Antalya
18.05.2022
A
GÜNDEM , ÇEVRE
Çevre Çalıştayı raporu açıklandı
 Çevre Çalıştayı  raporu açıklandı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Antalya Çevreci Dönüşüm Çalıştayı” raporu kamuoyu ile paylaşıldı. Komite adına raporu sunan Prof. Dr. Bülent Topkaya, iklim değişikliğine duyarlı planlama yaklaşımının geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Antalya’nın iklim değişikliğinden olumsuz etkilenmemesi için yapılması gerekenlerin konuşulduğu “Antalya Çevreci Dönüşüm Çalıştayı” raporu, basın toplantısıyla açıklandı. Toplantıda 13 komite hazırladıkları raporu özet halinde sundu. Çalıştay Raporu'nu okuyan Prof. Dr. Bülent ThHtopkaya, tüm dinamiklerle birlikte kentsel dirençliliğin artırılması ve afetlerle baş etme yöntemlerinin ortaya konması gerektiği anlattı. Bireysel yaşam alanlarındaki alt yapı sorunlarının giderilmesi gerektiğini belirten Bülent Topkaya,  “Sürdürülebilir Antalya için iklim değişikliğine duyarlı planlama yaklaşımı geliştirilmesi,  mahalle ölçeğinde kentsel hizmetlere erişilebilirliğin arttırılması, kentte yeşil alan sistemi ve sürdürülebilir ulaşım sistemleri oluşturulması, toplu taşımanın teşvik edilmesi, yayalaştırma politikaları hayata geçirilmesi ve  akıllı kent uygulamalarının yaygınlaştırılması gerekmektedir.” dedi.

 

AFET RİSKLERİ YÖNETİMİ

Tehlike ve risklerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, kısa orta ve uzun vadeli risk azaltma planlarının hazırlanması gerektiğine de  vurgu yapan Prof Dr. Topkaya, “Kritik yapı ve altyapıların güçlendirilmesi, tarihi eserler, çevre ve doğal hayatın korunması,  bilinçlendirme-eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesi, risklerden sakınma, azaltılamayan risklere uyum sağlanması sağlanmalıdır” diye konuştu.  

ATIK YÖNETİMİ

Toplantıda sürdürülebilir bir atık yönetimi için atıkların kaynağında ayrı toplanması gerektiği önerisinde bulunuldu. Topkaya, “Atıkların depolanarak bertaraf edilen atık miktarının azaltılması ile döngüsel ekonomiye kazandırılacak atıkların artırılması; konteynerlerinin cadde ve sokaklardan kaldırılıp apartman ve sitelerin parsellerinin içerisine alınması; sokak toplayıcılarının toplama sistemine dâhil edilmeleri, sürdürülebilir çevre bilincinin artırılması,  yenilikçi teknolojiyi benimseyen uygulamalar ile atık üreticisine yönelik teşvik edici ödül vb. uygulamaların artırılması,  sıfır atık uygulamasının düzenlenmesi, mevcut atık yönetmelikleri arasında uyumsuzlukların giderilmesi kapsamında farklı atık gruplarının yönetiminin yetki ve sorumluluklarının birleştirilmesini öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

BİYOÇEŞİTLİLİK

Ekolojik turizmin temellerinin atılması gerektiğini bildiren Topkaya açıklamasını şöyle sürdürdü:  “Biyoçeşitliliğin ve nadir ekosistemlerin korunması için korunan alanları sayıları ve alanlarının artırılması ve acilen ilan edilmesi; akdeniz fokunun yaşam alanları olan doğal kıyıların imara açılmaması, Antalya için deniz ve kıyılarla ilgili ihtisaslaşmış bir daire başkanlığı kurulması, Köprüçay ile Perakende sahili boyunca temizlik yapılması ve alanın denetlenmesi; koruma kullanma dengesini korumak için kuşların üreme döneminde sahil kullanımına sınırlama getirilmesi ve bazı bölgelere insan girişinin engellenmesi, kaçak avcılık denetimlerinin yapılması, bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapılması, ekolojik turizmin temelleri atılması diğer önerilerimizdir” dedi.  Engin KORKMAZ

 

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: