Antalya
16.09.2022
A
GÜNDEM , SİVİL TOPLUM
Asistan hekimler eşit işe, eşit ücret istiyor
Asistan hekimler eşit işe, eşit ücret istiyor

Akdeniz Üniversitesi’nde görev yapan asistan hekimler, Sağlık Bakanlığı Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği’nin üniversite hastanelerini kapsamamasını protesto etti. Asistanlar arasındaki gelir eşitsizliğinin giderilmesi için 2 günlük iş bırakma eylemi de başladı.

 

Asistan hekimler, Sağlık Bakanlığı Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği’nin üniversite hastanelerinde çalışan asistan hekimleri kapsamaması ve asistanlar arasındaki gelir eşitsizliğinin giderilmesi için  Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde eylem yaptı. Antalya Tabip Odası’nın da (ATO) destek verdiği eylem H Blok Asistan Cafe önünde başladı. Dün gece Esenyurt Devlet Hastanesi’nde görevi başında katledilen sağlık emekçisi  TuğrulOkudan için yapılan saygı duruşunun ardından yapılan konuşmalarda  haksızlıkların, eşitsizliklerin giderilmesi için mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgusu yapıldı.

AĞIR ÇALIŞMA ŞARTLARI

Sık sık “Oyalama Değil Çözüm İstiyoruz, Eşit İşe Eşit Ücret, Asistan Hekim Köle Değildir” sloganlarının atıldığı eylemde   Asistan hekimler adına basın açıklamasını ise Dr. Şükrü Tansuhan Çetiner okudu. Açıklama özetle şöyle: Ağır çalışma ve eğitim şartları, can güvenliğimizin olmaması, 5 dakikada bir hasta bakma dayatmasıyla kalitesiz sağlık hizmeti verilmesi, 36 saatlik nöbetler, izinlerimizin verilmemesi, 30 gün/24 saat ücretsiz icap nöbetleri, malpraktis davalarında haksız ve orantısız rücular, normal mesainin yarısı kadar ücrete zorunlu nöbetler, adil olmayan ücret dağılımı ve emekliliğe yansıyan tek kalemde maaş verilmemesi gibi birçok özlük hakkımız ısrarla görmezden gelinmekte ve emeğimiz sömürülmektedir.Birçok şehirde meslektaşlarımız branşının tek doktoru olduğu için 30 gün/24 saat icap nöbeti adı altında zorla çalıştırılmakta ve emekleri sömürülerek karşılığında 5 günlük çeyrek mesai ücreti verilmekte, 25 gün ücretsiz çalıştırılmaktadır.Ayrıca son yönetmelikle nöbet ertesi izin hakkı getirilmiştir. Bu nedenle de ücretleri kesilecek arkadaşlarımız birçok yerde kayıt dışı mesailerine devam ettirilecek ve bunun karşılığı ücret verilmeyecektir. Bu durumda bu konunun takipçisi olacak ve tüm haklarımızı kullanacağız.

PERFORMANS SİSTEMİ HATALI

Teşvik adı altında sağlık emekçilerini yarışa sokan, aldığımız eğitim ve sunduğumuz sağlık hizmetini niteliksizleştiren bu yönetmelik, eğitimin ve nitelikli sağlık hizmetinin önemsendiği üniversitelerde gelir haksızlıklarına sebep olacak ya da niteliksizliğe yol açacaktır. Performansa dayalı teşvik sistemini reddediyoruz.Yayınlanan yönetmeliğin tarafımıza yansımasının, taban ve teşvik ödemesinin dağılımının takipçisi olacağımızı belirtiriz.Taleplerimiz yerine getirilmediği takdirde belirli aralıklarla iş bırakma dahil tüm hak arayışlarımıza devam edeceğimizi ve mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi bildiririz. HABER MERKEZİ

 

 

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: