Antalya
19.01.2023
A
GÜNDEM , SİVİL TOPLUM
Öğretmenler sorunlarını konuşacak
Öğretmenler sorunlarını konuşacak

Türk Eğitim Sen Antalya 1 Nolu Şube Başkanı Oğuz Öztürk, 20-23 Ocak tarihleri arasında Ankara’da Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) ile ilgili çalıştay düzenleneceğini belirti. Öztürk, çalıştayda birçok sorunun masaya yatırılacağını kaydetti

Türk Eğitim Sen Genel Merkezi, 20-23 Ocak 2023 tarihleri arasında Ankara’da 81 ilden öğretmen, okul idarecisi, özel kurum temsilcisi, akademisyenler, bürokratlar, Bakanlık müfettişleri, eğitim yöneticileri ve uzman yaklaşık 200 eğitimcinin katılımlarıyla Öğretmenlik Meslek Kanunu Çalıştayı gerçekleştirecek. Çalıştayda, el birliğiyle kanunun muhtevasına ivme kazandıracak görüş ve teklifler hazırlanacak. Çalıştayla Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun daha kapsayıcı ve bütün aşamaları içine alan bir düzenleme haline getirilmesinin amaçlandığını bildiren Türk Eğitim Sen Antalya 1 Nolu Şube Başkanı Oğuz Öztürk, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun Türk eğitim-öğretim hayatında yer almasının son derece önemli olduğunu belirterek, eksik yönlerinin giderilmesi gerektiğinin altını çizdi. Çalıştay sonunda oluşturulan raporlar Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere eğitimin tüm paydaşları, kanun koyucular ve siyasi parti temsilcileri ile paylaşılacak.

VARLIĞI BÜYÜK BİR KAZANÇ

14 Şubat 2022 tarihinde yasalaşan ve o günden bugüne çeşitli tartışmaların odağında yer alan Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun öğretmenlik mesleği için bir ihtiyaç olduğunu belirten Öztürk, “İlk gündeme geldiği 23 Ekim 2018 tarihinden beri Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun içeriğinin adına yakışır şekilde doldurulması ve zenginleştirilmesi yönünde her türlü adımı atan, içeriğinde neler olması gerektiğini masaya yatıran ve meşru zeminde mücadelesini ortaya koyan sendikamız, sadece öğretmenlerin hak ve menfaatlerini koruyan ve gözeten bir yaklaşım içinde olmuştur. Bunun yanı sıra teklifin TBMM’ye sunulmasıyla birlikte de sendikamız yine komisyon ve genel kurul aşamasında bizzat yer almıştır. Hiç şüphesiz, 1 milyonu aşkın öğretmenin bulunduğu ülkemizde öğretmenlerin geleceğine yatırım yapan bir kanunun varlığı büyük bir kazançtır. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun bugün Türk eğitim-öğretim hayatında yer alması son derece önemli ve kıymetlidir” dedi.

KANUN REVİZE EDİLMELİ

Uzun bir süre özlemle beklenen Kanun’un arazlı ve eksik yönlerinin mevcut olduğuna işaret eden Öztürk, “Kariyer basamaklarında hizmet yılının esas alınmaması, yönetici atamalarında adil bir sistemin ihdas edilmemesi, öğretmenlerin muhatap olduğu mevzuat ve süreçlerin tek çatı altında toplanmaması, kadrolu-sözleşmeli öğretmen ayrımının kaldırılmaması gibi birçok hususta eksiklikleri barındıran kanun, günün koşullarına ve ihtiyaca göre revize edilmeye muhtaçtır” diyerek bir kısım siyasiler ve MEB yetkililerince de süreç içerisinde kanuna dair iyileştirmeler yapılacağına yönelik söylemlerin kamuoyuna yansıdığını hatırlattı.

SORUNLAR KONUŞULACAK

Sorumlu sendikacılığı ilke edinen Türk Eğitim Sen’in, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili çalıştay düzenleyerek, komisyonlar oluşturmak suretiyle birçok konuyu masaya yatıracağını belirten Öztürk, “Öğretmen yetiştirme, öğretmenlerin atama ve yer değiştirmeleri, hizmet içi eğitimi, kariyer basamaklarında uzman ve başöğretmen unvanlarının sınava dayalı değil, hizmet yılı esas alınarak verilmesi, ehliyet ve liyakat sahibi yöneticilerin iş başına getirilmesi, atama ve görevde yükselmelerde objektif ve adil bir sistemin inşası, öğretmenlerin mali, özlük ve sosyal hakları, ek ders ücretleri, uzman-başöğretmen tazminatının emekliliğe sayılması, 10 yılını doldurmamış öğretmenlerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesi, Şeffaf bir ödül sisteminin getirilmesi, öğretmenlerin maruz kaldığı şiddet ve mobbinge karşı tedbir alınması gibi birçok konu yakın plana alınacak” diye konuştu.

200 EĞİTİMCİ KATILACAK

Çalıştayda teklifler hazırlanarak paydaşlara sunulacağını bildiren Öztürk, “20-23 Ocak 2023 tarihleri arasında 81 ilden öğretmen, okul idarecisi, özel kurum temsilcisi, akademisyenler, bürokratlar, Bakanlık müfettişleri, eğitim yöneticileri ve uzman yaklaşık 200 eğitimcinin katılımıyla gerçekleştirilecek çalıştayda, el birliğiyle kanunun muhtevasına ivme kazandıracak görüş ve teklifler hazırlanacak. Oluşturulan raporlar ise Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere eğitimin tüm paydaşları, kanun koyucular ve siyasi parti temsilcileri ile paylaşılacak. Amacımız kanunun daha kapsayıcı ve bütün aşamaları içine alan bir düzenleme haline getirilmesi” dedi. Murat ŞENTÜRK

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: