Antalya
06.03.2023
A
GÜNDEM , SİVİL TOPLUM
Phaselis için dava açtılar
Phaselis için dava açtılar

Mimarlar Odasından sonra Peyzaj Mimarları Odası ile Şehir Plancıları Odası, Alacasu (Cennet) Koyu ve Bostanlı Koyu’nu betonlaştıran sahil düzenlemesine karşı yargı yoluna başvuruyor. 2 odadan yapılan ortak açıklamada, “Projenin durdurulması için yasal işlemleri başlattık.” denildi.

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından birinci derece sit alan olan Phaselis Antik Kenti sınırları içindeki Bostanlı Koyu ile Alacasu (Cennet) Koyu’nda plaj ve günübirlik tesis inşaatı yapılmasına tepkiler her geçen gün büyüyor. Mimarlar Odasından sonra 2 meslek odası daha projenin iptali için dava açtığını duyurdu.

 BU ŞEKİLDE KORUNAMAZ

Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şube Başkanı Gülsüm Kıldan, Şehir Plancıları Odası Antalya Şube Başkanı Funda Yörük yaptıkları ortak yazılı açıklamada Phaselis antik kentini betonlaştıran projeyi eleştirdi. Açıklamada “Alacasu-Cennet Koyu (585 Ada 1 Parsel) için planlanmış projeler incelendiğinde; yaklaşık 3000 m2 proje alanı olduğu ve inşaat emsalinin 0,20’yi bulduğu görülmüştür. Bu nitelikteki alanlar için yapılan rekreasyon projelerinin emsali 0,05’i geçmemelidir. Sahil uzunluğu yaklaşık 150 m olan koyda, 140 adet şezlong kullanımı planlanmıştır. Ayrıca projede bulunan yapıların kotunun 2 katı geçtiği görülmektedir. Tüm bu durumlar sonucunda Alacasu (Cennet) Koyu günübirlik kullanımın 500 kişiyi geçeceği görülmektedir. Koruma Alanı niteliği taşıyan ve Phaselis Antik Kenti’nin devamı niteliğindeki tarihi duvar, vb. kalıntıları bulunduran, endemik bitkilerinin, deniz ve kara faunasının ender ve korunması gerekliliği olan koy için günü birlik kullanım sayısı kapasitenin çok üstündedir. Bu saydığımız durumlar ışığında 1. Derece arkeolojik sit ve milli park niteliğindeki alanın korunamayacağını hatta kısa vadede tüm bu özgün niteliklerine ciddi zararlar vereceğini ön görmekteyiz.” denildi

BETON DÖKMEK YASAK

Alacasu (Cennet) Koyu’nun 1. derece arkeolojik sit alanı ve aynı zamanda Beydağları Milli Parkı sınırları içinde bulunan Antalya için çok değerli bir alan olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:  “Cennet Koyu; içinde bulundurduğu tarihi kalıntılar, endemik bitki çeşitliliği, çok özel türlerin yaşadığı kara ve deniz faunası sebebi ile sadece gezerken bile çok dikkatli olunması gereken bir yerdir. 3 Mart günü sahada yapılan incelemeler sonucunda yapmış olduğumuz tespitler alan içinde bulunan inşaatın durdurulması için yeterlidir. Eski Kemer yolu üzerinden Cennet Koyu mevkiine döner dönmez mevcut toprak yolun sağ ve sol tarafının kepçe ile açılarak doğal bitki örtüsüne, ağaç köklerine ve dallara zarar verildiği görülmüştür. Kemer Çamyuva Mahallesi 585 Ada 1 Parselde bulunan Alacasu Koyu için Kültür Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Proje İnşaat Daire Başkanlığı tarafından çizilmiş projede bulunan idari bina, wc-mescit, duş-soyunma kabinleri, su deposu, günü birlik tesis, için kazı yapılmış, beton dökülmüştür. Oysa ki Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları doğrultusunda 1. derece arkeolojik sit alanı içerisinde‘kazı yapılamaz ve beton dökülemez. Bu durumda alanda kalıcı bir yapı da yapılamaz. Ayrıca alan tesviyesi için yapılan dolgularla ağaç gövdelerinin toprakla doldurulmuş olduğu görülmüştür. Bu ağaçların yaşamını tehdit eden bir durumdur. 3 Mart sabah saatlerinde alana gittiğimizde kalabalık bir ekip tarafından hızlı bir çalışma yürütülmesine rağmen proje başında yüklenici firma ya da üst idari kurumları temsilen bir peyzaj mimarı, mimar, inşaat mühendisinin bulunmadığı, yapılan inşaat faaliyetlerinin kontrolsüz yapıldığı görülmüştür. Proje uygulama çalışmalarının alt eleman kadrosu ile yüklenici firmanın vicdanına bırakıldığı ortadır. Proje alanında sahil bölgesi için planlanan günübirlik tesisin aplikasyonunun yapıldığı fakat diğer alanlarda olduğu gibi kazı işleminin henüz yapılmadığı, kepçenin bölgede hazır beklediği görülmüştür. 1. derece antik sit alanı niteliği bulunan Cennet Koyu içinde bilimsel araştırma vb. dışında kazı yapılamayacağı bilindiğinden yapılan imalatların derhal durdurulması gerekmektedir.”

MAHKEMEYE BAŞVURACAKLAR

Açıklamanın son bölümünde ise şu önerilerde bulunuldu: “Bölgenin önceki kullanımları için Phaselis Antik Kenti’nde olduğu gibi kontrollü kullanılması sağlanmalıdır. Alanın taşıma kapasitesi hesaplanmalı ve günübirlik kullanımlara izin verilmelidir.  Alan içinde mangal yapılamaz, ateş yapılamaz tabelalarına rağmen hiç bir kontrolün olmadığı, insanların denizin dibine kadar araba ile girebildiği, mangal yakabildiği, atık yönetiminin yetersiz olduğu bu muhteşem doğaya inat değerinin bilinmediği ve insanların talanlarına devam etmelerine yönelik kullanımlar için projelendirilip inşaat alanına çevrildiği ortadadır. Bir an önce Cennet Koyu’ndaki projenin denetimi sağlanmalı, doğaya, tarihe yapılan bu saldırı durdurulmalı, verilen zararlar alanında uzman arkeologlar, peyzaj mimarları, orman mühendisleri ile derhal düzeltilmelidir. Cennet Koyu’na verilen zararların hepsi göz önünde tutularak projenin diğer çalışma alanı Bostanlı Koyu’nda bu çalışmalar başlamadan durmalıdır. Antalya Tarım ve Orman il Müdürlüğü’nü, Antalya Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Müdürlüğü’nü, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni, Kemer Belediyesi’ni ve tüm sorumlu kurumları çalışmaları yerinde denetlemeye ve bu katliamı durdurmak için göreve davet ediyoruz. Cennet Koyu ve Bostanlı Koyu, Phaselis Antik Kenti bölgelerinde yapılan çalışmaları fiilen takip ederek yapılan yanlışları gözler önüne sereceğiz. Projenin durdurulması için yasal işlemleri başlattığımızı tüm kamuoyunun bilgisine sunarız.” Fikret GÜLCÜ

 

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: