Antalya
27.09.2021
A

( Addescent = Büyümek = Olgunlaşmak )

Kız-erkek ilişkisi:

Ergenliğin ortalarına doğru, karşı cinse olan ilgi artar. Ergen, karşı cinsin ilgisini çekebilmek için giyim kuşamına dikkat eder. Ergenlik dönemiyle ilgili duygular:

Kızlar, erkeklerden daha erken duygusal olgunluğa ulaşır ve duygularını kontrol edebilirler. Ergenin duygularında bir yoğunlaşma görülür, bunu ergen dışarı vurma ihtiyacı güder. Ergen yaşadığı olumsuz duyguları bağırarak, ağlayarak, el - kol hareketleri yaparak belli eder. Ergenin yaşadıkları olumlu duygularsa ergen şiir yazar, öykü yazar ya da hatıra tutar. Ergen duygularını daha çok arkadaşlarıyla paylaşmaktan hoşlanır. Aşık olmak bu dönemde baskın bir duygudur. Bazen bunu karşı cinse belli edebilir, bazen de duygularını saklamayı tercih edebilir. Bu dönemde aşırı şekilde hayal kurma görülür. Ergende yalnız kalma isteği vardır. Ergen, sosyal ilişkilerden korkar. Sevgi, ergenin ihtiyacı olan bir duygudur.

Soyut işlemler:

Genelleme, tümdengelim - tümden varım zihinsel işlemleri rahatlıkla yapabilir.

Bir sorunun çözümünde bir çok faktörü görebilir ve ele alabilir.

Mecazi söyleyişi anlayabilir.

Miza ve espri anlayışı da gelişmiştir.

Mantık oyunlarını sever ve onlarla uğraşır.

Tartışmalara katılmayı sever.

İnsanlık, hürriyet, adalet ve din gibi soyut kavramları anlamaya başlarlar ve düşünebilirler.

Kişiye, yere ve zamana göre değişen görece kavramlar da bu dönemde edinilir.

Kuralların değişebileceğini kavramaya başlar.

Ergen kendi kendini çok eleştirir, kendini çok eleştirdiği için de herkes tarafından eleştirildiğini sanır.

Sanki herkesin dikkati onun üzerindedir, herkes onun dış görünüşüne çok önem vermektedir.

Ergenin benmerkezci düşünce biçiminin diğer bir özelliği de kendi düşüncesinin, kendi inançlarının en doğru en orijinal olduğunu sanmasıdır.

Ergen bir çelişkiler dünyasında yaşamaktadır. Bir yandan çevresindekilerin kendisine ilişkin düşüncelerine çok önem verirken, bir yandan da kendisini herkesten daha akıllı sanmaktadır.

Ergenler kendilerini olduğu gibi yargılamadan kabul eden, sevgi, saygı gösteren, güven ve destek veren özdeşim modelleri ile karşılaşma şansına sahip olurlarsa, sağlıklı bir kimlik geliştirebilirler.

Ergenlik dönemi, kısaca bireyin çevresiyle ve kendisiyle çatışma halinde olduğu bir dönemdir.

Kimliğe karşı rol karışıklığı ( ergenlik dönemi, 12-18 yaş = Erik Erikson )

Bu dönem boyunca, cinsel olgunlaşma ve beden büyümesi oldukça hızlıdır.

Kadın ya da erkek kimliği gelişir.

Arkadaşları ile toplumun söyledikleri birbirine uymadığı zaman çatışma olur.

Genital Dönem ( 11-18 yaş = Freud )

Cinsel çekicilik, toplumsallaşma, grup etkinlikleri, meslek planlaması ve yuva kurma gereksinmeleri belirir. Bu dönemin amacı, ergenin ana babasına olan bağımlılığından koparak aile dışındaki karşı cinsele olgun ilişkiler kurabilmeyi öğrenmektir.

Büyüme:

Ergenlik dönemi, büyümenin yeniden hızlandığı, biyolojik değişim ve olgunlaşmanın tamamlanarak çocuğun artık erişkin görünümüne girdiği dönemdir.

NOT: Kızlar ergenliğe erkeklerden daha önce girdikleri için erkeklerden daha uzundurlar.

Erkekler, 14 yaş civarında kızlara ulaşırlar ve onları geçerler. Aynı zamanda, 12-14 yaşları arasında kızlar erkeklerden daha ağırdır.

Kas kütlelerinde ¼ oranında artış görülür. Bu da ergenin sportif etkinliklere ve yoğun antremana hazırlıklı olmasını sağlar.

Kız çocukları 8-13 yaşlarında ergenliğe girebilir.

Erkek çocukları 9,5-15 yaşlarında ergenliğe girebilir.

Ergenlik süresi 2-6 yıl arasında sürebilir.

Ergenlik başlangıcında erişkin boyun % 80’ i olan boy uzunluğu

2-4 yıl içinde erişkin boyun % 99’na ulaşır.

10-12 yaşlar arasında kızlar erkeklerden daha iri olurlar.

Paylaş
ETİKETLER:
Yok