Antalya
30.03.2020
A
GENEL , GÜNCEL
Profesyonel kuruluşlar yapmalı
Profesyonel  kuruluşlar yapmalı

Halk Sağlığı Haşere Kontrolü Derneği (HASKOD), dezenfeksiyon uygulamalarının Sağlık Bakanlığı Biyosidal Ürün Uygulama Ruhsatı olan profesyonel kuruluşlarca gerçekleştirilmesi gerektiği bildirildi

HASKOD'dan yapılan açıklamada, dezenfeksiyonun hastalık yapıcı mikroorganizmaların öldürülmesi veya üremelerinin durdurulması işlemi olduğu aktarıldı. Mikroorganizmalar üzerine değişik mekanizmalarla etki gösteren birçok yöntem ve ticari ürünün yaygın olarak kullanıldığı belirtilen açıklamada, bir dezenfektanın kullanıma sunulmadan önce mutlaka uluslararası kabul görmüş standartlarda etkinlik testleriyle değerlendirilmesi ve Sağlık Bakanlığından ruhsat alınması gerektiği anlatıldı. Doğru dezenfektan seçimi için etki edeceği mikroorganizma spektrumu, etki süresi, ortamın kirlilik durumu, toksisitesi, yapısal kararlılığı, çevresel uyumu, dezenfekte edilecek yüzey ve ekipmanın yapısı, dezenfektanın yapısı ve maliyet gibi birçok faktörün düşünülmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, dezenfeksiyon işlemlerinin doğru ve yeterli uygulanmaması durumunda, kimyasallara dirençli mikroorganizmaların ortaya çıkışının hızlandığı vurgulandı.

ETİKET BİLGİSİ

 

Bu nedenle amaca uygun dezenfektanın, yöntem ve ekipmanın seçilmesiyle uygulamalarda kişisel koruyucu donanım kullanımının önemine dikkati çekilen açıklamada, şu bilgiler verildi: "Dezenfeksiyon uygulamalarını, Sağlık Bakanlığı Biyosidal Ürün Uygulama Ruhsatı olan profesyonel kuruluşlar gerçekleştirmelidir. Çünkü bu kuruluşlar Bakanlık tarafından eğitim verilen sertifika sahibi uzmanlardan oluşmaktadır. İlaçlama firmaları Bakanlık tarafından fiziki koşulları denetlenerek ruhsatlandırılmıştır. Uygulamalarda kullanılacak dezenfektanlar amaca yönelik etiket bilgilerine göre kullanılmalıdır. Dezenfeksiyon dolaysız ve büyük bulaşmaları sınırlayan uygulamalar olup bu uygulama sonrası etkinliği saatler sürer ancak uygulama sonrası herhangi bir yeni giriş olduğunda ortamın yeniden enfekte olacağı unutulmamalı ve dezenfeksiyon işleminin tekrarı sağlanmalıdır."

 GÜNLERCE KALMAZ

Açıklamada, dezenfeksiyon uygulamalarının günlerce, aylarca kalıcılığının söz konusu olmadığı, Biyosidal Ürün Uygulama izinli profesyonel firmalardan dezenfeksiyon için her gün, iki günde bir, 3 günde bir, haftada bir ve 15 günde bir taleplerin değerlendirildiği ve uygulama periyotları planlanarak gerçekleştirildiği aktarıldı. Her türlü denetimden geçmiş kullanıma uygun bir dezenfektanın saha uygulamalarında amacına ulaşabilmesi için en önemli faktörün uygulayıcısı olduğuna işaret edilen açıklamada, toplumun her kesiminin bilgi ve beceri düzeyinin artırılması için bu konuda eğitim alan mesul müdürlerin ve Biyosidal Ürün Uygulama İzinli kuruluşların öğrendiklerini anlatma ve uygulama sorumluluğunun olduğunu belirtti.

 BİLİNÇLİ OLMALIYIZ

Konuyla ilgili konuşan HASKOD Yönetim Kurulu Başkanı Övsen Zümre, “Gün ülkemizi bu illetten en az zararla kurtarmak için birlik olma günüdür. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Bu süreçte dezenfeksiyon uygulamaları için halkımıza doğru bilgi aktarılması kadar işin tekniğine uygun doğru yapılması da önemlidir. Halkımızın da işin ehli ve ruhsatı olmayan firmalara itibar etmemeleri ve hizmet alımlarında Sağlık Bakanlığının Biyosidal Ürün Uygulama İzinli Firmalar listesinden kontrol ederek hizmet alımı gerçekleştirmelidirler. Kimyasalların yanlış kullanımı insan sağlığını tehlikeye sokar. Unutulmamalıdır ki dozunda olmayan her şey zehirdir. Herkesi bu konuda bilinçli olmaya davet ediyoruz." Dedi. Haber merkezi 

 

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: