Antalya
31.08.2020
A
GÜNDEM , GÜNCEL
Burayı da imara açacaklar
Burayı da imara açacaklar

Selinus antik kenti sınırlarında yer alan Hazineye ait yaklaşık 59 bin dekarlık arkeolojik sit alanı önce Kültür ve Turizm Bakanlığına devredildi, ardından da özel şahıslara kiralandı. Sondaj çalışması bile yapılmadan araziye iş makinesi sokarak imar yolu açmaya çalışılması ise Gazipaşa halkını ayağa kaldırdı…

 

 

Haber: Yusuf Yavuz

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bulunan Selinus antik kenti, denizin hemen kıyısında yükselen bir tepenin üzerine kurulmuş. Hacı Musa Çayına bitişik olan tepede Selinus Kalesi’nin kalıntılarının yanı sıra antik kent ve çevresinde Roma dönemine tarihlenen su kemerleri, kilise ve sarnıçlar ile Selçuklu döneminde av köşkü olarak kullanılan tarihi yapı kalıntıları bulunuyor.

ROMA İMPARATORU TRAİANUS BURADA ÖLDÜ

Gazipaşa’nın ünlü Selinus kumsalı da adını antik kentten alıyor. Roma İmparatoru Traianus (Trajan) M.S. 117’de Doğu Akdeniz ve Part seferinden dönerken hastalanarak Selinus’ta öldüğü için kentin adı bir dönem ‘Trajanapolis’ olarak anılmış. Antik kentin batısındaki düzlükte yer alan ve 13. yüzyıl Selçuklu dönemine tarihlenen av köşkünün, burada ölen İmparator Traianus adına inşa edilen anıtsal mezarın kalıntıların üzerinde yapıldığı düşünülüyor.

ARKEOLOJİK SİT ALANI OLAN 58 DEKAR ARAZİ ŞAHISLARA KİRALANDI

Ancak eski adı Selinti (Selendi) olan Gazipaşa’nın önemli tarihi kalıntılarına ev sahipliği yapan ve bölgenin tarihi zenginliğinin bir parçası olan Selinus antik kentinin doğu yamacındaki arazinin kişiye özel imar girişimine konu edilmesi ilçe halkının tepkisini çekiyor. Koru Mahallesi sınırlarında yer alan 1453/4 parsele kayıtlı olan 58 bin 838 metrekarelik arazi, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı niteliğinde. Bitişiğinde 1. Derece arkeolojik sit alanı ile doğal sit alanlarıyla çevrili olan antik kent sınırlarındaki arazinin mülkiyetinin Hazine’den Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredildiği, bakanlığın da söz konusu araziyi adı henüz açıklanmayan girişimcilere kiraladığı öne sürüldü.

2007’DE ONAYLANAN PLANDA ‘REKREASYON ALANI’ OLARAK AYRILMIŞ

Korunan alan statüsünde olduğu için bölgeyle ilgili imar planı kapsamı dışında bırakılan söz konusu arazinin, 2007 yılında hazırlanan koruma amaçlı imar planında ise ‘rekreasyon alanı’ olarak ayrıldığı belirtiliyor. Arazinin kime kiralandığı henüz açıklanmazken önceki gün alana iş makinesi sokularak imar yolu açma girişiminde bulunuldu.

KORUMA BÖLGE KURULU SONDAJ YAPILMASINA KARAR VERDİ

Ancak Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28 Temmuz 2020 tarihli kararına göre bu alanda imar planı yapılabilmesi için sondaj yapılması gerekiyor. Zeminde korunması gereken kültür varlığı olup olmadığının anlaşılması amacıyla yapılması istenen sondaj çalışması henüz yapılmadan araziye iş makinesi sokulması ise Gazipaşa’da tepkilere neden oldu.

TURİSTİK TESİS YAPILACAK İDDİASI

 Söz konusu arazide tıpkı Olimpos örneğinde olduğu gibi 3. Derece arkeolojik sit alanları içinde hazırlanacak koruma amaçlı imar planları çerçevesinde yasal olarak izin verilebilen düşük yoğunluklu yapılaşmadan oluşacak turizm tesisi yapılmak istendiği iddia ediliyor.

‘KİŞİLERE ÖZEL İMAR İÇİN KURUMLARDAN GÖRÜŞ TOPLANIYOR’

Konuyla ilgili sorularımızı yanıtlayan ‘Gazipaşa Bizimdir Platformu’nun bir gönüllüsü, Selinus Kalesi’nin eteğindeki arazinin imara açılması girişimiyle ilgili şu bilgileri aktardı: “Bu girişim, ilçe halkı için çok önemli bir bölge olan Selinus Kalesi eteklerinde imar dışı bırakılması uygun görülmüş bir alanın, temelinde bir hazine arazisinin, kişilere özel olarak imara açılmak istenmesidir. Kiralama işlemini yapan şahıslar alanın imara açılabilmesi için yasal zorunluluk olan ilgili kurumlardan, kurum görüşlerini toplamak için girişimde bulunuyorlar.

‘ŞEHİRCİLİK VE PLANLAMA İLKELERİNE AYKIRI’

Bölge Koruma Kurulu, bu konudaki nihai kararını vermeden önce üç noktadan jeolojik ve jeoteknik etüt noktalarından sondaj çalışması yapılmasına karar vermiş. Tarihi eser kalıntılarının, yapılacak sondajla belirlenebileceği bir alanda önceden kepçelerle çalışılması,  yol açılması, doğal bitki örtüsünün duyarsızca yok edilmesi son derece yanlıştır. Kalenin etekleri özel şahıslar için bu şekilde imara açılmamalıdır. İlçemizin imar planı ve kıyı bölgelerini kapsayan Koruma Amaçlı İmar Planı incelendiğinde böyle bir alanı kişiye özel imara açmanın gereği olmadığı ortaya çıkacaktır. Bu nedenle yapılmak istenen imara açma istemi, şehircilik ve planlama ilkelerine aykırıdır.”

YAPILAŞMA TARİHİ VE DOĞAL ÇEVRE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZACAK

Selinus antik kentinin akropolü ile Orta Çağ kalesinin bulunduğu tepe, tıpkı bir zamanlar adı Kolonoros olan Alanya Kalesinin olduğu tepeyi andırıyor. Selinus kalesinin de bulunduğu tepe bugüne kadar yapılaşmadan korunmuş durumda. Ancak antik kentin bir parçası olan doğu eteğindeki arazi turistik tesis gerekçesiyle yapılaşmaya açılırsa tarihi ve doğal çevrenin peyzaj bütünlüğü bozulmuş olacak.

 

 

Birinci salyfa

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi sahilinde yer alan Selinus antik kentinin doğu yamacında yaklaşık 59 dekarlık arazide kişiye özel imara açma girişimi tepkilere neden oldu. 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan Hazineye ait arazinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredildiği, bakanlığın da adı henüz açıklanmayan girişimciye kiraladığı öne sürüldü. Arkeolojik ve doğal sit alanlarıyla çevrili olan arazi için mevzi imar planı hazırlanmasına yönelik ilgili kurumlara başvuru yapılırken, alanda kültür varlığının olup olmadığının anlaşılması için sondaj yapılması kararı çıktı. Ancak Koruma Bölge Kurulu’nun alanda sondaj yapılması yönünde aldığı 28 Temmuz 2020 tarihli kararının ardından sondaj çalışması henüz yapılmadan araziye iş makinesi sokan girişimciler imar yolu açmaya kalkınca ilçe halkı tepki gösterdi.

 

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: