Antalya
02.10.2017
A

Diğer Yazıları Komünist Partisi'nden seçilen Ovacık Belediye Başkanı'yla görüşmek için Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Yöreler ve Renkler Festivali'ne gittim. Tuncelililer Vakfı'nın standında hemşerileriyle birlikte yöresinin ürünlerini tanıtacaktı. Festival alanına vardığımda, "Komünist Başkan"la görüşmemin pek öyle kolay olmayacağını anladım. Yediden yetmişe Antalyalılar onunla fotoğraf çektirme sırasına girmişti. Film yıldızlarına gösterilen ilgi ona gösterilenin yanında sönük kalırdı. Aklıma o an bizim kuşağın gençlik yılları olan, komünistler söz konusu olduğunda "Her görüldüğü yerde ezilmelidir" denilen soğuk savaş yılları geldi. Komünistlerin şimdilerde popüler idoller hale gelmesi ilginç bir olgu. KOMÜNİZM HAYALETİ "Avrupa'da bir hayalet dolaşıyor - komünizm hayaleti. Eski Avrupa'nın bütün güçleri bu hayaleti defetmek için kutsal bir ittifak içine girdiler. Papa ile çar, Metternich ile Guizot, Fransız radikalleri ile Alman polis ajanları." Bunlar, Marks ve Engels'in Komünist Manifesto'sunun giriş cümleleri. 1900'lü - 2000'li yılların önemli düşünürlerinden Jacques Derri'da da Marks'ın Hayaletleri adlı kitabını Komünist Manifesto'nun bu giriş cümleleriyle başlatır. DÜNYA GÜLİSTAN DEĞİL Berlin Duvarı'nın yıkılmasının, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının, Doğu Avrupa cumhuriyetlerinde yönetimlerin ardı ardına devrilmesinin ardından kapitalist sistemin üzerinden bu hayaletin kalktığı düşünüldü. Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa ülkelerindeki reel sosyalizm deneyimlerinin yenilgisi, sosyalizme karşı kapitalizmin, sosyal(ist) demokrasiye karşı liberal demokrasinin "nihai zaferi" kabul edilerek; neo-liberalizmin Hegelci teorisyeni Fukuyama tarafından "tarihin sonu" ilan edildi. Bu "post-tarih" döneminde bizi bekleyen ekonomik ve siyasal sistem, Fukuyama'nın tarif ettiği gibi her şeyin güllük gülistanlık olduğu bir sistem değildi. ÇİVİSİ ÇIKMIŞ DÜNYA "Komünizm hayaleti"ni üzerinden defeden kapitalist sistemin geldiği durum için Derrida, Shakespeare'in kahramanı Machbeth'in "Çivisi çıkmış dünya" metaforunu kullanır. Machbet'in "Çivisi çıkmış dünyası"yla, Marks'ın hayaletlerinden (ruhlarından) kurtulmuş kapitalist sistemin bugünkü dünyası arasında; sermaye egemenliğinin denetimsiz hale gelmesinin, meta fetişizminin, yabancılaşmanın, militarizmin, silahlı şiddetin, dinsel gericilik ve ırkçılığın gemi azıya aldığı bugünün Türkiye'siyle arasında sadece zaman farkı var. KOMÜNİZM İLGİSİ "Komünist başkan" imajı, Marks'ın çoğul ruhunun üzerinde dolaşıp çeki düzen verdiği adaletli bir dünya ütopyasını, bir tür altın çağı simgeliyor olabilir mi? "Komünist Başkan"a gösterilen ilgiyi buna bağlamak gerekebilir. Bu dünyanın üzerinde Marks'ın hayaletlerinin yeniden dolaşması gerektiği vurgusuna yer veren Jacques Derrida, "Marx'ın mirasının dinsel mesihçilikten ayrı bir mesihsel izlek çerçevesinde yeniden okunarak sahiplenilmesi" gereğine dikkat çekti. Bunun için bir "yeni enternasyonal"; "zamansız ve konumsuz, adsız ve unvansız, gizli değilse de pek az kamusal, sözleşmesiz, eşgüdümsüz, partisiz, vatansız.... bir 'karşı-fesat' birliği" önerdi. "Komünist Başkan"a gösterilen yoğun ilgi, günümüzün "çivisi çıkmış dünya"sının bu elzem ihtiyacını işaret ediyor olsa gerekir. Diğer Yazıları

Paylaş
ETİKETLER:
Yok