Antalya
16.06.2022
A
GÜNDEM , SİVİL TOPLUM
SAĞLIKÇILARDAN İŞ BIRAKMA EYLEMİ
SAĞLIKÇILARDAN İŞ BIRAKMA EYLEMİ

Hükümetin hazırladığı özlük hakları düzenlemesinin taleplerini karşılamaktan uzak olduğunu belirten sağlık emekçileri, 1 günlük iş bırakma eylemi yaptı. Eylemde sağlıkçıların talepleri dile getirildi. 

 

Sağlık emek ve meslek örgütleri; TBMM Genel Kurulunda görüşülecek olan ve sağlık emekçilerinin özlük haklarının düzenleyecek yasanının taleplerini karşılamadığı, 2021 yılı Aralık ayında görüşülen ve geri çekilen yasanın çok gerisinde olduğu gerekçesiyle bugün 1 günlük iş bırakma eylemi yaptı. Antalya’da ki sağlık emek ve meslek örgütleri de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi H Blok önün de biraraya gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi. Burada yapılan eylemde  konuşan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi Eş Başkanı Şükran İçöz, “Bu ülkenin emeği ile geçinen tüm kesimlerinin önünde her zaman zorlu süreçler, çetin mücadeleler olmuştur. En başından bugüne kadar ‘Hak verilmez, mücadele ile alını’ ilkesinden  asla taviz vermeden yol aldık. Bundan sonra da   bugüne kadar yükselttiğimiz mücadele bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. “ dedi.

ASİSTANLAR TÜKETİLİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın  sağlık emekçileri için söylediği  “Gidiyorlarsa gitsinler, asistan doktorlarımızla biz bu yola devam ederiz” sözlerini hatırlatan İçöz, “Öncelikli görevi uzmanlık eğitimi olması gereken asistan hekimler angaryayla tüketiliyor. TUS’ta cerrahi branşlar ve nöbet yoğunluğu fazla olan dâhili branşların puanları hızla düşüyor, kontenjanlar boş kalıyor. Hekimler ya istifa ediyor, tekrar TUS çalışıp nöbeti az olan bölümlere geçmeye çalışıyor ya da hayatını yurtdışında kurmanın peşine düşüyor. Genç hekimleri bu sıkışmışlıkla baş başa bırakan idarecilerin ısrarla bu sorunu görmezden gelmesi demek ülkenin, toplumun, sağlık sisteminin iyiliğini istememek demektir. Eğitim adı altında angarya çalıştırılmaya son verilmelidir. Asistan hekimlerin biricik ve vazgeçilmez görevi uzmanlık eğitimidir. Nitelikli uzmanlık eğitimi verilmelidir ancak Cumhurbaşkanının sözleriyle de cisimleştiği gibi günümüzde asistan hekimler ucuz iş gücü olarak görülmektedir. Yeterli eğitim alamayan, kışkırtılmış sağlık talebiyle korkunç boyutlara ulaşmış iş yükünün altında ezilen, yönetmeliğe göre 3 günde 1’den daha sık nöbet yazılamaz denilmesine rağmen 36 saate varan nöbetler tutturulan ve nöbet ertesi izinleri gasp edilen, şiddete maruz bırakılan asistan hekimlerin çalışma koşulları bir an önce düzeltilmelidir.” dedi

GÖRÜŞÜMÜZ ALINMIYOR

Sağlıkçıların görüşü alınmadan düzenlemeler yapılmasını eleştiren İçöz açıklamasını şöyle sürdürdü: “Yasal düzenleme yetersizdir. Bizlere sus payı olarak verilmeye çalışılmaktadır. Üstelik her seferinde iş barışını bozan ve kimseyi memnun etmeyen düzenlemeler getirerek motivasyonumuzu ve moralimizi daha fazla bozmaktasınız. Vazgeçin diyoruz. Taleplerimize kulaklarınızı ve gözlerinizi kapatmayın diyoruz. Sağlık ve sosyal hizmeti üretenler olarak örgütlü yapılarımızla görüşün ve birlikte düzenlemeyi hazırlayalım diyoruz. Başka bir sağlık ve sosyal hizmet mümkün diyoruz. İşkolumuzdaki tüm emek ve meslek örgütlerine gelin birlikte değiştirelim ve haklarımızı birlikte kazanalım diyoruz. Aylardır  iyileştirme adı altında geri çekilerek bir öncekinden daha  kötü bir şekilde  TBMM ye getirilen bu Yasa tasarısını önerilerimizi dikkate alan şekilde genişleterek yasallaştırın.” HABER MERKEZİ

 

 

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: