Antalya
11.03.2020
A
  • Evrensel Ahlak İlkeleri Eğilimi

Ahlaki gelişim açısından ulaşılabilecek son noktadır. Birey, ahlak ilkelerini kendisi seçip oluşturur ve bunlara uygun davranır. Burada bireyin benimsediği ahlak ilkeleri; insan hakları, bütün insanların eşitliği, adalet gibi soyut ve evrensel düzeyde ahlak ilkeleridir. Bu ilkeler, genellikle demokratik toplumlarda uygulanan kanun ve yasalarla uyumludur. Kohlberg modelinin önemli yönü, her bir dönemin iki unsurunun nasıl etkileştiğidir.

  • Evrensel Ahlak İlkeleri Eğilimi

Ahlaki gelişim açısından ulaşılabilecek son noktadır. Birey, ahlak ilkelerini kendisi seçip oluşturur ve bunlara uygun davranır. Burada bireyin benimsediği ahlak ilkeleri; insan hakları, bütün insanların eşitliği, adalet gibi soyut ve evrensel düzeyde ahlak ilkeleridir. Bu ilkeler, genellikle demokratik toplumlarda uygulanan kanun ve yasalarla uyumludur. Kohlberg modelinin önemli yönü, her bir dönemin iki unsurunun nasıl etkileştiğidir. Her bir dönemde ahlakî kararın nasıl alındığına ilişkin bir bakış açısı söz konusudur. Örneğin ilk evredeki çocuk benmerkezcidir ve bütün durumlara kendi açısından bakar. Geliştikçe çocuk, başkalarının bakış açısı nedeniyle ya da toplum için bir bütün olarak hangisinin en iyi olduğunu ikilemini yaşar. Bu alandaki ilerlemelerin bireyin bilişsel gelişimine ve biyolojik temele bağlı olduğu düşünülür. Ayrıca, çocuğun ahlâkî durumlarla ilgili deneyimlerinden oldukça etkilenen ahlaki unsur ile de desteklenir. Böylece Kohlberg kuramı ahlaki gelişimin, bilişsel yetenekler ile ahlaki konular ile ilgili yinelenen olayların birleşiminden ortaya çıkması konusunda Piaget’in kuramıyla benzerlik gösterir. Kohlberg’in ahlaki düşünce dönem modeli, çocuklar başkaları ile birlikte karar alma işlemlerine katıldıklarında ve fikir alışverişinde bulunduklarında gerçekleşen rol oynama olanaklarına önem vermektedir. Kohlberg’e göre ahlaki bir problemle karşılaşan bireyin getirdiği çözümler aşağıdaki gibidir.

Konulan kurallara göre savunmak (haklı çıkarmak) örneğin:

  • İlacı çalmamalısın. Çünkü hırsızlık yapmak iyi bir şey değildir.
  • Kararın maddi sonuçlarına göre savunma yapmak
  • Uyum sağlamak açısından savunma yapmak
  • Adalet, eşitlik ve yaşamın değeri açısından haklı çıkarmak

Kohlberg, son düzey olan gelenek sonrası düzeye ulaşma yaşının 14 olduğunu belirtmiştir. Ancak yapılan araştırmalar yetişkinlerin tümünün gelenek sonrası düzeye ulaşmasının mümkün olmadığını göstermektedir. Kohlberg ve Piaget’nin görüşleri birleşmekte ve olgunlaşmanın yanı sıra geçirilen çevresel yaşantıların da ahlak gelişimi üzerinde etkili olduğu ortaya çıkmaktadır.

Daha önceden verdiğimiz cevap, daha sonraki bir değerini silmemeli, değiştirmemeli, çarpıtmamalıdır.”

Riskli Alanlar Adlı Hikâye

Oklahoma’da güneşli bir cumartesi öğleden sonrası arkadaşım Bobby Lewis, iki küçük oğlunu mini golf oynamaya götürmüş. Biletçiye yaklaşmış ve “Biletler kaç lira ?” diye sormuş. Genç adam; ”Büyükler 3 dolar, daha doğrusu 6 yaşından büyük herkes 3 dolar.6 ve 6 yaşın altındakileri bedava alıyoruz. Çocuklarınız kaç yaşındalar ?” diye yanıt vermiş. “Küçük 3, büyük 7 yaşında. Sanırım size 6 dolar vereceğim.” Biletçi, “Bayım siz piyangodan para filan mı kazandınız? 3 dolar kâra geçebilirdiniz. Büyüğün 6 yaşında olduğunu söylemeyebilirdiniz. Ben nereden anlayacaktım? diye yorumda bulunmuş.

Bobby ise “Evet, bu doğru olabilir; ama çocuklar doğrunun ne olduğunu biliyorlar” demiş.

W.Emerson’un da dediği gibi: “Kim olduğun, söylediklerini o kadar gölgeliyor ki ne dediğini bir türlü duyamıyorum.”

Riskli alanlarda ahlaki değerler her zamankinden daha ağır bastığı an, birlikte yaşadığınız ve çalıştığınız insanlara iyi örnek olmanız gerektiğini unutmayınız. Particia Fripp

 

(Devam Edecek)

Esenlikler Dilerim.

Paylaş
ETİKETLER:
Yok