Antalya
11.08.2022
A

Normal gelişim gösteren bebekler insan yüzüne, hareket eden nesnelere ve seslere gülümseyerek tepki gösterirlerken Otizmden etkilenmiş çocuklar sadece gıdıklandıklarında ya da havaya atıldıklarında gülümserler.

Otizmden etkilenmiş çocuklar çevrelerinde nesnelere ilgisiz oldukları için onlara uzanmak ya da onları yakalamak istemezler.

Otizmden etkilenmiş bebekler isteklerini daha çok ağlayarak, çığlık atarak iletirlerken; yürümeye başladıktan sonra isteklerini yetişkinlerin elinden tutarak ya da onları çekerek belirtirler; fakat bunu yaparken yetişkin ile göz ilişkisi kurmazlar.

Otizmden etkilenmiş çocuklar karşılıklı iletişim kurmak istemediklerinde bağırma, çığlık atma ve vurma gibi olumsuz tepkilerde bulunurlar.

Sıklıkla yüzleri donuk ve ifadesizdir.

Bazıları belli el hareketlerini sosyal iletişim amacıyla kullanabilirler.

Anlamsız ve zamansız gülme ve ağlamalar görülebilir.

Sözel İletişim

Sözel olarak iletişim kurabilen otizmden etkilenmiş çocukların ses tonları ve ses şiddeti normal yaşıtlarından daha farklıdır. Konuşma tonunda tekdüzelik görülür.

Otizmden etkilenmiş çocukların konuşmaya başlama yaşı normal yaşıtlarına göre gecikmiştir.

Otizmden etkilenmiş çocuklar konuşmaya normal yaşıtları kadar istekli değildirler. Konuşmaları genelde isteksizdir.

Normal gelişim gösteren çocuklar bir yaşında “mama, anne” gibi birkaç sözcük kullanırken; otizmden etkilenmiş çocuklarda bu durum genelde iki-üç yaşına kadar gecikmektedir.

Otizmden etkilenmiş çocukların bir kısmı öğrendikleri ilk sözcükleri, anlamlı ya da başka bir sözcüğe ekleyerek kullanamamaktadır.

Otizmden etkilenmiş çocukların konuşmaları genelde iletişim kurmaya yönelik değildir.

Otizmden etkilenmiş çocuklarda cümle kullanımı için sözcüklerin birleştirilmesi konuşmaya göre daha geç gelişmektedir. Normal gelişim gösteren çocuklarda karşılıklı konuşma becerisi iki-üç yaşında gelişirken otizmden etkilenmiş çocuklarda bu yaşlarda karşılık konuşma becerisi gelişmemiştir.

Normal bir çocuk iki yaşında zamirleri (ben, sen, o, biz, siz, onlar, biraz, birkaç, çok) doğru olarak kullanmaya başlamasına rağmen otizmden etkilenmiş çocuklar şahıs zamirlerini doğru olarak ve yerinde kullanamamaktadır.

Konuşma üretimleri ve konuşmanın içeriği sınırlı ve normalden farklı olabilir, karşılıklı diyalog kurmada yetersizlik görülebilir.

Genellikle basit ve kısa cümleler kullanırlar, konuşmaları karşılaştırıp örnekler vermekten çok somut şeyler üzerinde konuşurlar.

Sözcükler ikinci bir lisanın parçaları gibidir ve aslında birçoğu resimlerle düşünmektedir.

Aynı sözcük veya sözcük grubunu kullanmak için ısrar edebilirler. Standart sorularına standart cevaplar beklerler.

Bazıları Sadece bir iki sözcük söyler ya da çok sözcükle anlamsız konuşurlar. Konuşulanları anlamakta çoğu kez güçlük çekerler.

Paylaş
ETİKETLER:
Yok