Antalya
Yayın Tarihi : 01.04.202108:20
Güncelleme Tarihi : 31.03.202119:24
A
GÜNDEM , POLİTİKA
CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı: Kemer Ralli alanını listeden çıkarın
CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı: Kemer Ralli alanını listeden çıkarın

Üç ayrı kuruma yazılı başvuruda bulunan CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, otel alanına çevrilerek satışa çıkartılan Kemer Ralli Alanı’nın özelleştirilmesinden vazgeçilmesini talep etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığına yaptığı yazılı başvurular ile otel alanına çevrilerek özeleştirme kapsamına alınan, 8 bin 172 metrekare yüzölçümlü Kemer Ralli Alanı'nın satış listesinden çıkartılmasını istedi.

GEREKÇELER DOĞRU DEĞİL

Arı 3 kuruma gönderdiği yazılarda, “Antalya İli Kemer İlçesi 283 ada 8 parsel (4.000 m2) ve 9 parselde (4.178 m2) kayıtlı taşınmazların imar durumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan imar planı değişikliği talebine istinaden 31 Ağustos 2019 tarih ve 30874 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1485 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince “Otel Alanı” olarak değiştirilmiştir. Söz konusu taşınmazların,Özelleştirme İdaresinin 18 Mart 2021 tarihli duyurunuz kapsamında 28.04.2021 tarihinde yapılacak ihaleyle satışa çıkarıldığı ilan edilmiştir.Bahse konu parsellere otel yapımına izin veren imar planı değişikliğinden sonra hem Turizm Bakanlığı hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığına vermiş olduğum soru önergelerine gelen cevapta; söz konusu parsellerin kentsel bir kullanımı olmayan, kentin içinde boş ve atıl durumda bulunan, güvenlik açısından zafiyet yaratan, işgal edilmiş ya da işlevsiz durumdaki taşınmazlar kapsamında özelleştireme kapsamına alındığı ve otel alını olarak yapılan imar planı değişikliğinin de değişen talepler, yörede oluşan hukuki ve filli durumlar ve yerel halkın beklenti ve talepleri ile mevcut ihtiyaçlar ve geleceğe yönelik kestirimler dikkate alınarak yapıldığı açıklaması yer almıştır.Ancak belirtilen gerekçeler alanın fiili durumunu kesinlikle yansıtmamaktadır." dedi. 

BU HATALI KARARDAN DÖNÜN

Söz konusu parsellerin bu gerekçeler öne sürülerek özelleştirme kapsamına alınarak satışının yapılması kesinlikle doğru olmadığını savunan Arı, "Satışa konu yerler Kemer halkı tarafından Ralli Alanı diye bilenen ralli yarışlarının yapıldığı, turist otobüslerinin park ettiği, halk pazarının kurulduğu ve belediyelerimizin sanatsal ve kültürel faaliyetlerini yaptığı Kemer'in nefes alacağı mevcut tek alandır. Buranın özelleştirme kapsamından çıkartılarak il veya ilçe belediyesinin kullanıma bırakılması Kemer’in geleceği açısından daha doğru olacaktır.Kemer hakkında alınan bu hatalı karardan dönülmesi ve söz konusu taşınmazların satış listesinden çıkartılması hususunun gereğini bilgilerinize sunarım.” dedi

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: