Antalya
30.11.2021
A
GÜNDEM , SİVİL TOPLUM
Tabiplerden Beyaz Forum
Tabiplerden  Beyaz Forum

Türk Tabipleri Birliği özlük hakları, erken emeklilik ve istifalar başta olmak üzere sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunları kamuoyu ile paylaşmak için “Beyaz Forum” eylemi düzenledi. 

Ankara’da düzenlenen eyleme Antalya Tabip Odası yönetimi de katıldı.  TTB Merkez Konseyi önünde açıklama yapan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç’un ''Emek Bizim Söz Bizim” diyerek sorunları anlatı.  Önce yağmur altında başlayan Beyaz Forum daha sonra kapalı salonda devam etti. Foruma katılan sağlık çalışanları kendi çalışma alanları, ülke sağlık ortamına ilişkin sorun ve çözüm önerilerini dile getirdi. 

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: