Antalya
11.05.2020
A
ARŞİV , GÜNCEL
Cumhuriyetin kuruluş felsefesine aykırı
Cumhuriyetin kuruluş felsefesine aykırı

50 baro başkanı ortak açıklama yayınlayarak, avukatlardan ve barolardan gizlenerek baroların yapısında değişiklik öngören taslak hazırlama girişimlerine tepki gösterdi

10 Mayıs 2020 Pazar 22:20AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın baroların seçim sisteminde değişiklik yapılacağına dair açıklamasının ardından barolara sorulmadan bir taslak hazırlandığına dair haberler üzerine 50 baro başkanı ortak bir açıklama yaparak bu girişime tepki gösterdi. Açıklamada "Bir FETÖ projesi olduğu bilinen söz konusu tartışmaların odağındaki baroların yapısı ve seçim usulleri üzerinden yaratılan tartışmaların hangi demokratik gerekçelere dayandırıldığı, varılmak istenen sonucun ne olduğu izaha muhtaçtır” denildi.Baroların Cumhuriyetin en köklü kamu kurumlarından olduğunu hatırlatan 50 baro başkanı “Baroların demokratik yapısını bozacak, Baroları işlevsiz ve atıl kılacak, bağımsız ve özgür savunmaya ket vuracak tüm girişimlerin Cumhuriyetin kuruluş felsefesine aykırılık teşkil edeceği açıktır” dedi.

AVUKATLAR BAĞIMSIZDIR

Açıklamanın tamamı şöyle:"Sayın Cumhurbaşkanı tarafından "Baroların seçim sisteminde değişiklik yapılacağına" ilişkin beyanat üzerine, konu bazı basın ve yayın organlarınca, Barolara üyeliğin zorunlu olmaktan çıkarılacağı, her ilde birden fazla Baronun kurulmasına izin verileceği ve seçim sisteminin değiştirileceği şeklinde haberleştirilmiştir. Anayasamızda açıkça yazılı olduğu üzere; Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir. Güçlü bir demokrasiye sahip olmanın ilk şartı, tüm dünyada da kabul edildiği üzere, hukuk devleti ilkesinin tüm kurumları ile işler halde olmasından geçer. Hukuk devleti; ancak güçlü, bağımsız ve tarafsız bir yargı erkinin varlığı ile hayat bulur. Avukatlık Kanunu'nun 1. maddesinde yer alan “yargının kurucu unsuru olan avukat, bağımsız savunmayı temsil eder” düzenlemesinin de bu amaca hizmet ettiği tartışmasızdır. Bu hükmün; avukatın müvekkili ve her türlü otoriteye karşı bağımsızlığını ve özerkliğini ifade ettiği de, kabul edilmesi gereken bir gerçektir.Avukatın bu bağımsız ve özgür yanının koruyucusu, milyonlarca yurttaşın temel hak ve özgürlüklerinin yılmaz savunucuları gücünü ve kamu kurumu niteliğini Anayasadan alan bir Cumhuriyet kurumu olan Barolardır. Avukatlık Kanunu'nun 76. ve 95. maddeleri ile düzenlenen “Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak” görevi barolara meslek örgütü olmasının yanı sıra, çağdaş bir hukuk devletinin tüm organlarıyla hakim kılınması için çok önemli toplumsal bir rol vermektedir. Yıllardır mesleğimizi ifa ederken yaşadığımız yakıcı sorunlara bir türlü çare üretilmemişken,  meslektaşlarımız salgının neden olduğu etkiler nedeniyle iki ayı aşkın süredir ekonomik sorunlar ile boğuşurken, avukatların mesleki güvenceleri her geçen gün erozyona uğratılıp savunmanın temsilcilerini dikkate almaksızın yapılan fiili uygulamalar kural halini alırken, bir FETÖ projesi olduğu bilinen söz konusu tartışmaların odağındaki baroların yapısı ve seçim usulleri üzerinden yaratılan tartışmaların hangi demokratik gerekçelere dayandırıldığı, varılmak istenen sonucun ne olduğu izaha muhtaçtır.Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki; Anayasa ve Avukatlık Kanunu'nun yüklediği görev ve verdiği yetkiye dayanarak bağımsız savunmayı temsil etmekte olan baroların, kendi yasalarında yapılması planlanan söz konusu değişikliğe dair görüşü sorulmamış, sürece dair hiçbir şekilde dahil edilmemişlerdir. Avukatların ve baroların kendilerini ilgilendiren kanundaki düzenleme öncelikle avukatlara ve barolara sorulmalı iken, avukatlar ve barolardan kaçırılarak taslak düzenleme yöntemi adil, hakkaniyetli ve doğru değildir.  Gizlenen taslak sebebiyle kamuoyuna yansıyan içerikle ilgili olarak şunu belirtmek isteriz:

1.) Demokratik bir süreç işletilmeden ve özellikle avukatlara ve barolara görüş ve fikirleri sorulmadan, gizli kapılar ardında yürütülen tartışmalarla baroların bu yetkisinin budanacağı, kanunda yer alan "işlerlik kazandırmak" kısmının çıkarılıp başka bir maddeyle baroların dava açma hakkının tamamen elinden alınacağı anlaşılmaktadır. Bu çok tehlikeli yaklaşımın, söz konusu değişikliğin esas emellerinden birinin yurttaşların hak ve özgürlüklerinin barolar tarafından korunmasının önüne geçmek olduğu aşikardır.

2.) Taslak bugüne kadar barolarla paylaşılmasa da; basına yansıyan ve yine yetkili ağızlarca da ifade edilenlerden öğrenebildiğimiz kadarı ile; bir ilde birden fazla baro kurulması, barolara üyeliğin zorunluluk kapsamından çıkartılması, Avukatlık Kanunundaki mevcut seçim sistemi yerine nispi temsil sisteminin getirilmesi, delege sayılarının değiştirilmesi ve avukatlar ile barolara verilen “Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak” hak ve görevine ilişkin olan tüm bu değişiklik taleplerinin Avukatlık Kanunundaki mevcut düzenlemeyi daha ileriye değil geriye götüren bir nitelik olduğundan, bu girişimleri hiç kabul etmiyoruz.

 

 3.) Bugüne kadar hiçbir baroda hayat bulmayan ve demokratik olarak birbirini kollayan avukatlar yerine örgütlerin, grupların etkin olacağı ve barolarla avukatların fiilen ve hukuken bölünmesine hizmet edecek taslaktaki değişiklikler tüm avukatların ve yurttaşlarımızın kırmızı çizgisi olmak zorundadır. Unutulmamalıdır ki, Barolar Cumhuriyetimizin en köklü kamu kurumlarındandır. Bu sebeple Baroların demokratik yapısını bozacak, Baroları işlevsiz ve atıl kılacak, bağımsız ve özgür savunmaya ket vuracak tüm girişimlerin Cumhuriyetin kuruluş felsefesine aykırılık teşkil edeceği açıktır.

 

Biz aşağıda imzası bulunan barolar, görüş ve düşüncelerimiz alınmadan, bizleri yok sayan oldubitti şeklinde yasa değiştirmeye yönelik hiçbir antidemokratik tavrı kabul etmiyor; savunmayı işlevsiz, iktidara bağlı ve atıl kılacak müdahalelerden vazgeçilmesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz. Bugün esas görevi yurttaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini korumak, bağımsız yargıyı ve hukuk devletini savunmak olan Baroları yok etmeye yönelik girişimde bulunanlar bugüne kadar başarılı olamamıştır. Avukatlar, yurttaşlarımız ve kamuoyu bu gelişmeleri yakından izlemektedir. Bu girişim, avukatlar, yurttaşlarımız ve kamuoyu nezdinde unutulmayacaktır."Tüm kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.”

1. Adana Barosu Başkanı  Av. Veli KÜÇÜK 2. Adıyaman Barosu Başkanı  Av. Mustafa KÖROĞLU3. Aksaray Barosu Başkanı Av. Ramazan Erhan TOPRAK 4. Amasya Barosu Başkanı  Av. Ahmet Melik DERİNDERE5. Ankara Barosu Başkanı  Av. R.Erinç SAĞKAN6. Antalya Barosu Başkanı Av. Polat BALKAN7. Ardahan Barosu Başkanı  Av. Osman Nuri YILDIZ8. Artvin Barosu Başkanı  Av. Ali Uğur ÇAĞAL9. Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan BOZKURT10. Balıkesir Barosu Başkanı Av. Erol KAYABAY11. Bartın Barosu Başkanı Av. Ferhat PARLATIR12. Batman Barosu Başkanı Av. Abdülhamit ÇAKAN13. Bilecik Barosu Başkanı  Av. Halime AYNUR14. Bingöl Barosu Başkanı Av. Hanifi BUDANCAMANAK15. Bitlis Barosu Başkanı Av. Fuat ÖZGÜL16. Burdur Barosu Başkanı  Av. Ramazan GEDİK17. Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan ALTUN18. Çanakkale Barosu Başkanı  Av. Bülent ŞARLAN19. Denizli Barosu Başkanı Av. Müjdat İLHAN20. Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Cihan AYDIN21. Düzce Barosu Başkanı Av. Azade AY22. Erzincan Barosu Başkanı  Av. Adem AKTÜRK23. Eskişehir Barosu Başkanı Av. Mustafa ELAGÖZ24. Gaziantep Barosu Başkanı  Av. Bektaş ŞARKLI25. Giresun Barosu Başkanı Av. Soner KARADEMİR26. Hakkari Barosu Başkanı  Av. Ergün CANAN27. Hatay Barosu Başkanı  Av. Ekrem DÖNMEZ28. Isparta Barosu Başkanı Av. Ünsal ÇANKAYA29. İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet DURAKOĞLU30. İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan YÜCEL31. Kars Barosu Başkanı Av. İbrahim BAŞTİMAR32. Kayseri Barosu Başkanı Av. Cavit DURSUN33. Kırıkkale Barosu Başkanı  Av. Talat APAYDIN34. Kırklareli Barosu Başkanı  Av. Turgay HINIZ35. Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar GÜLTEKİN CANDEMİR36. Malatya Barosu Başkanı Av. Enver HAN37. Manisa Barosu Başkanı Av. Ali ARSLAN38. Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail ELİK39. Mersin Barosu Başkan  Av. Bilgin YEŞİLBOĞAZ40. Muş Barosu Başkanı Av. Feridun TAŞ41. Ordu Barosu Başkanı Av. Haluk Murat POYRAZ42. Siirt Barosu Başkanı Av. Nizam DİLEK43. Şanlıurfa Barosu Başkanı  Av. Abdullah ÖNCEL44. Şırnak Barosu Başkanı Av. Nuşirevan ELÇİ45. Tekirdağ Barosu Başkanı  Av. Sedat TEKNECİ46. Trabzon Barosu Başkanı Av. Sibel SUİÇMEZ47. Tunceli Barosu Başkanı Av. Kenan ÇETİN48. Van Barosu Başkanı Av. Zülküf UÇAR49. Yalova Barosu Başkanı Av. Fedayi DOĞRUYOL50. Zonguldak Barosu Başkanı  Av. Özel EROĞLU 

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: