Antalya
11.06.2022
A
GÜNDEM , POLİTİKA
KAPİTÜLASYONLAR GERİ Mİ GELİYOR?
KAPİTÜLASYONLAR  GERİ Mİ GELİYOR?

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, İstanbul Finans Merkez Kanun Teklifi’nde yer alan “serbest hukuk seçimi yapılabilir” şeklindeki düzenlemeyi eleştirdi. Arı, “Yabancılara verilen ekonomik, adli, idari ve benzeri hak ve ayrıcalıklara kapitülasyon denir. Şu an siz ülkeyi bu noktaya getirdiniz.” dedi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi CHP Antalya Milletvekili Av.Cavit Arı, Plan ve Bütçe Komisyonunda geçtiğimiz Çarşamba günü görüşmeleri tamamlanarak geçenİstanbul Finans Merkez (İFM)kanun teklifinde yer alan“Katılımcıların kendi aralarında ve İFM'de yürüttükleri faaliyetler kapsamında düzenlenen her nevi muamele, mukavele, muhabere, hesap ve defterler hakkında 10/4/1926 tarihli ve 805 sayılı İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması Hakkında Kanunun 1 inci ve 3 üncü maddeleri uygulanmaz.” düzenlemesi ile“Katılımcıların kendi aralarında İFM'de yürüttükleri faaliyetler kapsamında, Katılımcıların faaliyetlerinin tabi olduğu mevzuata aykırı olmaması kaydıyla, özel hukuka tabi olarak yaptıkları her nevi işlem ve sözleşmelerde serbestçe hukuk seçimi yapılabilir.”düzenlemesini içeren teklif maddesine ilişkinolarak komisyonda yaptığı konuşmada “Siz sırf sermaye gelecek, para gelecek diye, açıkça Anayasaya aykırı bir şekilde, önce kendi dilinizden, sonra da kendi hukukunuzdan vazgeçmektesiniz.”diyerek tepki gösterdi.

ANAYASAYI AÇIKCA AYKIRI

Konuşmasına“Yabancılara verilen ekonomik, adli, idari ve benzeri hak ve ayrıcalıklara "kapitülasyon" denir. Şu an siz Türkiye'yi bu noktaya getirdiniz.”diyerek başlayan Antalya Milletvekili Cavit Arı, “Milliyetçilik söylemleri yapılır ancak bu kanun teklifiyle açıkça Anayasa'ya aykırı bir şekilde Türk dilinden Türkçeden vazgeçmektesiniz. Bu kanun teklifiyle Türkçe kullanımından vazgeçilmeye çalışılmaktadır.Bu Anayasa'nın 3'üncü maddesine açıkça aykırı. Ayrıca, bir kanunla, uygulanacak olan hukukun serbestçe seçiminin iki sonucu vardır ya kendi hukukunuza siz güvenmiyorsunuz ya da sizin hukukunuza diğerleri güvenmiyor. Biz kendi hukukumuza -kendi adımıza söylüyorum- sonuna kadar güveniyoruz. Ülkemizin birliğinin, bütünlüğünün en önemli simgesi hukukumuza olan güvencemizdir ancak siz buna inanmadığınız için, sırf, sermaye gelecek, para gelecek, birileri ülkeye para getirecek diye önce kendi dilinizden, sonra da kendi hukukunuzdan vazgeçmeye çalıştığınızı açıkça göstermektesiniz. Bu düzenleme Anayasa'ya açıkça aykırıdır, bu tekliften, bu maddeden vazgeçmeniz gerektiğini buradan açıkça ifade etmek istiyorum.”açıklamasında bulundu.

ÜLKE ADINA BİR AYIP

CHP Antalya Milletvekili Arı konuşmasın şöyle sürdürdü:  “Bu kanun teklifinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenlik haklarının ihlal edildiği düzenlemeler var. Hukuk güvenliği, hukukun üstünlüğü ve bir devletin mutlaka en önemli temel hakkı olan kendi hukukunu uygulamadan vazgeçilen ve kanunla vazgeçilen bir düzenlemeyle karşı karşıyayız. Daha önce bu kamu-özel iş birliği sözleşmelerinde, bilhassa şehir hastanelerinde İngiltere mahkemelerinin yetkili olduğuna dair bilgiyi zar zor, değişik yollarla, kamuoyuna yansıması şekliyle öğrenebilmiştik; bu dahi skandaldı. Şimdi, bunu bir kanun yoluyla buraya dercetmek gerçekten ülke adına büyük ayıptır.”diyerek tamamladı. HABER MERKEZİ

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: