Antalya
21.04.2020
A
GENEL , ÇEVRE , YAŞAM
Kaş betona gömülmeyecek
Kaş betona gömülmeyecek

​Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Kaş İlçesi’nin nüfusunu  artıracak, ilçeyi betona gömecek plan değişiklerinin yürütmesini durdurdu.

 

 

Antalya’nın Kaş İlçesi’ni betona boğacak çevre düzeni planı yargıdan döndü. Danıştay kararında söz konusu planda “abartılı nüfus projeksiyonları” yapıldığına dikkat çekti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan 1/100 binlik çevre düzeni planı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından 1/25 binlik plan hazırlanmıştı. Planla birlikte Kaş’ta öngörülen nüfusun 5 kat artması beklenirken, ilçeye yoğun yapılaşma getiriliyordu.

BÜYÜK ALAN AÇILIYOR

Mimarlar Odası, Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği ve 31 kişi açtığı davada Danıştay 6. Dairesi, 2016 yılında iki planda yer alan bir kısım hükümler için yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Ancak mahkeme çevre düzeni planında talep edilen nüfus projeksiyonları kararına ilişkin davacıların talebini reddetmişti. Davacılar bir üst kurul olan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu itiraz etti. Davayı yeniden görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu “çevre düzeni planlarında abartılı nüfus projeksiyonları ile nüfus kabullerinin, yerleşim ihtiyacının çok üzerinde bir alanın yapılaşmaya açılması ve planlama alanındaki doğal alanlar üzerindeki kentsel gelişme baskısının artması sonucunu doğurabileceği” tespitinde bulundu.

NÜFUS PROJEKSİYONU

Yüksek mahkeme kararında “Söz konusu nüfus değerlerinin ayrıntılı bir inceleme ve araştırmaya dayanmadan belirlendiği sonucuna varılmış olup, bu haliyle çevre düzeni planlarının Kaş’a yönelik nüfus projeksiyonu ve nüfus kabullerine ilişkin kısımlarında şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına uyarlık görülmemiştir”  dedi. Danıştay, açıkladığı gerekçelerle 12 Kasım 2015 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından kabul edilen 1/25 binlik Çevre Düzeni Planı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23 Mart 2015 tarihinde onaylanan Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100 binlik Çevre Düzeni Planının Kaş İlçesi'ne yönelik 2025 yılı için öngörülen nüfus projeksiyonlarıyla ilgili kısmı için yürütmeyi durdurma kararı verildi.

 

YAPILAŞMANIN ÖNÜNE GEÇİLMELİ

Davacılar adına konuşan avukat Tuncay Koç kararı şu sözlerle değerlendirdi: “2016 yılında Kaş 1/25 binlik planla beraber dava ettiğimiz 1/100 binlik çevre düzeni planının bir kısım hükümleri için Danıştay 6. Dairesi yürütmeyi durdurma kararı vermiş, ancak çevre düzeni planında talep ettiğimiz nüfus projeksiyonları kararına ilişkin talebimiz kabul edilmemişti. İtirazımız üzerine Danıştay Dava İdareleri Kurulu verdiği kararla Kaş için 3 katı fazla nüfus projeksiyonun neden kabul edildiğine dair bilimsel kanıt olmadığından bu yönüyle de talebimizi kabul etmiştir. Verilen kararla artık Kaş ilçesine ilişkin geçerli bir nüfus planlaması olmadığından bundan sonra Kaş için yeni imar planları yapılamayacaktır. Kaş gibi doğal ve tarihi güzellikleriyle önemli bir alana fazla nüfusla daha fazla imara açılmasının önüne bu kararla geçilmiştir. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kaş Belediyesi bu konuya dikkat etmeli ve özellikle Kaş'ta son zamanlarda artan kaçak yapılaşmanın da önüne geçilmelidir.” Haber merkezi

 

 

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: