Antalya
07.04.2021
A
GENEL , POLİTİKA
CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı: Teşvik değil intikam yasası
CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı: Teşvik değil  intikam yasası

Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, “Bu kanun teklifi turizmi teşvik değil CHP’li Belediyelerden intikam alma düzenlemesidir.” dedi.

Özellikle turizmin başkenti Antalya'da büyük tartışmalara yol açan Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda görüşmelerine başlandı.

 

BELEDİYELERDEN ALINACAK

Yasa teklifinin “Kervan Yolda Düzülür" mantığıyla tarafların görüşü alınmadan hazırlandığını savunan CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, “AKP’nin söz konusu teklifi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yetkilerini genişletiyor. Turizm alanlarına yatırım yapacaklara yeni muafiyetler ve teşvik ödemeleri getiriyor. Sözde 'Turizmde bütüncül yaklaşım' adı altında, şu anda halkın ücretsiz olarak kullanımına sunulan kıyı şeritlerinin mülkiyeti, CHP’li belediyelerden alınarak Turizm Bakanlığına verilecek. Korunması gereken alanlar Bakanlık eliyle özel şirketlere devrediliyor.” dedi.

 

SONUNA KADAR DİRENECEĞİZ

Bu teklifin yasalaşması durumunda Bakanlık eliyle talanın önünü açacağını ileri süren Arı, "Biz CHP olarak, bu hukuksuz teklife karşı sonuna kadar direneceğiz. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi Anayasamızda yer alırken bu teklifle yereldeki yetkilerin merkezî yönetime ve Bakanlık eline alınıyor olması kabul edilemez. Yerel yönetimlere ait taşınmazların, yatırımcıların talebi üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığınca tahsis edilebilmesi, Bakanlığın, belediyelerin taşınmazlarına el koyması anlamına gelmektedir.

 

TARTIŞMALI DÜZENLEMELER

1- Teklifin, kıyılardaki müstakil plaj işletmelerine, Kültür ve Turizm Bakanlığından ruhsat alma zorunluluğu getirdiğini de söyleyen Arı, böylece bu işletmelerin belediyelerden aldıkları ruhsatlar geçersiz olacak. Kazanılmış hakları yok sayılacak. İktidar, artık sadece kendi istediği kişilere, hiçbir kurumun kararını umursamadan ruhsat verebilecek, özellikle Belediyeden ruhsatlı oteller mağdur olacaktır dedi.

2- Bu teklifle, turizm işletmesi belgeli işletmelerde çalıştırılan yabancı personelin toplam personelin  yüzde 10’u geçmeyeceği kuralının da kaldırılarak  yüzde 20’ye çıkartıldığını belirten Arı,“Turizm sektörünün can çekiştiği bir dönemde, işsiz vatandaşlarımıza nasıl iş imkanı yaratacağız diye düşünürken yabancı çalışan sayısının artırılmasının mantıklı bir izahı olamaz. Bu yüzde 10’luk dilimde hangi yabancılar çalışacaktır.” dedi.

3-Kanun teklifiyle, ayrıca mera, yaylak ve kışlakların, Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilmesine imkan tanındığını söyleyen Cavit Arı  "Yerel yönetimlerin bütün yetkileri görmezden geliniyor. Düzenlemeyle hayvancılığa da büyük bir darbe vurulacaktır.” dedi.

4-Teklifte yer alan bir diğer önemli hususun da 5 yıldızlı otel ve tatil köylerinin kendi müşterilerinin transferi için 5 araçlık filo kurma imkanı getiren düzenleme olduğunu belirten Arı, taşımacı esnafı ve seyahat acentelerinin ekmeğine ciddi sekte vuracak olan düzenleme,Türkiye Şoförler Odası ve Türsab başta olmak üzere ilgili meslek kurulularının yoğun muhalefeti ve mücadelesiyle birlikte komisyonda muhalefet vekillerini yoğun itirazı sonrası kanun teklifi metninden çıkartılmak zorunda kalındı. Bu mücadeleler olmasaydı bu teklifte kabul edilmiş olacaktır" dedi.

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: