Antalya
18.11.2022
A
GÜNDEM , ÇEVRE
KALAMAR'I KATLETMEYİN
KALAMAR'I KATLETMEYİN

Kalkan Kalamar Koyu sahilinin, kıyı yasası  ihlal edilerek villalar için özel rekreasyon alanına dönüştürülmesi girişimine tepkiler yükseliyor. Kaş Çevre ve Kültür Derneği (KAŞÇEV), buranın Doğal Karakteri Korunacak Alan (DKKA) olarak plan kararlarına işlenmesi talep ediliyor.

Yusuf Yavuz

Antalya Büyükşehir Belediyesinin 14 Kasım’da yapılan Meclis toplantısının gündeminde olan Kalamar Koyundaki kişilere özel imar düzenlemesi talebini de içeren plan revizyonu ilgili komisyona geri gönderildi. Önümüzdeki günlerde yapılacak oturumlarda yeniden Meclis gündemine gelmesi beklenen düzenlemeyle ilgili Büyükşehir Meclis üyelerine bir çağrı mektubu gönderen CHP Kaş ilçe örgütü ve Meclis üyeleri, Kalamar koyu sahilinin yeniden park ve yeşil alan olarak ayrılması çağrısında bulundu.

VİLLALAR MANTAR GİBİ BİTTİ

Konuyla ilgili oluşan tepki ve gösterilen reflekslerin ardından şimdilik geri çekilen kişiye özel imar düzenlemesinin ayrıntıları özetle şöyle: Bölgede inşaat ve turizm sektöründe faaliyetleri bulunan eski AKP’li bir milletvekili ili ilişkili olduğu bilinen şirketin Kalamar Koyunda inşa ettiği lüks villalarla başlayan koy yağması, şimdi de kıyı alanının özel kullanıma açılması talebiyle sürdürülmek isteniyor. Kalkan Kalamar Koyu kıyı kenar çizgisinin ilk 50 metresinin imar planında rekreatif alan olarak ayrılması talep ediliyor. Dahası, ilk 50 metre ile ikinci 50 metre arasında yer alan 7 metrelik yaya yolunun da aynı şekilde rekreatif alana dahil edilmesi isteniyor. Bir başka deyişle villa sahipleri yıllar önce yasaları hiçe sayarak işgal ettikleri koyda şimdi de kamuya ait sahili de ele geçirmek istiyor.

14 YIL ÖNCEYE DAYANAN TARIM GÖRÜŞÜ

Kaş Belediye Meclisinin geçtiğimiz ay onayladığı plan revizyonunun Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyona gönderilmesi, konunun yeniden incelenip değerlendirilmesi anlamına geliyor. Ancak 2008 tarihli tarım görüşüne dayanan imar düzenlemesinin ilgili yasa ve yönetmeliklere aykırılık içermesi, işin buraya kadar nasıl geldiği, ilçe meclisinden bu haliyle nasıl geçirildiği konusunda soru işaretleri barındırıyor.

VİLLA SAHİPLERİ ARASINDA AKP’Lİ ESKİ VEKİL DE VAR

Geçtiğimiz yıl ilçe meclisinde yeşil alan olarak ayrılan ve kamunun, halkın yararına kullanılması planlanan Kalamar koyu sahili, buradaki villa sahiplerinin imar planı revizyonuna askı süresince yaptığı itirazın ardından rekreasyon alanına dönüştürülmek isteniyor. İçlerinde AKP’li eski bir milletvekili ile ilişkili şirketin de yer aldığı villa sahipleri özetle “burada yapacağımız turistik tesis ile deniz arasındaki bağlantı kesiliyor” diyerek halkın denizle buluşarak nefes alması amacıyla plana eklenen yolun kaldırılmasını, yolla birlikte villaların önündeki sahil şeridinin rekreasyon alanı olmasını istiyorlar. Bir başka deyişle Kalamar sahili, geçmişte kıyı yasası da ihlal edilerek koyda inşa edilen villalara meze yapılmak isteniyor…

 

CHP İLÇE ÖRGÜTÜNDEN MECLİS ÜYELERİNE UYARI MEKTUBU

Öte yandan CHP Kaş İlçe Başkanlığı ve partili Meclis üyeleri de imar düzenlemesinin görüşüleceği Antalya Büyükşehir Belediye Meclis üyelerine konuyla ilgili uyarı niteliğinde bir çağrı mektubu iletti.

BİR YIL ÖNCE YEŞİL ALANA AYRILMIŞTI

“Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerine iletilmek üzere” başlığı ile gönderilen uyarı mektubunda, şu ifadelere yer veriliyor: “Değerli Meclis Üyemiz, Antalya Büyükşehir Belediyesinin 14.11.2022 tarihli bugünkü toplantı gündeminin 157. Maddesi, Kalkan-Bezirgan-İslamlar 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planlarına yapılan itirazlarla ilgilidir. Yapılan itirazlardan biri olan Kalkan-Kalamar Koyu ile ilgili olup Planda ‘Yeşil Alan/Park Alanı’ olarak işaretlenmiş sahil bandının ‘Rekreatif Alan’ olarak değiştirilmesi talebinin değerlendirilmesi üzerinedir. Hatırlayacağınız üzere bu sahil bandının ‘Yeşil Alan/Park Alanı’ olarak işaretlenmesi kararı 2021 Ekim Ayında Kaş Meclisinden oybirliği ile geçmiş, Antalya BŞB Meclisinin Aralık 2021 Meclisinden de aynı yönde karar çıkmıştır.

AKP VE MHP’Lİ KOMİSYON ÜYELERİ BİR YIL SONRA FİKİR DEĞİŞTİRDİ

Plan askıdayken yapılan konuya ilişkin 4 itirazı değerlendiren Kaş İmar Komisyonunun ve Belediye Meclisinin AKP ve MHP’li üyeleri, her nedense 1 yıl içinde fikir değiştirmiş, Millet İttifakımızın üyelerinin yoğun çabasına, yanlışlığı ortaya koyan konuşmalarına, sağlam dayanaklarına, direnişine rağmen bu sahil bandının ‘rekreatif alan’ olarak işaretlenmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.

KIYI HALKININ KULLANIMINA KAPATILACAK

Söz konusu kıyı bandının ‘park alanı/ yeşil alan’ olarak bırakılmasına karar verilmesi (1 yıl önce olduğu gibi) uygun olacaktır: Çünkü;

1. Rekreatif alan olursa yaklaşık 1 km’lik deniz kıyı şeridi kamunun yani halkın serbestçe, ücretsiz kullanımına kapatılacak, özel mülk sahibinin tasarrufuna bırakılmış olacaktır.

2. İtirazlar sadece 50 mtlik kıyı bandının değil, ilk 50 mt ve ikinci 50 mt arasındaki 7 metrelik yaya yolunun da kaldırılmasını talep ediyor ki, vatandaşın bırakın sahil boyunca yürüyüş yapmasını, denize girmesini, kıyıdan balık tutmasını vb, denizi yakından seyretme imkanı bile kalmayacaktır.

3. 2010 yılından beri ‘çökülmeye’ çalışılan Kalamar Koyu ile ilgili ulusal kanallarda ve basında yer bulan haberlerden de görüleceği üzere, konunun geçmişi uzun ve şaibelidir.

4. Ayrıca Kalamar Koyunun imar planlarının yapılabilmesi için alınması zorunlu olan ‘tarım görüşü’ 2008 yılına aittir; bildiğiniz üzere Tarım Görüşünün süresi 2 yıldır, yani geçersiz olan bir tarım görüşü üzerine plan yapılmıştır.  Esasen yapılan Plan da sakattır.

5. Kalkan’nın son bakir sahili olan Kalamar Koyu’nun halktan bu şekilde koparılması halinde Çevreci STK’ların ve bireylerin dava açacakları konuşulmaktadır. Bu durumda daha ilk mahkemede, sadece Tarım Görüşünün yokluğu nedeniyle bile yürütmeyi durdurma kararı çıkacağı aşikârdır. Bu durumda o mevkideki tüm planlar askıda kalacaktır.

Tüm bu sakıncaların göz önüne alınarak bu mevkiin yeniden park alanı/ yeşil alan olarak işaretlenmesi kararının çıkması hususunda desteklerinizi bekliyoruz.”

 

KAŞÇEV’DEN KALAMAR

KOYU KORUNSUN ÇAĞRISI

Konu Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine gelince Kaş Çevre ve Kültür Derneği (KAŞÇEV) bir itiraz ve çağrı metni yayınladı. Kalamar koyunun doğal dokusunun bozulmadan geleceğe aktarılması gerektiği vurgulanan çağrı metninde, kişilere özel kullanımı öngörülen bu alanın Doğal Karakteri Korunacak Alan (DKKA) olarak ayrılması ve bunun plan kararlarına işlenmesi talep ediliyor.

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: