Antalya
20.09.2020
A
GÜNDEM
Değer artış payı bu yönetmelikle belirlenemez
Değer artış payı bu yönetmelikle belirlenemez

Harita Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer, 20 Şubat 2020 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 7221 sayılı ‘Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ kapsamında, imar planı değişikliğine dair değer artış payı hakkındaki yönetmeliğin, 15 Eylül 2020 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirterek, söz konusu payın yönetmelikle belirlenemeyeceğini açıkladı.

 

 

Harita Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer, 20 Şubat 2020 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 7221 sayılı ‘Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ kapsamında, imar planı değişikliğine dair değer artış payı hakkındaki yönetmeliğin, 15 Eylül 2020 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirterek, söz konusu payın yönetmelikle belirlenemeyeceğini açıkladı.

 

KOMİSYONLAR BELİRLEYECEK

Yapılan düzenlemede, taşınmazların tamamının talebi üzerine imar planı değişikliğine konu olan arsalarda meydana gelecek değer artış payının tespit edileceğini belirten Hançer, “Tespit edilen bedel taşınmaz maliklerince ilgili idarelere ödenmek şartı ile plan değişikliği gerçekleşecektir. Plan değişikliğine konu taşınmazda meydana gelecek olan değer artışının tamamı, değer artış payına konu olacak. Değer artış payına esas bedel 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre yetkilendirilmiş lisanslı gayrimenkul değerleme kuruluşları tarafından hazırlanan değerleme raporları altlık olarak kullanılmak suretiyle,  kıymet takdir komisyonları tarafından belirlenecek. Ayrıca, plan değişikliğine konu olan taşınmazın tapu kaydına şerh konularak değer artış payı ödenene kadar taşınmazın satışının yapılması ve yapı ruhsatı düzenlenmesi mümkün olmayacak“ dedi.

 

DÜZENLEME YAPILMALI

Kalkınmanın ve ülke ekonomisinin hemen hemen her alanında güncel ve güvenilir taşınmaz değerlerine ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Hançer, “Değer artış payı esaslı olarak yapılacak plan değişikliklerinin de temelinde de taşınmaz değeri vardır.  Özellikle yaşadığımız kentin değeri de göz önüne alındığında Antalya ilinde imar planı değişikliğine esas değer artış payının belirlenme çalışmaları, konusunda uzman kişilerce yerel dinamikler göz önüne alınarak titizlikle yürütülmelidir, mevcut yönetmelik içeriğinde yer alan eksik ve hatalı bölümlerle ilgili acilen düzenleme yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

 

UYGULAMADAKİ SORUNLAR

Ülkemizde taşınmaz değerlemeye yönelik hükümleri içeren, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere birçok kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğ bulunduğunu belirten Okan Hançer, şunları söyledi: “Türkiye’de taşınmaz değerlemenin yasal ve kurumsal yapısı, oldukça karmaşık durumda. Yapılan düzenleme plan değişikliklerinde meydana gelen değer artışının kamuya dönmesini amaçlamakta olsa da, son yayımlanan yönetmelik hükümleri incelendiğinde değerleme tekniği, tanımları ve ilgili mevzuatlar açısından doğru yorumlanamaması nedeniyle uygulamada birçok problemin yaşanacağını şimdiden öngörmek çok da zor değil. İlgili meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, uzman kişi ve kuruluşların görüşleri dikkate alınmadan çıkarılan yasalar uygulamada temenni edilen amaca ulaşmaktan çok, vatandaşı canından bezdiren, idarelerle davalık eden sonuçların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: