Antalya
10.10.2018
A
GENEL , GÜNCEL
Antalya sahilleri halka kapatılacak
Antalya sahilleri halka kapatılacak

Antalya sahilleri halka kapatılacak

Mimarlar Odası Antalya Şube Başkanı Özge Köksal, kamu taşınmazlarının turizm yatırımlarına tahsisiyle ilgili yönetmelik değişikliğini eleştirerek, "Yönetmelikte yapılan bu değişiklikler ile başta Lara sahilindeki yargı kararı ile tahsisleri iptal edilen Kemerağzı-Kundu Sakızbucak Ormanları Golf Alanı, Lara Kent Parkı; Milli Park Sınırları içerisinde kalan ve yargı kararı ile iptal edilen Kındılçeşme, Göynük Günübirlik Alanları ile Küçük Çaltıcak Büyük Çaltıcak, Phaselis gibi halkın kullanımına açık alanlar yeniden tahsis edilebilerek yapılaşmaya açılarak halka kapatılacak, kentlilerin bu alanları kullanması engellenecektir" dedi.

 

MERA VE YAYLALAR KAYBEDİLECEK

 

"Turizm tesisi hizmet alanına ilişkin yönetmelikte bir tanım bulunmamaktadır. Turizm tesisi hizmet alanı nedir? Yine kısa süreli günübirlik alan tahsisindeki ‘kısa süreli’ ifadesi muğlak bir ifade olup alt ve üst sınırlarına ilişkin yönetmelikte bir hüküm bulunmamaktadır" diyen Özge Köksal, yapılan düzenlemeler ile turizm tahsis komisyonu, turizm tesisi hizmet alanı tahsisi ve kısa süreli günübirlik alan tahsisi yapabilecektir. Yapılan değişiklikler ile kırsal alanlar, mera ve yaylaların rant amaçlı tahsisinin önü açılmıştır. Dolayısıyla artık bu alanlarda da turizm amaçlı yapılar yapılabilecektir. Süreç içerisinde, af beklentileri ile tahsis dışı alanlarda kaçak yapılaşma riski altındadır. Bu durumda tüm mera ve yaylalar kaybedilecektir" diye konuştu.

 

 

TAHSİSLER KEYFİYETE BIRAKILMIŞTIR

"Geçici 9. madde ile Bakanlık tarafından verilen ancak, her ne sebep ile olursa olsun veriliş tarihinden itibaren yirmi yıl geçmesine rağmen kesin tahsise dönüştürülemeyen ön izinler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı aylık süre içerisinde kesin tahsis için müracaat edebilecektir. Buradaki 'her ne sebeple olursa olsun' ibaresi yargı kararlarını da kapsamaktadır. Yine ek madde iki ile kısa süreli günübirlik alan tahsisleri ön izin ve kesin tahsis hükümlerine uyulmadan, Bakanlık personelinden oluşturulacak komisyon tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre tahsis edilebilecektir" diyen Özge Köksal,  "Usul ve esasların neyi kapsayıp kapsamayacağı, usul ve esasların hangi kriterlere göre hazırlanacağına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Tahsisler keyfiyete bırakılmıştır. Diğer bir deyişle kamuya açık olması gereken günübirlik alanlar, talimat ile iş yapan kamu personelinden oluşacak komisyonlar marifetiyle, şeffaflıktan uzak, kamuoyunun bilgilenme hakları yok edilerek, kapalı kapılar ardında yatırımcılara tahsis edilmesinin önü açılmaktadır" ifadelerini kullandı.

 

RANT AMAÇLI YAPILAŞMAYA AÇILACAK

"Yeni düzenlemeler ile milli parklarımız, ormanlarımız, yaylalarımız ve benzeri doğal değerlerimiz kamu yararına aykırı olarak tek kişinin inisiyatifinde, duyuru şartı aranmaksızın, kime, nasıl tahsis edildiği kamuoyundan gizlenerek tahsis edilmesinin önü açılmıştır" diyen Özge Köksal, "Yönetmelikte yapılan bu değişiklikler ile başta Lara  sahilindeki yargı kararı ile tahsisleri iptal edilen Kemerağzı-Kundu Sakızbucak Ormanları Golf Alanı, Lara Kent Parkı, Milli Park Sınırları içerisinde kalan ve yargı kararı ile iptal edilen Kındılçeşme, Göynük Günübirlik Alanları ile Küçük Çaltıcak Büyük Çaltıcak, Phaselis gibi halkın kullanımına açık alanlar yeniden tahsis edilebilerek rant amaçlı yapılaşmaya açılarak halka kapatılacak, kentlilerin bu alanları kullanması engellenecektir" uyarısında bulundu. Köksal, "Mimarlar Odası olarak, kamu yararına aykırı uygulamaların karşısında olduğumuzu rant uğruna, torunlarımızın emaneti olan doğal değerlerimizin yok olmasına neden olacak her türlü uygulamanın karşısında olduğumuzu, yargıya gitmek dahil her türlü mücadelemizi, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdüreceğimizi halkımızın bilgisine sunarız" dedi.   Mustafa KOÇ

 

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: