Antalya
15.07.2020
A
EKONOMİ
HKMO danışma kurulu toplandı
HKMO danışma kurulu toplandı

​Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Antalya Şubesi 15. Dönem ilk danışma kurulu toplantısını yaptı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şubesi 15.Dönem ilk Danışma Kurulu toplantısını 11 Temmuz’da yaptı. Danışma kurulu gündeminin ilk sırasında, arsa paylı konut tapusu olan Kat İrtifaklı tapuların olması gerektiği gibi Kat Mülkiyetine geçmesini sağlayacak olan röperli kroki uygulaması vardı. Yapı ruhsatı düzenlenme aşamasında yapı henüz ortada yokken düzenlenen arsa payı ortaklığına dayanan kat irtifak tapularının yapının projesine uygun olarak tamamlanması sonrasında konut tapusu olarak kat mülkiyetinin tesis edilmesinin önünü açacak uygulamanın Antalya il genelinde uygulanması konusunda teknik detayları görüşüldü.  Yapılacak düzenleme ile Antalya’da yıllardır süre gelen konut tapularının arsa payı ortaklığı mülkiyetinden kat mülkiyetine geçmemesi gibi önemli bir mülkiyet sorununun önüne geçilmesi hedefleniyor.

DİĞER KONULAR

 Diğer gündem konusu mesleği yakından ilgilendiren, 20 Şubat 2020 tarih 31045 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7221 Sayılı, Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 22 Şubat 2020 tarih ve 31047 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik, 16 Mart 2020 tarihli ve 31070 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak yürürlüğe giren Korunan Alanların Tespiti Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Otopark Yönetmeliği oldu. Toplantıda üyeler, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Kurulu’na götürülmesini talep ettikleri konular hakkında fikir ve görüşlerini paylaştılar.

 

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: