Antalya
24.11.2020
A
GENEL , POLİTİKA , EĞİTİM
Öğretmenler mutlu değil
Öğretmenler mutlu değil

24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle basın toplantısı düzenleyen Eğitim-Sen Antalya Şube Başkanı Sönmez, “Öğretmenler ne çalışma koşullarından, ne de ücretlerden memnun değil” dedi

Eğitim Sen Antalya Şube Başkanı Nurettin Sönmez, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle basın toplantısı düzenledi. “Göstermelik kutlama istemiyoruz” diyen Sönmez, “Öğretmenlik mesleği açısından, uluslararası anlamda her yıl 5 Ekim tarihi ‘Dünya Öğretmenler Günü’ olarak kutlanmaktadır. 12 Eylül darbecileri TÖB DER üyesi on binlerce öğretmene işkenceler uygulayıp cezaevlerine kapatıp öğretmenlik mesleğini ellerinden alırken ‘24 Kasımı Öğretmenler Günü’ olarak ilan ettiler. Bugün öğretmenlerin en temel sorunlarının bile gündeme gelmediği ‘resmi’ bir gün olarak yaşamımıza girdi. 24 Kasım’ın, Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği gün olması açısından tarihsel bir gerçekliği ve önemi olmasına rağmen, ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’nün 12 Eylül darbecileri tarafından ilan edilmiş olması unutulmamalıdır. Biz eğitim emekçileri 12 Eylül zihniyetinin ve günümüzdeki temsilcilerinin oluşturmak istediği itaatkâr öğretmen olmayacağımızı bir kez daha buradan vurguluyoruz” dedi.

ESNEK VE GÜVENCESİZ ÇALIŞMA

“Her 24 Kasım’da öğretmenliğin kutsallığından, ‘onurlu bir meslek’ olduğundan söz edilerek bildik ezber cümlelerin kullanılması, bizleri ciddi anlamda rahatsız etmektedir. Yüz binlerce eğitim emekçisinin ekonomik, sosyal ve mesleki sorunlarını çözmek için yıllardır adım atmayanların, öğretmenlerin gerçek sorunlarını görmezden gelenlerin hamasi nutuklarını daha fazla dinlemek istemiyoruz” diyen Sönmez açıklamasına şöyle devam etti: “Eğitimde özellikle son yıllarda esnek, güvencesiz ve angarya çalıştırma uygulamaları belirgin bir şekilde artmıştır. Ücretli ve sözleşmeli öğretmenlik, mülakat vb. yaşanan sorunlar, 700 bine yakın işsiz, ataması yapılmayan öğretmenlerin varlığı gibi temel konuların çözümü noktasında bugüne kadar hiçbir somut adım atılmamıştır. Covid-19 salgını sonrasında, özelikle uzaktan eğitim sürecinde mesai kavramı tamamen ortadan kaldırılmış, esnek çalışma uygulamaları hiç olmadığı kadar arttırılmıştır.

TALEPLER GÖRMEZDEN GELİNİYOR

Ülkemizde bir süredir yaşanan ekonomik kriz nedeniyle iş ve yaşam koşullarımız ciddi anlamda ağırlaşmıştır. Yıllardır dile getirdiğimiz temel taleplerimiz karşılanmamış ve yaşadığımız sorunlara kalıcı çözümler üretilmemiştir. En belirgin biçimde 3600 ek göstergesi dahi verilen sözlere rağmen yerine getirilmemiştir. Bu nedenle Eğitim Sen olarak öğretmenin iradesini yok sayan, sesini duymayan, taleplerini görmezden gelenlerin yılda bir gün takvimde sırası geldiği için öğretmenler gününü kutlamasını samimi bulmuyoruz.

EKONOMİK ZORLUKLAR

“Eğitim Sen tarafından 4 bin 565 öğretmenin katılımıyla “Öğretmenlerin Ekonomik ve Mesleki Sorunlarına Bakış Anketi” araştırması yapılmıştır. Öğretmenlerimizin acil çözüm bekleyen sorunları mevcuttur. Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 60’ı “Aldığınız maaş temel ihtiyaçlarınızı karşılıyor mu?”sorusuna“Hiç karşılamıyor” yanıtı vermiştir.“Kısmen karşılıyor” yanıtı verenlerin oranı ise yüzde 38’dir.  Sadece %2 si ücretlerin temel ihtiyaçlarını karşıladığını söylemiştir. “Ekonomik koşulları daha iyi olan bir iş teklifi alsanız, öğretmenlik mesleğini bırakmayı düşünür müydünüz?” sorusuna öğretmenlerin yüzde70’i ekonomik koşulları daha iyi olan bir iş teklifi aldığında mesleğini bırakabileceğini belirtmiştir.

ŞARTLAR YERİNE GETİRİLMİYOR

“İşyerinde kendinizi güvende hissediyor musunuz?” sorusuna ankete katılan öğretmenlerin yüzde 70’i “Hayır” yanıtı vererek kendisini güvende hissetmediğini belirtmiştir “Pandemi koşullarında yüz yüze eğitime başlanması için okulunuzda yeterli hijyen koşullarının sağlandığını düşünüyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 70’i “Hayır” yanıtını vererek, okulların hijyen ve temizlik açısından gerekli koşullara sahip olmadığını belirtmiştir. “Pandemi koşullarında okullarda ‘maske, mesafe, temizlik’ şartlarının hayata geçirildiğini düşünüyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 69’u  “Hayır” yanıtı vermiştir. “

GELECEĞİMİZ TEHDİT ALTINDA

“Milli Eğitim Bakanlığı’nın sorunları çözmek için ürettiği politikaların gerçekçi olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 94,5’i  “Hayır” yanıtı vermiştir. Bu sonuç, MEB’in bugüne kadar ortaya koyduğu pratiğin gerçekçi olmadığını belirtmesi açısından oldukça önemlidir. Bu durum özellikle pandemi sürecinde çok daha net bir şekilde görülmüştür. “Ücretli/kadrolu/sözleşmeli şeklinde öğretmen istihdamının ayrıştırılmasının, öğretmenlik mesleğinin geleceği açısından bir tehdit olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna yüzde 96’lık çoğunluk “Evet” yanıtı vermiştir. Eğitim emekçileri farklı istihdam biçimlerinin öğretmenlik mesleğinin geleceği açısından önemli bir tehdit olduğunu düşünmektedir. “Mülakat ile öğretmen alımının eşit, adil, geçerli ve yansız bir yöntem olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 91’i  “Hayır” yanıtı vererek tavrını net bir şekilde ortaya koymuştur”

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: