleri genelde yaşla birlikte azalır. Anne-babanın göstereceği mantıklı ve kararlı tutumlar öfke nöbetlerinin azalmasında etkilidir. Otizmden etkilenmiş çocukların öfke nöbetleri ve saldırgan davranışları, genellikle istedikleri bir şey yapılmadığında, kafalarındaki düzen bozulduğunda, kendilerini baskı altında hissettiklerinde, bazen de nedeni yetişkinlerin bilmediği ya da anlamadığı zamanlarda ortaya çıkabilmektedir. Öfke nöbetleri ve saldırganlığın, otizmden etkilenmiş çocukların çevrelerinde olup biteni anlayamamalarından dolayı yaşadıkları gerilimin bir sonucu olduğuna da inanılmaktadır. Böylesi bir gerilimin çocukların ilişkilerini bozması, çevresindekileri çaresiz bırakması hatta korkutması da kaçınılmazdır. Ayrıca bu davranışlar otizmden etkilenmiş çocuğun öğrenme yaşantılarını da olumsuz etkileyecektir. Kendine Zarar Verme Daha çok ağır zeka sorunu olan otizmden etkilenmiş çocuklarda ve/veya düşük işlevli otizmden etkilenmiş çocuklarda görülür. Küçük çocuklarda daha belirgin olan bu davranış zamanla azalarak kaybolur. Bu yüzden genellikle geçicidir. Saç çekme, hafifçe başına vurma gibi davranışların yanı sıra dilini ısırma, dudağını ısırma, parmağını ısırma ve başını sert bir yere çarpma gibi ağır ve tehlikeli davranışlar da görülmektedir. Bazı çocuklarda uzun süre devam edebilir. Tekrarlayıcı Hareketler (Stereotipi) Zeka düzeyi düşük otizmden etkilenmiş çocuklarda daha sık görülür. Bazı otizmden etkilenmiş çocuklarda görülmeyebilir. Sağa-sola veya öne-arkaya sallanma, çevresinde dönme, alkış yapma, nesneleri çevirme, elini ağzına vurma en sık görülen stereotipilerdir. Bu davranışların nedeni tam olarak bilinmemektedir. Bazen sıkıntının arttığı durumlarda bu davranışlar artmakta bazen de neşe sevinç belirtisi olarak sergilenmektedir. Bu hareketler çocuğun kendini uyarmaya dönük olabilir. Bu hareketler yaşla ve eğitimle azalmaktadır. Esenlikler Dilerim.

Paylaş
ETİKETLER:
Yok