Antalya
26.03.2020
A

                                                                                                                                                                             

 

Kıymetli okuyucular bu gün sizleri, Korona Virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan ve çalışan kesimin gelir kaybını önlemek amacıyla iş kur tarafından yönetilen "Kısa Çalışma Ödeneği hakkında bilgilendirmek istedim.

 

            Ocak 2020'de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Çin’in Hubei Eyaletinde yeni bir koronavirüs hastalığının ortaya çıktığını ilan etti ve 2019 koronavirüs hastalığının (COVID-19) dünyadaki diğer ülkelere yayılma riskinin yüksek olduğunu vurguladı, gelinen son noktada; virüs, ülkemiz dâhil Asya, Avrupa ve Amerika kıtasında hızla yayılmasına devam etmektedir.

Salgınla mücadele kapsamında ülkemizde bir dizi önlemler alınarak,  eğitim öğretim kurumlarımızda örgün eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçilmiş, iş yerlerinde kısmi çalışma sistemi başlatılmış ve salgının yayılma hızının fazla olabileceği tespit edilen sektörlerde iş yerleri kapatılarak çalışmaları tamamen durdurulmuştur.

Salgının vahameti insan sağlığı açısından büyük önem arz etmekle beraber, bizim gibi gelişmekte olan ve kişisel tasarrufu bulunmayan ülkelerde, salgın nedeniyle kısmi çalışmak zorunda kalan veya iş yerlerinin kapanması nedeniyle işsiz kalan kesimin geçimini temin etmesi ve salgınla mücadele için gerekli gelire sahip olması da o derece önem arz etmektedir.

Değerli Okuyucularım,

Korona Virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan ve çalışan kesimin gelir kaybını önlemek amacıyla iş kur tarafından yönetilen "Kısa Çalışma Ödeneği" başvuruları 23 Mart 2020 Pazartesi günü başlamıştır. 

Kısa çalışma ödeneği uygulamasından faydalanmak için,

www.iskur.gov.tr adresinden alacağınız talep formunu doldurup, kisacalisma.antalya@iskur.gov.tr adresine mail göndererek ONLINE BAŞVURU  yapabilirsiniz.

 

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

İşyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir azaltılması veya Faaliyetin tamamen ya da kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde çalışan işçilere 3 ayı aşmamak üzere çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Bu süre Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilmektedir.

Kısa Çalışma Kapsamında; 


- İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi,

- Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi, hizmetleri sağlanmaktadır.  

İŞVEREN NASIL FAYDALANACAK?

 

İşverenin; genel ekonomik, sektör el, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

 

Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işveren; buna ilişkin kanıtlarla birlikte Kısa Çalışma Talep Formu  ile kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi bağlı olduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine, elektronik posta göndermek suretiyle kısa çalışmaya başvuru yapabilir.


Başvuruların işyerine gidilmeden de belge üzerinden hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için koronavirüsten olumsuz etkilenildiğine dayanak teşkil eden belgelerin başvuruya eklenmesi önem taşımaktadır. Gerektiğinde kurum tarafından işverenle irtibata geçilerek ilave belgeler talep edilebilecektir. İşverenlere başvurusunun alındığı yine aynı yolla en kısa sürede bildirilecek ve başvurular uygunluk tespiti amacıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilecektir.

 

İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin;

 

İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,

 

İşçinin, Kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlardan son 3 yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödenmiş olması gerekmektedir.

İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması, gerekmektedir.

Kısa Çalışma Talebinde Bulunulması ve Talebin Değerlendirilmesi


İşverenler, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle Kısa Çalışma Talep Formunu ve kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi tanzim ederek kısa çalışma başvurusunda bulunulabilir.

Kısa çalışma başvuruları, işçiler adına işverenler tarafından yapılır. İşçiler kısa çalışma talebinde bulunamaz.

İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygunluk tespiti tamamlandıktan sonra, kısa çalışma uygulanacak işçi listesinin değiştirilmesine ve/veya işyerinde uygulanan kısa çalışma süresinin arttırılmasına yönelik işveren talepleri, yeni başvuru olarak değerlendirilir.

 

İşverene Kısa Çalışma Talebinin Sonucunun Bildirilmesi 


Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işverenlere başvurularının sonucu, İŞKUR tarafından, Elektronik posta yoluyla taleplerini gönderdikleri adrese yapılır. Talebi uygun bulunan işverenler, Kurumca bildirilen sürede Kısa Çalışma Bildirim Listesini güncelleyerek başvuru yaptıkları İŞKUR biriminin elektronik posta adresine gönderir.

 

Kısa Çalışma Ödeneği Süresi, Miktarı ve Ödenmesi


Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez. 

 

 2020 yılında, kısa çalışma ödeneği miktarı aylık en düşük 1.766 TL, en yüksek 4.415 TL’dir.

Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır.

 

Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi “18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak bildirilir.

 

            Salgın sebebiyle uygulanacak kısa çalışma ödeneği uygulaması şartlarının işçiler yönünden yumuşatılması, iş müfettiş incelemelerinin en kısa sürede belge üzerinden sonuçlandırılması, sosyal güvenlik kapsamında olmayıp günü birlik işlerde çalışan vatandaşlarımıza ve düşük gelir grubunda bulunan vatandaşlarımıza devletimiz ve sivil toplum kuruluşları tarafından gerekli desteğin ivedilikle sağlanması en büyük beklentimizdir.

 

Saygılarımla

SMMM

Hakan ATAÇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paylaş
ETİKETLER:
Yok