İLAN
ANTALYA 6. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/72
KARAR NO : 2024/179
Davacı DUYGU TEKE ile davalı FEYZEDDİN TEKE arasında mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
"Davanın KABULÜ ile; GAZİANTEP İli, ŞAHİNBEY İlçesi, TÖBE Köyü nüfusa kayıtlı, TAYFUN ve CANSEL'den olma, 03/05/1995 doğumlu 289........28 T.C Kimlik numaralı davacı DUYGU TEKE ile aynı hanede nüfusa kayıtlı ALİ ve SEVİNÇ'den olma 11/02/1994 doğumlu 337.......02 T.C Kimlik Numaralı davalı FEYZEDDİN TEKE'ın T.M.K.166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,
Tarafların müşterek çocukları 09784239198 T.C kimlik numaralı 03/10/2016 Muratpaşa doğumlu Mahir TEKE ile 36848355316 T.C kimlik numaralı 09/01/2021 Muratpaşa doğumlu Miraç TEKE 'in velayetlerinin davacı anneye verilmesine,
Velayeti anneye verilen çocuklar Mahir Teke ile baba arasında arasında;her ayın 1. ve 3. haftası Cumartesi günü saat 11:00'dan Pazar günü saat 17:00'e kadar, Dini Bayramlarda tek yıllarda Ramazan Bayramının 1. Günü saat 10:00'dan 4. Günü saat 17:00 kadar, çift yıllarda kurban bayramının 1. Günü saat 10:00 'dan 4. Günü saat 17:00 kadar, sömestir tatilinin ikinci haftası Pazartesi saat 11:00'den Pazar saat 17:00'e kadar,yaz tatillerinin 1 Ağustos saat 11:00' den 30 Ağustos saat 17:00'e kadar babanın yanında kalmak şeklinde kullanılmak üzereŞAHSİ İLİŞKİ TESİSİNE,
Velayeti anneye verilen çocuk Miraç Teke ile baba arasında arasında;her ayın 1. ve 3. haftası Cumartesi günü saat 10:00'dan aynı gün saat 14:00'e kadar, Dini Bayramlarda Ramazan Bayramının 1. Günü saat 10:00'dan aynı gün 14:00 kadar, kurban bayramının 1. Günü saat 10:00 'dan aynı gün saat 14:00 kadar babanın yanında kalmak şeklinde kullanılmak üzereŞAHSİ İLİŞKİ TESİSİNE,
Müşterek çocuklar için daha önce hükmedilen ayrı ayrı aylık 800,00'şer TL tedbir nafakasının devamı ile iş bu nafakanın dava kesinleşme tarihinden itibaren ayrı ayrı aylık 800,00 'şer TL iştirak nafakası olarak davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine,
Davacı kadın için davatarihinden itibaren geçerli olmak ve tahsilde tekerrür oluşturmamak kaydı ile aylık 800 TL tedbir nafakasının hükmedilmesine, davanın kesinleşmesinden tarihinden itibaren aylık 800 TL yoksulluk nafakası olarak davalıdan davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine,
Davacı kadın için davanın kesinleşme tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 20.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine,
Karar harcı olan 427,60 TL'den peşin harç olarak alınan 179,90 TL'nin mahsubuyla eksik kalan 247,7 TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,
Davacı tarafından peşin harç olarak yatırılan 179,90 TL'nin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,
Davacı tarafından bu dava nedeniyle başvuru harcı 179,90 TL, posta gideri 3,311,50 TL, olmak üzere yapılan toplam 3.491,4 TL yargılama giderinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,"
Kararın gazetenin yayım tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı,tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde istinaf yasa yolunun açık olduğu, istinaf edilmediği takdirde mahkememiz kararının davalı yönünden kesinleşeceği tebliğ yerine geçmek üzere ilgili FEYZEDDİN TEKE'ye ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02058827