Antalya
15.05.2020
A
GÜNDEM
Berberler pazar günü açık
Berberler pazar günü açık

 Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın talebi üzerine pazar günü berberlerin 10.00-1600 saatleri arasında açık olabileceğinei ilişkin karar alındı. Bu sayede sadece pazar günleri 4 saatlik sokağa çıkma izinleri olan 65 yaş üstü kişiler, tıraş olabilecek.
 


Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın pazar günleri berberlerin açık olmasına ilişkin talebini kabul etti. Kararda şyöyle denildi:

"Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın 12.05.2020 tarihli ve 2020/61 sayılı 'Pazar tatili hakkında' konulu başvurusu ile 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın pazar günü izinli olması, berber dükkanlarının da pazar günü kapalı olması nedeniyle, bu vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderebilmek için Antalya'daki erkek berberlerinin 2 Ağustos 2020 Pazar gününe kadar açık olması talebinde bulunulmuştur.

Yukarıda belirtilen hususların değerlendirilmesi sonucunda;

1. Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarımız ile 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımıza yönelik olarak; 

a) 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın 17.05.2020 Pazar günü 11.00-15.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine,  

b) 14 yaş ve altı çocukların 20.05.2020 Çarşamba günü, 15-20 yaş arasındaki gençlerin ise 22.05.2020 Cuma günü 11.00-15.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkabileceklerine, 

2. Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın talebi ile ilgili olarak;

a) Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarımızın saç/sakal tıraşı ihtiyaçlarının giderilebilmesi amacıyla, ilimizdeki erkek berberi dükkânlarının, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılıncaya kadar Pazar günleri 10:00-16:00 saatleri arasında hizmet verebileceklerine,

b) Söz konusu işyerlerinin, Kurulumuzun 07.05.2020 tarihli ve 2020/30 no.lu kararında belirtilen çalışma şartlarına pazar günleri de titizlikle uymaları gerektiğine,

3. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının takip ve denetiminin kolluk birimleri ve belediye zabıta teşkilatlarınca koordineli bir şekilde yapılmasına,

4. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere; 

a) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,

b) Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezası uygulanmasına,

c) Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan 'yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır' hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,

d) İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 15.05.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir."

 

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: