Antalya
09.07.2020
A
EKONOMİ
Sanayide kümelenme kurtuluş reçetemiz olacak
Sanayide kümelenme kurtuluş reçetemiz olacak

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Antalya Şube Başkanı Cahit Urfan, ekonomide değer oluşturmaya dönük önerilerini sıralayıp, pandemi ile birlikte iş dünyasının karşısına çıkan fırsat ve riskleri anlattı. 

Ülkenin kalkınması için en uygun modelin sanayide kümelenme olduğu tezini savunan Urfan, bu görüşünü iş dünyasının temsil ettiği bu dönemde yeniden gündeme getirdi. Cahit Urfan, Türkiye’nin önünde bir çok fırsatın var olduğuna işaret ederek, sanayide kümelenme modelinin ülkemizde uygulanması gerektiğini düşündüğünü belirtti.  Urfan şunları söyledi: “2023, 2050 ve bunların da ötesindeki vizyonlara ulaşmada kamuoyu, STK’ları, yerel yönetimleri, üniversiteleri, Ar-Ge kurumlarını, yerel dinamikleri ve birbirleriyle bağlantılı işletmeleri bir coğrafyada bir arada buluşturup etkileşimlerini mümkün kılan kümelenme politikalarına ihtiyaç vardır. Sanayide Kümelenme Modelini sağlayarak, ülkemizde tarımda kooperatif payını yüzde 1-10 oranından daha yukarılara çıkarmaya hedeflenilmelidir. Kaynak verimliliği sağlayarak, kaynakların belirli sektörlere yönlendirilmesi kaçınılmaz bir adım olmalıdır.

BAKANLIĞA DA SUNDUK

Şirketlerin, STK’ların, yerel yönetimlerin, Ar-Ge kurumlarının bir arada çalışmaları sağlayarak, teknolojik ürünler üretmeye, kırsal kalkınmayı arttırmaya, en önemlisi göçü önlemeye, ortak insan kaynakları havuzu oluşturmaya, ortak tedarik sistemi kurmaya ve nihai olarak ihracatı ve üretimimizi geliştirmeye odaklanmamız lazım. Biz, sanayinin gücünü ülke geneline homojen bir şekilde dağıtmazsak arzu ettiğimiz seviyeleri yakalayamayız. Bu konuda Genel Merkezimizin önderliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile de istişarelerde bulunduk. Bakanlığın desteklediği kümelenme modeline dair Kocaeli, Bursa, Gaziantep ve Denizli’de başarılı çalışmalar ortaya koyuldu. ASKON olarak biz de, sanayide kümelenme modelinin daha da yaygınlaşması için oluşturduğumuz akademik heyet ile desteklerimizi veriyoruz. Sadece rekabetçi değil aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayide kümelenme modeli ile 81 ilimizdeki iş gücünü arttıracak bir ivmenin yakalanacağından eminim. 81 ilde tespit edeceğimiz 81 ürünle ilk adım atılmalı. Bu dakikadan sonra bir teşvik verilecekse bu önerimizi dikkate almalıdır. En bariz örneği ile bugün mutlu şehir olarak seçilen Sinop’ta bir fabrika yok. Artık zaman kaybetme lüksümüz yok. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’tan da, bu konuda genel merkezimizin kendilerine sunmuş olduğu detaylı projeyi hayata geçirmelerini istirham ediyoruz. Bu projenin hayata geçirilmesi, bir iş adamı olarak benim de en büyük hayalimdir.

 

İMKÂNLAR SEFERBER EDİLDİ

Devletin imkânlarını seferber ettiği bu dönemde ortaya konulan performansı hiç bir iş adamı görmezden gelemez. Mart ayından bugüne kadar açıklanan destek paketlerinde neredeyse toplumun her kesimine dokunuldu. Özellikle ekonominin bel kemiği olan KOBİ’ler desteklerden ciddi oranda yararlandı. Bunlar arasında kısa çalışma ödeneği, önemli yer tuttu. Özellikle nisan ayının ikinci haftasından itibaren finansal desteklerde en iyi noktaya doğru gelindi. Bu da reel sektörü ve özellikle KOBİ’leri rahatlattı. Örneğin çek ve senet ödeme oranlarına baktığımızda pandemi döneminin zorluklarına rağmen nisan ve mayısta geçen seneye göre daha iyi bir dönem geçirdik. Özellikle ticaretini çek üzerinden gerçekleştirenlerin karşılaştıkları sıkıntılar da bu dönemde verilen desteklerle hafifletildi. Ülkemiz Türkiye’de reel sektörü ayakta tutabilmek için; işe devam kredi desteği, kısa çalışma ödeneği, vergi ve SGK ödemelerinin ötelenmesi, KGF oranının arttırılması gibi bir çok konularda destekler getirildi. Bu dönem her türlü dayanışmanın, desteğin en üst seviyede milli bir sahiplenme ile verilmesini gerektiren bir dönemdir. İstihdamın korunabilmesi, hanelere aş ulaştırılabilmesi en hayati konulardan biridir. Geçici istihdam güvencesi ile işçi çıkarılamayacak olmasını da sonuna kadar destekliyoruz. Haber merkezi 

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: