Antalya
28.11.2020
A

Kıymetli okuyucular bu gün sizleri, 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan, BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 7256 Sayılı Kanununla BAĞ-KUR sigortalılarının prim borçlarına getirilen yapılandırma hakkında bilgilendirmek istedim.

7256 Sayılı Kanunun 34. Maddesi ile, 5510 sayılı SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNA 83. geçici madde eklenmiştir.

İlgili geçici maddeye göre; Bağ-Kur kapsamında sigortalı olanların 31.10.2020 tarihi ve öncesine ilişkin prim borçlarını, 01 Şubat 2021 tarihi mesai bitimine kadar ilgili üniteye/birime şahsen, posta yoluyla, e-Devlet üzerinden veya saat 23.59 a kadar e-Sigorta yoluyla başvuruda bulunarak yapılandırmaları veya ödemeleri gerekmektedir.

01 Şubat 2021 tarihi mesai bitimine kadar ödeme yapılmaması veya yapılandırma talebinde bulunulmaması durumunda,

•    Prim ödemesi bulunan sigortalıların; daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla,

•    Prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise;  tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulur. Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez.

- Çalışmaya devam eden Bağ-Kur'luların sigortalılıkları 01.11.2020 itibariyle tekrar başlatılır.

- İleri tarihte; sigortalı veya hak sahibinin talebi olması durumunda, durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihinde hesaplanacak prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanarak ihya edilir. Hesaplanan borç tutarının tamamı, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödendiği takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.

 Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan esnafımıza ve tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan çiftçimize ve üreticimize faydalı olmasını dilerim.

Saygılarımla

Paylaş
ETİKETLER:
Yok