Antalya
05.06.2021
A
ARŞİV , YEREL YÖNETİM
Mimarlar Odası, Büyükşehir Belediyesi'ni mahkemeye verdi /Falezler katledilecek
Mimarlar Odası, Büyükşehir Belediyesi'ni mahkemeye verdi /Falezler katledilecek

Lara falezlerine 15 kat yapı izni veren Büyükşehir Belediyesi imar planı kararı,  Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından yargıya taşındı. Şubeden yapılan açıklamada, "Kıyıya 200 metre yakınlıktaki alan içinde 60 metre yükseklikte yapı önerilmesi falezler için bir cinayettir." denildi.

Muratpaşa Belediyesi'nin 12 kat yapı izni verdiği Eski Mezbaha-Lara hattında, Metin Kasapoğlu-İsmet Gökşen-Tekelioğlu-Barınaklar Caddesi altında kalan adalarda Antalya Büyükşehir Belediyesi kararıyla 15 kat yüksekliğinde yapılara izin verilmesine karşı çıkan Mimarlar Odası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri,"Falezler yok olmasın! Rant planına hayır!" başlığıyla basın bülteni yayınladı.  

MURATPAŞA REDDETTİ, BÜYÜKŞEHİR ONAYLADI

Şubeden yapılan yazılı açıklamada,  "Muratpaşa Belediyesi, kat yükseklikleri belirlenmeyen, sadece yapı yoğunluğu verilmiş konut alanlarında maksimum 12 kat şeklinde 1/1.000 ölçekli uygulama imar planları kararı almıştı. Bu karar Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından da onanmıştır. Bu planlara askı süresinde yapılan itirazlar, Muratpaşa Belediyesi tarafından reddedilmiş, ancak Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 08.03.2021 gün ve 220 sayılı kararı ile 12 kat verilmiş alanlara bu kez, 15 kat yapı izni onanmıştır." denildi.

ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE AYKIRI

 Yürürlükteki İmar Kanununa göre 15 katlı  yapı yüksekliğinin 60 metre yani yüksek yapı olduğu kaydedilen açıklamada, "Dumlupınar Bulvarı ve Düden Çayı arasında bulunan ve 23 grup halinde onanan 69 adet 1/1.000 ölçekli İmar Planı paftası, Muratpaşa İlçesini bütünüyle etkilemektedir. Bu kadar büyük bir alanı kapsayan İmar Planı Değişikliği, plan tadilatı değil ölçek olarak bir 'İmar Planı Revizyonu'dur. Söz konusu 1/1.000 ölçekli uygulama imar planları; imar mevzuatı, planlama tekniği, şehircilik ilkeleri, kamu yararı ve kentin mevcut yerleşim özellikleri yönüyle hatalıdır." görüşlerine yer verildi.

YANGINDAN MAL KAÇIRIR GİBİ

Mimarlar Odası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu'nun yazılı açıklamasında planın askıya çıkarma tarihine de dikkat çekilerek "Pandemi nedeniyle, tam kapanma sürecinde adeta yangından mal kaçırır gibi askıya çıkarılan plana, itiraz etme durumu söz konusu olamamıştır. Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi’nin meclis kararını incelerken, itirazların reddi kararını onaylamak yerine yapı yüksekliği 15 kat şeklinde belirlenen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği kararı almıştır. Yani bir başka deyişle itirazları incelememiş, daha önce onayladığı planı değiştirmiştir.Uygulama imar planları, alt kademe belediyeler tarafından hazırlanır, bağlı olduğu Büyükşehir Belediyesince onaylanır. Antalya Büyükşehir Belediyesi usule aykırı şekilde uygulama imar planı kararı almıştır. Askıya çıkan planlarda, 15 kat verilen yerler ile ilgili olarak; mevcut yapılaşma durumu için hiçbir arazi kullanma çalışması yapılmamış, cephe aldıkları imar yollarının genişlikleri irdelenmemiş, parsel büyüklükleri incelenmemiş ve bu plan kararına göre nasıl bir yapılaşmanın ortaya çıkacağı, kent silüetinin nasıl etkileyeceği konusunda hiçbir çalışma yapılmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

FALEZLER İÇİN BİR CİNAYET

Açıklamada Büyükşehir Belediyesi'nin bu imar planı bu kararının çarpık yapılaşmaya neden olacağına dikkat çekilerek "Eski Mezbaha-Lara hattında, Metin Kasapoğlu-İsmet Gökşen-Tekelioğlu-Barınaklar Caddesi altında kalan adalarda kısacası falezlere 200-300 metre yakınlıktaki alan içinde 15 kat önerilmesi Antalya falezleri için bir cinayettir. Özellikle Düden Şelalesi çevresinde, hem uçuşları tehlikeye sokacak hem de falezlerin en hassas bölgesinde bir garabete neden olacaktır." denildi.

MİMARLAR DAVA AÇTI

Açıklamada konunun yargıya da taşındığı da belirterek şunlar kaydedildi: "Mimarlar Odası Antalya Şubesi olarak, “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda 'emsal ve toplam inşaat alanı belirlenip kat yüksekliği belirlenmeyen konut adalarında kat yüksekliklerinin 15 kat belirlenmesi ve plan notu eklenmesi' şeklinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kararı alan Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.03.2021 tarih ve 220 Nolu kararının iptali ve yürütmenin durdurulması amacıyla 04.06.2021 tarihinde, Antalya 3. İdare Mahkemesi’nde dava açılmıştır."  

FELAKETE DAVETİYE

Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği 15 kat izni ile uçuş güvenliğinin de tehlikeye gireceğini belirten Antalyalı mimarlar, " Uçuş Koridoru ve Mania Kriterleri içinde kalan imar adalarında ve uçuş güvenliği göz önüne alınmadan yine  60 metre yapı yüksekliği verilmiştir. " açıklamasında bulundu. Mimarlar Odası Antalya Şubesi açıklamasında yangın tehlikesine de dikkat çekilerek "Dünyanın en yüksek yangın merdiveni tam dik konumda 60,00 m yüksekliğindedir. Fakat gerek rüzgarın sallaması, gerek uygun zeminin bulunamamasından ve gerekse tam dik olarak açılamamasından dolayı optimum söndürme yüksekliği 30 metrenin altı alınmaktadır. Askıya çıkan planların Yangın Güvenliği ve Söndürme Sistemleri Yönünden de yanlış olduğu anlaşılmaktadır" ifadesi yer aldı. Fikret GÜLCÜ

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: