Antalya
16.03.2023
A
GÜNDEM , POLİTİKA
HEPİMİZ DEPREMZEDEYİZ
HEPİMİZ DEPREMZEDEYİZ

Antalya Tabip Odası’nın Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri (ODSH) Komisyonu, Antalya’da bulunan depremzedeleri kaldıkları yerde ziyaret ederek onların sosyal sorunları ve sağlık ihtiyaçları ile ilgili bir rapor hazırladı.

 

Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde ikamet eden depremzedeleri ziyaret eden Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Çiler Akın Akdeniz ve Doç. Dr. Cumhur İzgi, hazırladıkları  raporu açıkladı . Oda binasında düzenlenen -toplantının açılış konuşmasını yapan,  İzgi, “Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin yarattığı çok ciddi can kayıpları ve yıkımın hepimizi acıya boğdu ve bu acı hepimizi depremzede haline getirdi. Şeffaflık içinde gereksinimlerin karşılanması ve sorunların çözümü için koordinasyon ve işbirliğini sağlamak üzere tüm kamu otoritesini göreve çağırıyoruz.” dedi.

TARİHİN EN BÜYÜK GÖÇLERİNDEN BİRİ

ODSH Komisyonu Sorumlusu Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Çiler Akın Akdeniz ise deprem nedeniyle son derece üzüntülü olduklarını söyledi. Akdeniz, “Deprem gibi afetlerin ve tüm olağandışı durumların yıkıcı ve can alıcı olmaması için gerçekleşmeden önce hazırlıklı olmak, gerekli düzenlemeleri ve denetimleri yapmak ve oluştuktan sonra da yaşananlarla baş edebilmeyi sağlamak kamusal bir ödevdir. Ancak liyakatsizlik, imar afları, depreme dayanıklı binaların yapılmaması, denetimsizlik, organizasyonsuzluk, çıkar ilişkileri, rant amaçlı inşaat üzerinden sürdürülen ekonomik anlayış ne yazık ki yaşadığımız acının bu denli büyük olmasına neden olmuştur. Depremzedelerin yıkım alanından uzaklaşma istekleri, karşılanamayan temel gereksinimler gibi insani gerekçelerle yerlerini terk etmeleri sonucu Cumhuriyet tarihinin en büyük iç göçlerinden birisi yaşanmaktadır” dedi.

KAMUYA GÖREV DAVETİ

Maddi olarak her şeylerini, anılarını, yaşam kültürlerini bırakıp yer değiştiren bu vatandaşların ihtiyaçlarının hızla karşılanabilmesinin yerelde de sürdürülmesinin gerekli olduğunu belirten Akdeniz, “Bu nedenle Antalya Tabip Odası Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Komisyonu öncülüğünde gönüllü meslektaşlarımız; dayanışma içinde olma, acıları paylaşma, gereksinimleri tespit etme ve bunların çözümü için toplumsal farkındalık yaratma amacıyla Antalya’ya gelen depremzedeleri yaşadıkları ortamlarda ziyaret etmişlerdir. Şeffaflık içinde gereksinimlerin karşılanması ve sorunların çözümü için koordinasyon ve işbirliğini sağlamak üzere tüm kamu otoritesini göreve çağırıyoruz” şeklinde konuştu.

SAĞLIK İÇİN TESPİTLER

Sağlık açısından yapılan tespitleri aktaran Akdeniz, “Toplu yaşama alanlarında görülen bit, uyuz gibi yaygın hastalıklar yanında kızamık ve diğer bulaşıcı hastalıklar yönünde aşılama ve tarama çalışmalarına hız verilmelidir. Mevcut aile hekimliği sisteminde bile 4000 kişiye bir aile hekimi planlanırken sayısı 100 bini bulan afetzedeler için geçici görevliler ile sağlık hizmeti sunulamaz. Psikososyal rehabilitasyon için düzenli görüşmeleri yapacak psikolog, çocuk gelişimci, sosyal hizmet çalışanları yanından psikiyatri ve uzmanlık dernekleri ile temas kurulmalıdır. Yoğun nüfusun olduğu KYK yurtları gibi yerlerde düzenli sağlık hizmeti veren İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından görevlendirilmiş hekim ve hemşireler bulunmaktadır. Koruyucu sağlık hizmetleri, aşılamalar ve gebelik takiplerinin eksik yapıldığı veya yapılamadığı tespit edilmiştir. Özellikle 2-6 yaş arasındaki çocuklarda bit sorunu yaşandığı, ailelerin buna yönelik ilaç kullanmalarına rağmen halen devam ettiği depremzedeler tarafından bildirilmiştir” şeklinde konuştu.

SAĞLIK ÖNERİLERİ

Sağlık açısından önerileri anlatan Akdeniz, açıklamasını şöyle tamamladı: “Koruyucu ve çocukluk çağı aşıların takibi ve uygulanması ile ilgili sıkıntılar giderilmeli. Salgınların önüne geçilmesi için aşı temini ve uygulamasına öncelik verilmelidir. Psikologların KYK yurtları için rotasyona tabi olmadan sürekli orada bulunması sağlanmalıdır. Depremzede vatandaşlarımız hijyen, sağlık ve salgın hastalıklar konusunda yeterli bilgiye sahip değiller. Belediyeler, yardım kuruluşlarının katkıları için işbirliğine gitmesi gerekmektedir. Türk Tabipleri Birliğinin yıllardır yerine getirmeye çalıştığı nitelikli sağlık önerilerini ve kamusal uyarı rolünü dikkate almalıdır”. Hasan YAVAŞLAR

 

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: