Antalya
14.05.2021
A

Gönül ister ki her konuda anlaşma olsun ancak bu mümkün değildir. Zaten her konuda anlaşma olsa hepsi tek çatı altında olurdu.

Türkiye gündeminde yer alan sorunlar ile ilgili muhalefet partilerinin farklı açıklamalar yapması sonucu kamuoyunda muhalefetin kurduğu ittifak dağılıyor mu kaygısı yaratılmaya çalışılıyor. Oysaki bundan daha doğal bir şey yok.

Muhalefet tabanının beklentisi her konuda birlik sağlansın olduğu için bu farklı açıklamalar seçmende tedirginlik yaratabilir ancak bunun çok normal olduğunu herkes görmelidir.

Muhalefetin anlaştığı ve Türkiye için çok önemli olan tek bir konu var o da parlamenter sisteme geri dönüştür.  Bugün muhalefetten parlamenter sistem geri dönüş dışında başka bir maddede birlik aramaya gerek yok.

Diğer yandan parlamenter sistemin özelliklerini de tartışmaya açmaya da gerek yok.  Türkiye’nin sorunlarının büyük bir çoğunluğu zaten parlamenter sisteme geri dönülünce çözülecek sorunlardır.

YENİ ANAYASA

ABD 2003’te Irak’ı işgal ettikten sonra Irak’ın sonunu getirecek yeni anayasa çalışmalarını yaptı ve üniter yapıdan federasyonu geçişi gerçekleştirdi.

Irak Federal Anayasası’nda “Merkezi yönetim ile Irak’ın kuzeyinde yer alan Bölgesel Yönetimi’nin yorumunun çeliştiği durumlarda, bölge anayasası esas alınır.” diyor. Merkezi yönetimin hiçbir etkisi ve yetkisinin olmadığı, üniter yapıdan söz edilemeyecek bir durum var.

Yani Irak’ın toprak bütünlüğü yok…

Bölgede emperyalizme karşı mücadele vererek kurulan üniter devletler milli unsurları birleştirerek tek halk olmuşlardı. Şimdi ise emperyalizmin hazırladığı yeni anayasalar ile parçalanıyorlar.

ABD’nin yeni anayasa diye yutturduğu zehirle yapılan anayasalar insanlara barışı, huzuru ve refahı getirmedi.

Ortadoğu’da yaşananlarla Türkiye’de yaşananlar birbirinden bağımsız gibi gelebilir ama öyle değildir. Bir bütünün parçaları sırası geldikçe ortaya çıkarılmaktadır.

Türkiye’nin ve bölgenin sorunlarından kurtuluşunun tek yolu parlamenter sisteme dönüştür. Bugün için ABD emperyalizmi ile bağı kesmenin tek yolu budur.

Muhalefet önce parlamenter sisteme dönüşü gerçekleştirmelidir.

Ardından bağımsız bir Türkiye olarak yoluna devam ederken parlamenter sistemi güçlendirme çalışmalarını konuşmak daha sağlıklı olacaktır.

Paylaş
ETİKETLER:
Yok