Antalya
26.02.2020
A

CHP İl Yönetimi mazbatasını alıp göreve başlar başlamaz 3 kadın  1 erkek üyesini istifa ettirip yönetim kuruluna 4 erkek üye aldı. İstifa eden kadınlardan 2'si cinsiyet kotasını, 1 kadın 1 erkek gençlik kotasını tamamlamak için göstermelik olarak listeye yazılmış; formaliteler tamamlandıktan sonra yerlerini önceden belirlenen isimlere bırakmış bulunuyorlar. İstifa eden üyelerin kadın ve gençlik kotalarını doldurmak için usulen listeye yazıldıkları, asıl üye olması kararlaştırılan üyelere yer açmak için istifa ettikleri belirtiliyor. Bu arada CHP İl Yönetiminden 2 kadının daha istifa edip, yerlerine 2 erkeğin daha geçirileceğinden de söz ediliyor. Bu konunun CHP tüzüğündeki yeri ne olabilir deyip, tüzüğe baktığımızda, ortada açık bir tüzük ihlali olduğunu gördük. 

                                                           *****

CHP Tüzüğü Kongreler Yönetmeliği'nin  29. maddesinin d bendinde, "İl ve ilçe yönetim kurullarında, her iki cinsiyetten en az yüzde otuz üç oranında üye bulunur. Bu husus genel sıralama ile sağlanmamışsa, ayrı cinsiyetten aday olanlar arasında aldıkları oya göre ayrı ayrı sıralama yapılır. ... Aldıkları oya bakılmaksızın her iki cinsiyetten yeterli üye alınarak organlar seçilmiş sayılır. Geri kalanlar, o cinsiyetten üyelerin yedeği olur. İl ve ilçe yönetim kurullarında, bir cinsiyette, üye sayısının herhangi bir nedenle bu oranın altına düşmesi halinde, varsa o cinsiyetten yedek üyelerle, yoksa cinsiyete bakılmaksızın yedek üyelerle sayı tamamlanır. .. 29. maddenin e ve f bentlerinde de, "İl ve ilçe kongrelerinde, adaylık tarihi itibarıyla otuz yaşından gençleri (otuz yaş dahil) kapsayacak şekilde en az yüzde on gençlik kolları kotası uygulanır" denmekte. 32 il yöneticisi olan CHP'de yönetmeliğin bu maddesine göre en az 11 kadın; 30 yaş ve altında en az 3 gencin bulunması gerekirken, yönetim kurulundaki kadın sayısı 9'a, genç sayısı 1'e düşürülmüş, açıkça tüzük ihlali yapılmıştır. Bu tüzük ihlalini kota skandalı diye adlandırmamızda bir sakınca olmasa gerekir.

                                                           *****

CHP'de cinsiyet söz konusu olduğunda kota skandalı bugünle sınırlı değil. CHP'de 1935 yılında seçilip iki dönem milletvekilliği yapan Türkân Örs Baştuğ'un dışında Antalya'dan bir başka kadın milletvekili şimdiye kadar seçilmemiş; seçilecek sıraya bir başka kadın konulmamıştır. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne adaylık için adı geçen kadın olmadığı gibi, 19 ilçenin hiçbirinde, hiç bir zaman kadın aday ismine rastlanılmadı. 19 ilçenin başkanları arasında sadece 2 ilçe başkanı bulunuyor. Bunlar yetmezmiş gibi il yönetimindeki 3'te birlik kota da kadınlara çok görülüyor. CHP'nin iktidar sözü etmesi için öncelikle içinde bulunduğu cinsiyetçi bakıştan kurtulması, cinsiyetçi tutumundan vazgeçmesi gerekiyor. Bunu da öncelikle biz erkeklerin değil, CHP'li kadınların telaffuz etmesi gerekiyor. Bunu telaffuz etme yeteneği gösteremeyen CHP'li kadınlar, kendilerine reva görülen erkek egemen - cinsiyet ayrımcısı muameleyi hak ediyorlar demektir.

 

Paylaş
ETİKETLER:
Yok