Antalya
14.09.2022
A
GÜNDEM , SİVİL TOPLUM
Eğitimciler dert küpü
Eğitimciler dert küpü

Türk Eğitim Sen Antalya Şube Başkanı Oğuz Öztürk, Türk Eğitim Sen Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi ile 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında çözülmeyi bekleyen sorunlar ve ortaya konulan taleplerin masaya yatırıldığını bu çalışmanın da kamuoyu ile paylaşılması yönünde karar alındığını söyledi.

 

Türk Eğitim-Sen Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi’nin 30 maddeden oluştuğunu belirten Başkan Öztürk, Öğretmenlik Meslek Kanununun atama, yer değiştirme, yönetici atama gibi süreçlerin yer bulmadığı eksik bir düzenleme olarak yürürlüğe girdiği, kanunun içeriğinin zenginleştirilip revize edilmesi gerektiğinin vurgulandığını söyledi. Bunun yanısıra sözleşmeli, kadrolu ayrımının kaldırılmasının elzem olduğunu da belirten Oğuz Öztürk, 500 bin öğretmen adayının atama beklediğini, bir yanda 86 bine yakın ücretli öğretmen görevlendirmesi yapılmışken 20 bin öğretmen atamasının yetersiz olduğunu işaret etti.

TÜM ÇALIŞANLARA ÖDENMELİ

Başkan Öztürk diğer talepleri şu şekilde sıraladı: “ Proje okullarının yönetici atamalarının MEB Yönetici Atama Yönetmeliği kapsamına alınmasını talep ediyoruz. Proje okulları, “Yandaş yönetici atama projesi” olmaktan kurtarılmalıdır. Eğitim-Öğretime Hazırlık Ödeneği bir maaş tutarında ve ayrım yapılmaksızın tüm eğitim çalışanlarına ödenmelidir. Bu ödeneği, bir milyonu aşkın öğretmene ödeyebilen Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesi, geri kalan yaklaşık yüz bin çalışana da verebilecek güçtedir. İlk atamalarda, görevde yükselmelerde ve yönetici atamalarında mülakat tamamen kaldırılmalı, sadece sınav başarısının esas alındığı bir sistem ihdas edilmelidir

PROMOSYON GÜNCELLENMELİ

Bankalarla yapılan maaş promosyonu sözleşmelerinin günün şartlarına uygun hale getirilmesi için genel bir karar alınarak yeni bir düzenleme yapılmalıdır. Tüm kamu personeline dini bayramlar öncesi bayram ikramiyesi ödenmelidir. Gelir vergisi dilimlerine karşılık gelen gelir vergisi matrahı artış oranı memur maaş katsayısı artış oranının altında kalmaktadır. Bunun sonucu olarak tüm kamu çalışanları daha fazla miktarda gelir vergisi ödemektedir. Kamu çalışanlarının maaşlarında ciddi bir kayba neden olan vergi dilimi düzenlemesi gözden geçirilmeli, tüm kamu çalışanlarının aylık ve ödemelerinde gelir vergisi dilimi yüzde 15’e sabitlenmelidir. Bu yapılıncaya kadar gelir vergisi dilimlerine ilişkin matrah artışı, memur maaş katsayısına endekslenmelidir

REKTÖRLER SEÇİMLE GELMELİ

Üniversitelerimiz, her alanda olduğu gibi demokrasinin içselleştirilmesi ve demokrasi kültürünün yerleşik hale getirilmesi için topluma önderlik etmesi gereken kurumlardır. Bu itibarla rektörlerin belirlenmesinde seçim usulüne dönülmelidir. Rektörlük seçimlerinde tüm akademik ve idari personelin oy kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı ve seçimlerde en yüksek oyu alan adayın rektör olarak ataması gerçekleştirilmelidir” Murat ŞENTÜRK

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: