Antalya
09.03.2020
A
ARŞİV , GÜNCEL
Cinsiyet körü sağlık ve bilim politikalarına son verilsin
Cinsiyet körü sağlık ve bilim  politikalarına son verilsin

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu tarafından yapılan açıklamada, cinsiyet körü eşitlikçi olmayan sağlık ve bilim politikalarına son verilmesi istendi.

Antalya Tabip Odası'nda düzenlenen toplantıda konuşan TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu üyesi - Antalya Tabip Odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu üyesi Dr. Hafize Öztürk Türkmen, "Yüzyıllardan beri kadınların yaşadığı sorunların kaynağının, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve bu eşitsizliği üreten cinsiyetçi politikalar olduğunu biliyoruz. Erkeği kadından üstün ve kadını erkeğe bağımlı kılan ataerkil anlayış ve bu anlayışı temel alan ekonomik ilişkiler sonucu kadınlar yoksullaşmakta ve mülkiyetsizleşmektedir. Kadınlar, kriz dönemlerinde hem daha fazla sağlık hizmetine ihtiyaç duydukları hem de fakirleştikleri için sağlık alanındaki krizden de orantısız olarak etkilenmektedir. Eşitlik, özgürlük, barış ve adalet taleplerimizi her yıl olduğu gibi bu yıl da yineliyor; cinsiyet körü, eşitlikçi olmayan sağlık ve bilim politikalarına son verilsin diyoruz" ifadelerini kullandı.

CEDAW SÖZLEŞMESİ HAYATA GEÇİRİLMELİ

Türkiye’nin 1985 tarihinde imzaladığı Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi'nin (CEDAW), ayrımcılığı “kadınların medeni durumlarına bakılmaksızın ve kadın-erkek eşitliğine dayalı olarak politik, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni veya diğer alanlardaki insan hakları ve temel özgürlüklerinin tanınmasını, kullanılmasını ve bunlardan yararlanılmasını engelleyen, oltadan kaldıran veya bunu amaçlayan ve cinsiyete bağlı olarak yapılan herhangi bir ayrım, mahrumiyet veya kısıtlama” olarak tanımladığını belirten Hafize Öztürk Türkmen, yaşamın her alanında varlığını sürdüren kadına yönelik ayrımcılığın ortadan kaldırılması için, CEDAW sözleşmesinin gerektirdiği tüm eşitlikçi politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

İSTANRBUL SÖZLEŞMESİNİ HATIRLATIYORUZ

"Ülkemizde hâlâ her üç kadından biri, eşi ya da birlikte olduğu erkek tarafından fiziksel şiddete uğramakta, kadınların yüzde 44’ü yaşamlarının herhangi bir döneminde psikolojik şiddete maruz kalmaktadır. Hemen her gün bir kadın hayatını kaybetmektedir. Bu tablo ülkemizde kadına yönelik şiddetin acil önlemlerin alınması gereken ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu göstermektedir" diyen Türkmen, "Bu nedenle sağlık kuruluşları, hekimler ve sağlık çalışanları şiddetin belgelenmesi ve şiddete uğrayanların sağaltılmasında gerekli duyarlılığı göstermelidirler. Kadına yönelik şiddetle mücadele etmek kadınların yaşam hakkını korumanın, sağlıklı yaşamalarını güvence altına almanın ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamanın en önemli yoludur. Bu nedenle, altına imza atılan İstanbul Sözleşmesi'ni hatırlatıyor, toplumu ve devleti kadına yönelik şiddetle ve tüm şiddet biçimleriyle etkin mücadeleye çağırıyoruz" dedi.  Mustafa KOÇ

 

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: