Antalya
16.07.2020
A
GÜNDEM
Farkındayız, endişeliyiz, uyarıyoruz...
Farkındayız, endişeliyiz, uyarıyoruz...

Meslek odalarından oluşan Eşgüdüm Kurulu, Konyaaltı sahilinde yaşanan işgale karşı açıklama yaptı: Farkındayız, endişeliyiz, uyarıyoruz

 

Konyaaltı sahilinde yaşanan işgale Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu sessiz kalmadı. Eşgüdüm’den yapılan açıklamada şöyle denildi: “Antalya Büyükşehir Belediyesinin, Mimarlar Odası Antalya Şubesi koordinatörlüğünde düzenlediği“Konyaaltı Sahili Mimari ve Kıyı Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması”ile elde edilen ve 2018 yılında hayata geçirilen “Konyaaltı Sahil ve Kıyı Bandı Projesi”, Müze Meydanı, Varyant, Beach Park, Olbia Meydanı ve Akdeniz Bulvarını da içine alan Boğaçay’a kadar olan alanı kapsamaktadır.

 

Bu alanda geçmiş yıllardaki usulsüz kullanımlarının ve yasalara aykırı olarak yapılan yapıların önüne geçilmesi, kıyıların korunarak kullanılması yaklaşık 1000 ha lık alanın hukuki kurallara uygun bir şekilde yönetilmesi amacıyla “Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Alan Kullanım İşletme Esas ve Usulleri” belirlenmiş ve 5.02.2018 tarihinde de Antalya Buyuksehir Belediyesi Meclisi tarafından onaylanarak yasal bir belge haline gelmiştir. O dönemde Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu olarak Alan Yönetim Planına ilişkin görüş ve önerilerimizi içeren kapsamlı bir raporu da belediye yetkilerine ileterek Konyaaltı sahili ile ilgili hassasiyetimizi, zamanla oluşacak bozulmalara ve yasal olmayan uygulamalara izin verilmemesi adına Alan Yönetim Planının uygulanmasının gerekliliğini belirtmiştik.

 

 

Süreç içerisinde gelinen nokta maalesef endişelerimizin haklılığını ortaya koymuştur ve bu konuda açıklama yapmayı gerekli kılmıştır. Yerinde yaptığımız gözlemler ve hava fotoğraflarından yaptığımız incelemeler neticesinde projeye aykırı uygulamaların olduğunu ve alan yönetim planına uyulmadığını tespit etmiş bulunmaktayız.

 

Alan Yönetim Usulleri ve Esaslarında; özellikle kumsal ve sahil düzenlemelerinde, büfelerin şezlong sayılarının ve yayılma alanlarının sıkı bir şekilde kontrol edileceği, mimari ve uygulama projelerinde oluşturulan ticari ve kamusal yapıların genişletilmesine ve projelerine uygun olmayan şekilde kullanılmasına izin verilmeyeceğinin belirtilmesine rağmen, büfe önleri şezlonglarla özel alana dönüştürülmüş, kamusal kullanım kısıtlanmış, halkın serbest olarak kıyıdan yararlanmasına engel teşkil eden yayılmalar tespit edilmiştir. Ayrıca şezlong ve pergolaların deniz kıyısına kadar indirilmesi kıyı geçişini engellemektedir. Büfelerin işletmeye açılmasıyla birlikte yaya yollarına doğru yayılmaların, yaya sürekliliğini bozan genişlemelerin,yeşil alanlara yönelik işgallerin olduğu da görülmektedir.Gerekli müdahalelerin yapılmaması ya da geç kalınması sonucunda;halkın kullanması gereken kıyı alanlarının, hukuka ve alan yönetim planına aykırı olarak kullanımı ile birlikte yaya yolları ve yeşil alan işgallerinin kalıcı hale dönüşecek olması en büyük endişemizdir.

 

Ayrıca özellikle yaz sezonunda hafta sonları ve akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu alanda daha önce de belirttiğimiz ulaşım sorununu tekrar gündeme getirmiştir. Yol kenarları, tretuvarlar arabalar ve motosikletliler tarafından tamamen işgal edilmektedir. Alanda daha çok otopark alanına erişilebilirliği arttırıcı ulaşım alternatif ve düzenlemelerine ihtiyaç bulunmaktadır. Konyaaltı Sahili, eşsiz Beydağlarıyla bütünleşen görsel manzarasıyla kentin imajına ve tanıtımına, mavi bayraklı plajları ve sahilözellikleri ile birlikte de, turistlerin ve halkın kullanımına olanak sağlayan Antalya’nın önemli bir kıyı alanıdır.

 

Böylesine önemli bir alanda uygulanan projenin kısa bir süre sonunda denetimsizlik sonucunda bozulmaya başlamasını görmek kaygı vericidir. Alanın ölü bir yatırıma dönüşmesini önlemenin tek yolu, kullanımı esnasında sıkı bir şekilde denetlenmesidir. Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu olarak, "Kıyılar; Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.” diyen Anayasamızın 43. maddesinden hareketle, kıyı kullanımının herkes için erişilebilir, adil ve hukuk kurallarına uygun olması gerektiğini hatırlatıyor ve yargı kararlarına aykırı uygulamalara tavizsiz müdahale etmeye davet ediyoruz. Bu konudaki hassasiyetimizi ve konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuyla paylaşırız.”

Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu :

Antalya Barosu                                 

Makine Müh. Odası Antalya Şubesi             

Antalya Tabip Odası

Gıda Müh. Odası Antalya Şubesi                  

Elektrik Müh. OdasıAntalya Şubesi              

Harita Müh. Odası Antalya Şubesi                           

Kimya Müh. Odası Antalya İl Tem.   

Mimarlar Odası Antalya Şubesi                               

Jeoloji Müh. Odası Antalya Şubesi                                      

Veteriner Hekimleri Odası               

Şehir Plancıları Odası            Antalya Şubesi                       

Maden Müh. Odası Antalya Şubesi            

Ziraat Müh. Odası Antalya Şubesi    

Jeofizik Müh. Odası Antalya Şubesi              

Çevre Müh. Odası Antalya Şubesi    

İnşaat Müh. Odası Antalya Şubesi    

Antalya SMMM Odası                                               

 Gemi Müh. Odası Antalya Şubesi                

Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şubesi       

Orman Müh. Odası Antalya Şubesi                   

  İç Mimarlar Odası Antalya Şubesi  

Antalya Diş Hekimleri Odası

Antalya Eczacılar Odası

İLGİLİ HABER

 

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: